şükela:  tümü | bugün
 • 1766-1834 arasında yaşamış ingiliz iktisatçısıdır. nüfus artışının gelecekte yoksulluğa, açlığa ve ölümlere yol açacağını ileri süren teorisiyle meşhur olmuştur. bu teorisini yiyeceklerin aritmetik, nüfusun ise geometrik artış kaydettiğine bağlamıştır.
  (bkz: dogum kontrol hapi)
  (bkz: dogum kontrol teknikleri)
 • bir donem papazlıkta yaptığı için, tarihe papaz malthus olarak geçmiştir. (bkz: papaz olmak)
 • darwinden tutun, marxa ve hatta keynese bile ilham kaynağı olmuş iktisatçıdır kendisi. david ricardonunda kankasıdır aynı zamanda.
 • darwin'e ek olarak, albert henry wallaceda bu adamın nüfus üzerine yazdığı kitabı okumuştur. o yüzden hiç tereddüt etmeden malthus'un evrim teorisinin ilhan kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
 • biyoloji biliminde*** de maltus hipotezi -yiyeceklerin aritmetik, nüfusun ise geometrik artışı- ile ünlenmiş ve bu hipotezi darwin tarafından doğal seleksiyon açıklamalarında dayanak olarak kullanılmıştır.
 • (1766-1834)
  nüfusun geometrik bir şekilde artarken yiyecek arzının aritmetik bir şekilde artacağını ve bu durumun kitlesel açlığa yol açacağını öngörmüş filozof ve matematikçi.

  1766 yılında londra yakınlarında dünyaya geldi.
  cambridge st. john college'de matematik ve felsefe eğitimi aldı.
  1793 yılında aynı kolejde öğretim elemanı, 1797 yılında ise papaz oldu.
  1805 yılında doğu hindistan şirketince desteklenen heileybury kolejinde tarih ve politik iktisat profesörlüğüne getirildi.
  1798 yılında yayınladığı "nüfus hakkında bir deneme" (an essay on population) adlı eserinde geniş ölçüde tanınmasına neden olan nüfusla ilgili ünlü teorisi yer aldı.

  malthus, doğrudan nüfusun artışına değil, yiyecek arzının artışının nüfus artışına yetişmemesi durumuna karşı çıkmıştır. gıda maddelerinin artışının nüfus artışına yetişmeyeceği teorisini "azalan verimler yasası"na dayandırarak geliştirmiştir. bu yasaya göre toprağın verimi, kullanılan sermaye malları ve yeni üretim yöntemleri ile belli bir düzeye kadar artırılabilir. bu seviyeden sonra yeni sermaye mallarının kullanımı verimi daha fazla artırmayacaktır.
  malthus, nüfus ile ücret düzeyi arasında ilişki bulunduğunu öne sürer. emek arzını artırdığı için nüfus artışı ücretlerin düşmesine yol açacaktır. ücretler işçilerin dayanabilecekleri maksimum düzeye kadar düşecektir. ücret düzeyinin "asgari geçim düzeyi"nin altına düşmesiyle sefalet ve hastalık artacak, dolayısıyla emek arzı azalacak, ücretler ise yeniden yükselecektir."

  malthus, yiyecek arzı üzerinde teknolojinin (böcek öldürücü ilaçlar, buzdolabı, makanize tarım araçları, suni gübre v.b.) etkisini tam olarak değerlendirememiştir. malthus'tan günümüze, nüfusun önemli ölçüde artması, yaşam süresinin neredeyse iki katına çıkması, teknolojik yenilikler, ekonomik, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak nüfus artış hızının değişmesi, kıtlık ve açlığın daha çok siyasal karışıklıklar nedeniyle gündeme gelmesi malthus'un nüfus ile ilgili varsayımlarının etkisini azaltmıştır.

  malthus, nüfus artışı nedeniyle uzun vadede yiyecek ve mal arzında nüfusa oranla belirli bir azalmanın olacağını öngörmekle birlikte kısa vadede genel bir arz fazlasının olabileceğine inanmaktaydı. malthus'un "bolluk" dediği arz fazlası günümüzde "resesyon" veya "depresyon" ile gündeme gelmektedir.

  başlıca eserleri:

  -- an essay on the principles of population: text, sources and background, criticism,
  -- the works of thomas robert malthus,
  -- principles of political economy, cambridge
  -- an inquiry into the nature and progress of rent, and the principles by which it is regulated,
  -- an essay on population, london,

  http://www.canaktan.org/…asi/dusunurler/malthus.htm
 • (bkz: malthus)
 • sosyolog. malusyan nüfus teorisinin sahibidir. kaynakları tüketip kendini yokeden nüfus artışı hakkındaki bu teori 19. yy dan beri ceza hukukundan ekonomiye kadar birçok alanda etkili olmuştur.
 • nüfus artışının her zaman gıda üretimini aşacağı, dolayısıyla kaçınılmaz biçimde kıtlıklara, salgınlara ve savaşlara yol açacağı kehanetini keyifle ileri sürerek, döneminin ütopyacılık akımını paçavraya çeviren din adamı.