şükela:  tümü | bugün
 • yunan mitolojisinde yüksek surlarının amphion lirinin sesi ile taşların yürütülmesiyle yapıldığına inanılan ünlü şehir.
 • tıp kelimesinin kökenini oluşturan şehir ismi. zamanında ıtpta o kadar ileriymiş ki tebabet bilmi adını burdan almış.

  batılı kaynaklarda thebes olarak geçer.
 • biotia'da,asopos ırmağının kuzeyinde yer alan ve efsane kahramanı oidipus'un egemen olduğu sanılan eski yunan kenti
 • boiotia'nin baskenti.
 • (bkz: nykteus)
 • (bkz: teb)
 • modern zamanların thivası, boiotia nın başkenti değil 2. büyük şehri.
 • theban olarak da anılır.
 • (bkz: seks ve ceza)

  thebai şehrinin eşcinsel savaşçıları ideal kutsallık mertebesine ulaşmıştı.

  mö 378’de thebai ordusu “şahsi sevgiyle birbirine bağlanmış genç erkeklerin” oluşturduğu 150 çiftlik elit bir birim kurmuştu. bu birim, ordunun meşhur askeri personelinin çekirdeğini oluşturuyor ve kutsal thebai takımı diye anılıyordu. buradaki “kutsal” tabiri büyük ihtimalle platon’un sempozyum kitabına dayanıyordu. zira bu kitapta platon, erkek sevgiliden yüce dost diye söz ediyordu.
  plutarkhos ise kutsal takım’ın taktik gerekçelerle organize edildiğini şu sözlerle açıklar:
  aynı kabileden veya aileden gelen erkekler tehlike gelip çattığında birbirlerine pek değer vermezler; ama sevgiye dayalı bir dostlukla yoğrulmuş bir takım asla dağılmaz ve yenilmez; âşıklar maşuklarının gözü önünde aşağılık duruma düşmekten utandıkları için birbirlerinin kurtuluşu uğruna seve seve tehlikeye atılırlar.
  önce thebai piyadeleri arasına yayılan sevgili-asker çiftleri, sonrasında korku duyulan tek bir birlik içinde kümelendi. yenilmezdiler, ta ki atinalı müttefikleriyle birlikte mö 338’de chaeronea savaşı’nda ıı. philip ve oğlu iskender’le karşılaşana kadar. atinalılar bozguna uğratılınca thebai ordusu yalnız kaldı ve kuşatılarak mağlup edildi. onca ölüme rağmen teslim olmayı reddeden askerler yok olana kadar savaştılar.
  philip mağlup askerlerle alay etmek veya bedenlerine kötü muamelede bulunarak zaferinin tadını çıkarmak yerine onlara saygı duyar:

  savaştan sonra philip, kendi birliğine karşı savaşmış üç yüz kişinin birlikte ölü halde yattığı yere gelerek katledilenlere baktığında hayret etti ve onların sevgililerden oluşan bir takım olduğunu anlayınca gözyaşı döküp şöyle dedi: “bu adamların alçakça bir şey yaptığını veya böyle bir şeye uğradığını sanan her kim olursa, ona yazıklar olsun.”

  savaştan otuz sekiz yıl sonra thebai halkı, kutsal takım’ın mezarlığına dev bir aslan heykeli dikti. restore edilmiş heykel , onurları uğruna savaşmış son derece cesur -ve eşcinsel- askerlerin anıtı olarak hâlâ orada durmaktadır.
 • truva savaşında truvalıların müttefiki olan anadolu kenti.
  ilyada'da kilikya olarak geçer.
  fakat bildiğimiz coğrafi bölge olan kilikya'dan(adana ve civarı) epey uzaktadır.

  nerededir tebai?
  tebai bugün balıkesir'in havran ilçesi sınırları içindedir.

  dedik ya, truva'nın müttefikidir bu kent.
  kaz dağlarının bir yanında truva, diğer yanında tebai.
  https://i.ibb.co/vqqvrr1/kilikya-1821323-m.jpg

  zaten truva prensi hektor'un zevcesi, andromakhe de bu tebai kralı eetion'un kızıdır.

  şimdi asıl bilinen tebai kenti bugün atina'nın kuzeyinde kalan meşhur bir antik kenttir. fakat anadolu kenti tebai aslında yunanistan'daki tebai'den daha eskidir. zaten yunanistan'daki tebai kenti, truva savaşından sonra o adla anılmaya başlamıştır.

  şimdi bilinen kilikya'dan bahsettik.
  işte o adana ve civarındaki kilikya'nın adı da buradan gelmektedir.

  tebai kenti truva'nın müttefiki olduğundan dolayı ne yazık ki truva ile aynı kaderi paylaşmıştır. truva'dan gidenler roma medeniyetini kurmuşlarsa, tebai'den kaçabilenler de çukurova'ya kadar kaçmış, buraya kilikya adını vermişlerdir.

  kilikya kelimesi luvi dilinde kelime anlamı olarak düzlük ovalık yer anlamındadır.
  antik tebai şehri bugün havran ovasındadır, işte bu yüzden kentlerine bu ismi vermişlerdir. bugünkü kilikya bölgesi de malum çukurova'dır. yani düzlük-ovalık yer...

  truva'nın bir müttefiki tebai olup bir başka komşu müttefiki de aureline kentidir. bu kente de romalılar "avrum" demişlerdir ki bu da "altın" anlamına gelir. altın elementinin simgesi "au" işte bu truva'nın müttefiki aureline kentinin yani bugünkü havran'ı sembolize eder.

  bizim tebai kentimiz bugün "adramytteion thebai" olarak isimlendirilir.

  malum milletimiz kaz dağlarını çok sever, burayı gezerler ve instagrama story atarlar.
  ama asıl atmaları gereken story işte bu truva ve müttefiklerinin hikayeleridir.
  ne yazık ki bunları bilmezler.

  hoş, bizim kültür bakanlığımız da bilmez bunları, umurunda da değildir.

hesabın var mı? giriş yap