şükela:  tümü | bugün
 • aklama, temize çıkarma.
 • ayrıca kurban'ı boğazlamak anlamında kullanılır. iki türlüdür: birisi hakîkî ve ihtiyarî tezkiyedir. bu da bir hayvanı usulü üzere keskin bir aletle boğazlamaktır. diğeri de, hükmî ıztırarî tezkiyedir. bu da, bir avın aldığı yaradan ibarettir. bir av, şartlarına uygun olarak bu yaradan ölürse, boğazlanmış sayılır.
 • simdilerde yerini "performans değerlendirmesi"ne bırakan terim.
 • cenaze gömülmek üzere dışarı çıkarılmadan; en kıdemli mürşid yada imamın, törende hazır bulunan cemaate "nasıl bilirsiniz?" diye sorması, onların da "iyi biliriz" demesi yoluyla hakk'a yürüyeni temize çıkarma hadisesi.
 • manevi temizliktir. yani kalbin inkâr, şirk, nifak, isyan, gaflet gibi manevi kirlerden temizlenmesidir. bu temizlik, ilâhî nur ve sevgi ile gerçekleşir.
 • zekat kelimesi ile aynı kökten gelen kelime.
  zekatta malı temizleyen bir faaliyettir..
 • "sözlükte "temizlemek, arıtmak" anlamına gelen tezkiye, tasavvufta, nefsi, ona bulaşan kir ve pastan temizleyerek nefs-i emmâre mertebesinden nefs-i mutmainne mertebesine çıkarmak, ruhu manevî kirlerden arındırmak demektir. kur'ân'da "nefsini kirleten hüsrana uğrar, nefsini arıtan da felah bulur." (şems, 91/9-10.) buyrulmaktadır. fıkıh ilminde ise iki anlama gelir; mahkemede tanıklık yapacak kimselerin durumunu öğrenmek için yapılan soruşturma, ölülerin peşlerinden iyilikleriyle anılması. "
  http://www.diyanet.gov.tr/…aroku.asp?id=1912&harf=t