1. osmanlıca hukuk terimi
    meali: amirlerinin, memurlarının iyi kimseler olduklarını bildirmesi.
  2. cenaze gömülmek üzere dışarı çıkarılmadan; en kıdemli mürşid yada imamın, törende hazır bulunan cemaate "nasıl bilirsiniz?" diye sorması, onların da "iyi biliriz" demesi yoluyla hakk'a yürüyeni temize çıkarma hadisesi.
  3. "sözlükte "temizlemek, arıtmak" anlamına gelen tezkiye, tasavvufta, nefsi, ona bulaşan kir ve pastan temizleyerek nefs-i emmâre mertebesinden nefs-i mutmainne mertebesine çıkarmak, ruhu manevî kirlerden arındırmak demektir. kur'ân'da "nefsini kirleten hüsrana uğrar, nefsini arıtan da felah bulur." (şems, 91/9-10.) buyrulmaktadır. fıkıh ilminde ise iki anlama gelir; mahkemede tanıklık yapacak kimselerin durumunu öğrenmek için yapılan soruşturma, ölülerin peşlerinden iyilikleriyle anılması. "
    http://www.diyanet.gov.tr/…aroku.asp?id=1912&harf=t