şükela:  tümü | bugün
 • roger penrose nin tubitak populer bilim kitapları dizisinden 3 cilt halinde yayınlanan yapay zeka karşıtı kitabı. ilk kitap "bilgisayar ve zeka" yapay zeka, matematik, us vs. üzerinde durmaktadır. ikinci kitap "fiziğin gizemi" klasik fizik ve kuantum fiziği, kuantum mekaniği vs. üzerine yoğunlaşmıştır. "us nerede?" adlı son kitapta ise genel olarak kozmoloji, zaman ve beyin ele alınmaktadır... kitap çıktığı yıl bilimsel kitap ödülünü almıştır...
 • koç üniversitesi yayınları tarafından tekrar basılan roger penrose kitabı. zamanında "kralın yeni usu" aklıyla tübitak yayınları tarafından 3'e bölünerek yayınlanmıştı. 500 sayfa kitabı 3'e bölen tübitak, kitabı da uzun yıllardır basmıyordu. bu önemli eseri türkçeye düzenli ve özenli bir şekilde yayınlayan koç üniversitesi yayınlarına ve çevirmene de teşekkür ederiz.
  fakat 50 tl lik etiket fiyatı çok olmuş.
 • üst edit:
  kitaptan öğrendiklerimle ilgili okumalar:
  (bkz: ascending and descending/@the reef)
  (bkz: turing testi/@the reef)

  kitabın türkçe tercümelerinden tekin dereli'nin yaptığı koç üniversitesi yayınları'nın bastığı tercüme elime geçti. şimdilik kitabın içindekiler bölümündeki başlıkları sözlüğe aktararak kitap hakkında, neyle karşılaşacaklarını merak edenler için bir ön bilgi vermiş olmayı umuyorum.
  başlıkların her birini daha sonra sözlüğe birbirinden lezzetli başlıklar olarak kazandırmayı planlıyorum.
  kitabın sonuç başlığının "bir çocuğun görüşü" olması onca konudan sonra takdire şayandır.

  işte eserin içindekiler:

  birinci bölüm
  bir bilgisayar us sahibi olabilir mi?

  giriş
  turing testi
  yapay zekå
  "haz" ve "acı''ya yz yaklaşımı
  güçlü yz ve searle'ın çin odası
  donanım ve yazılım

  ikinci bölüm
  algoritmalar ve turing makineleri

  algoritma kavramı
  turing makinesi kavramı
  sayısal verilerin ikilik gösterimi
  church-turing tezi
  doğal sayılardan başka sayılar
  evrensel turing makinesi
  hilbert probleminin çözümsüzlüğü
  bir algoritmanın üstesinden nasıl gelinir?
  church'ün lambda hesabı

  üçüncü bölüm
  matematik ve gerçek

  tor'bled-nam ulkesi
  reel sayılar
  kaç tane reel sayı var?
  reel sayıların "gerçekliği"
  kompleks sayılar
  mandelbrot kümesinin inşa edilmesi
  matematiksel kavramların platonik gerçekliği?

  dördüncü bölüm
  doğruluk, kanıt ve sezgi

  hilbertin matematik programı
  formel matematik sistemleri
  gödel teoremi
  matematiksel sezgi
  platonizm mi, yoksa sezgicilik mi?
  turing'in sonucundan çikan gödel tipi teoremler
  tekrarlı sayılabilir kümeler
  mandelbrot kümesi yinelenen bir küme midir?
  yinelenmeyen matematik problemlerine bazı örnekler
  mandelbrot kümesi yinelenmeyen matematige benzer mi?
  karmaşıklık teorisi
  fiziksel nesnelerde karmaşıklık ve hesap edilebilirlik

  beşinci bölüm
  klasik dünya

  fiziksel kuramın klasik dünyadaki yeri
  eukleides geometrisi
  galilei ve newton'ın dinamik kuramı
  newton dinamiğinin mekanik dünyası
  bilardo topu dünyasındaki yaşam hesaplanabilir mi?
  hamilton'ın mekaniği
  faz uzayı
  maxwell'in elektromanyetizma kuramı
  hesaplanabilirlik ve dalga denklemi
  lorentz hareket denklemi; başıboş parçacıklar
  einstein ve poincare'nin özel görelilik kuramı
  einstein'in genel göreliliği
  gareli nedensellik ve belirleyicilik
  klasik fizikte hesaplanabilirlik: neredeyiz?
  kütle, madde ve gerçeklik

  altıncı bölüm
  kuantumun büyüsü ve kuantum gizemi

  felsefecilerin kuantum kuramına gereksinimi var mı?
  klasik kuramın sorunları
  kuantum kuramının başlangıcı
  çift yarık deneyi
  olasılık genlikleri
  bir parçacığın kuantum durumu
  belirsizlik ilkesi
  u ve r evrim yöntemleri
  bir parçacık aynı anda iki ayrı yerde olabilir mi?
  hilbert uzayı
  ölçmeler
  spin ve riemann durumlar küresi
  kuantum durumlarının nesnelliği ve ölçülebilirliği
  bir kuantum durumunun kopyalanması
  foton spini
  yüksek spine sahip cisimler
  çok parçacıklı sistemler
  einstein, podolsky ve rosen "ıkilem"i
  fotonlarla deneyler: görelilikle ilgili bir sorun mu var?
  schrödinger denklemi; dirac denklemi
  kuantumlu alanlar kuramı
  schrödinger'in kedisi
  bugünün kuantum kuramında çeşitli yaklaşımlar
  bütün bunlar bizi nereye getirdi?

  yedinci bölüm
  evren bilimi ve zamanın oku

  zamanın akışı
  entropinin önlenemez artışı
  entropi nedir
  ikinci yasanın eylemi
  evrende düşük entropinin kaynağı
  evren bilimi ve büyük patlama
  ilk oluşan ateştopu
  büyük patlama ikinci yasayı açıklar mı?
  kara delikler
  uzay-zaman tekilliklerinin yapısı
  büyük patlama ne kadar özgündü?

  sekizinci bölüm
  kuantum kütleçekimini arayış

  weyl eğrilik varsayımının gerisinde ne yatıyor?
  zamanda simetrik olmayan durum vektörü indirgenimi
  hawking'in kutusu: weyl eğrilik varsayımıyla bir bağlantısı var mı?
  durum vektörü ne zaman indirgenir?

  dokuzuncu bölüm
  gerçek beyin ve beyin modelleri

  beyin gerçekte neye benzer?
  bilincin yeri nerede?
  ayrık beyin deneyleri
  kör nokta
  görme duyumu bölgesinde bilgi işlem
  sinir sinyalleri nasıl çalışır?
  bilgisayar modelleri
  beyin akışkanlığı
  paralel bilgisayarlar ve bilincin "tek oluşu"
  beyin faaliyetinde kuantum mekaniğinin rolü var mıdır?
  kuantum bilgisayarları
  kuantum kuramının ötesi

  onuncu bölüm
  usun fiziği nerede yer alır?

  us neye yarar?
  bilincin gerçek işlevi nedir?
  algoritmaların doğal seçimi?
  matematiksel sezginin algoritmik olmayan doğası
  esinlenme, sezgi ve özgünlük
  düşüncenin sözelleştirilememesi
  hayvan bilinçliliği
  platon'un dünyasıyla ilişki
  bir fiziksel gerçeklik görüşü
  belirleyicilik ve güçlü belirleyicilik
  insansıl ilke
  karolar ve kristaller
  beyin akışkanlığı ile ilişkisi olasılığı
  bilinçlilikte zamansal gecikmeler
  bilinçli algılamada zamanın tuhaf rolü
  sonuç: bir çocuğun görüşü