şükela:  tümü | bugün
 • tımar sahibi "işleyin gardaş bu toprağı" diyerekten anadolu köylüsüne toprak verir. verilen toprağı efil efil işleyen köylüm; hem tımar sahibini, hem oradaki tımarli sipahiyi, hemi de kendisini doyurur. tımarlı sipahi de bulunduğu yeri bir zahmet ılgıt ılgıt korur. köylü kazandığının 1/8'ini ve yılda 22 akçe vergi olmak üzere sipahiyi besler. halbuki benim köylüm anarşistir!

  osmanlı'nın ilerlemesinde itici güç olan tımar sistemi, sancak sistemi ile osmanlı yasalarının yerleştiği yerde uygulanabildi. ancak ve ancak mısır, bağdat, habeşistan, bosna gibi eyaletlerde uygulanamadı.. bu durum buram buram özerklik demekti. buralarda ise salyane adı verilen sistem uygulandı. bir adet ruhi su türküsüyle parçamı sonlandırmak istiyorum.

  bütün osmanlı tımaraaa inansa,
  devrim olsa,
  köylü iktidar olsaaaa!
 • bitlenen,pirelenen, kaşınan insanların hamama götürülüp bir güzel kaşağılanması, tellaktan geçmesi, yıkanıp aklanması vs.yalandan kim ölmüş...
 • devlet görevlisi ve askerlere, görevleri ve hizmetleri karşılığı imparatorluğa ait devlet topraklarından vergi toplama yetkisinin verilmesidir. devlet toprağının görevli veya askere tahsisidir.

  20.000 akçeye kadar olan tahsislere timar
  20.000 - 100.000 akçe arasındakilere zeamet
  100.000 akçeden fazla olanlara da has denilmekteydi.

  sistemin kökeni eski mısıra kadar dayanmakta olup osmanlı imparatorluğu' nun uyguladığı tımar sisteminde bizans geleneği ve türk mirası izleri görülmektedir. erken dönem tahrir defterleri incelendiğinde orhan gazi devrinde ortaya çıktığı söylenebilir ancak kesin bir yazılı kaynak mevcut değildir.

  yalnızca zirai kaynaklardan alınan vergiler dışında balıkçılık yapılan bölgelerde balık avlama tekeli, bir iskelenin vergileri ya da bir panayırdan tahsis edilen vergiler de bu sisteme esas teşkil etmiştir.
 • osmanlı toprak sisteminden sadece biri. toprakların en çok bu sistemle yönetilmesinden dolayı osmanlı toprak sistemine ismini vermiştir. diğer toprak tipleri has ve zeamet olarak söylene bilir. bir diğer husus ise 1970'lerde osmanlı feodelizmi mi değil mi tartışmalarına konu olmuş sistem. ek olarakta. bu topraklar babadan oğula geçiş olur tapu resmi ödenmez ama babadan kıza ya da toprak sahibinin kardeşine ya da damadına geçicekse ki sahibi vefat etmeli önce tapu resmi denilen bir vergi alınır. şunu da söyleyeyim reaya toprağın sahibi değil kiracısıdır işletme hakkı geçer. toprak padişahın rea ise kullarıdır.

  edit; (bkz: tezkireli tımar) (bkz: tezkiresiz tımar)
 • içinde bir köylüye bir ''çift'' öküzün sürebileceği kadar tarlanın verilmesini de barındıran sistem; ''çiftçi'' kelimesi de buradan gelmektedir. osmanlı çift sistemiyle(bilmem farkında olarak mı ama) anadolu'da çok eşliliğin önünü bir güzel tıkamıştır; zira bir çift öküzün sürebileceği kadar bir tarla ancak bir aileyi geçindirmeye yeter; dolayısıyla birden çok eş isteyen birisi iktisadi nedenlerden dolayı bunu yapamamıştır. günümüzde de çok eşlilik anadolu insanının kültürel dünyasında yer almamaktadır.

  alt yapının üst yapıyı etkilemesi hususuna çarpıcı bir örnektir bana kalırsa, türklerin araplaşmasından korkanların böyle iktisadi ve kültürel farklılıkları daha iyi incelemesi gerekmektedir.
 • doğrusu için (bkz: timar sistemi)
 • köylü halkı sistemli şekilde tımarhaneye yollanmak üzere.... şaka lan şaka.osmanlı'da devlete ait olan toprağın işlenmesi,buna bağlı olarak vergi toplanması ve asayiş sağlanması gibi durumların söz konusu olduğu bir sistem.
 • sıradan vatandaşın şahsi mülkiyet hakkının olmadığını ve izinsiz bir sekilde bir köyden diger bir köye dahi göçemedigini de yazalım...