şükela:  tümü | bugün
 • metabolizmanin ve tansiyonun duzenlenmesini saglar.
 • t3 ve t4 hormonlarıdır.
  vücudumuzdaki sistemlerin bozulmasında ilk akla gelmesi ve bakılması gereken hormonlardır.
  zira bu hormonlar insan metabolizmasının hızını, vücudun sıcak veya soğuğa adaptasyonunu, bebeklerin büyümesini, gelişimini ve zekasını, derimizin ve saçımızın kalitesini, bağırsak sisteminin çalışmasını düzenler.
  sevin onları, huyuna gidin.
 • hipotiroidi durumunda ya levotiroksin(yani t4) yada liyotironin(yani t3) veririz.
 • hipotalamustan salınan trh hormonu medial eminence civarında portal dolaşıma bırakılır. adenohipofizden tsh hormonu salgılanmasını uyarır. tsh hormonu tiroid bezinden t3 ve t4 hormonları salgılatır. t3 asıl görevi yapan t4 ise depo olarak kullanılan hormonlardır. t4 gerektiğinde t3 dönüşebilir. bir iyodu kopartan yüce enzim iyodinazla.
  t3 ve t4 hormonları steroid yapıda oldukları için kanda taşınmaları için bağlayıcı proteinlere ihtiyaçları var. bağlayıcı proteinleri olduğu için de yarılanma ömürleri uzun. t4 ün yaklaşık 7 günken t3’ün 1 gün. bu da kullandıkları taşıyıcı proteinlerin yapısından kaynaklı. t4 daha çok tbg proteiniyle t3 ise albumin ile taşınmakta. tbg proteini daha güçlü bağlanır albümine göre.
  hipertiroid ya da hipotiroid için kanda serbest dolaşan tiroid hormonlarına bakmak lazım. çünkü proteinine bağlı olan hormon inaktiftir. gebelikte östrojen artışı hormon bağlayan proteinleri arttırır ancak serbest hormon miktarı normaldir. eskiden total hormon seviyesine bakılıp gebeler için hipertiroid teşhisinde bulunuyorlarmış. yanlış bilinen doğrulardanmış yani.
  tiroid hormonlarının üretim aşamasında etkin olan bir enzim var. tiroid peroksidaz enzimi. öyleyse kişide hipertiroid varsa bu enzimi inhibe eden bir ilaç kullanmak yeterli olacaktır.
  soğuk ve tokluk bu hormonun üretimini uyarırken stres baskılar. stres, katabolik bir olaydır. yüksek streste tiroid hormonları da katabolik bir şekilde vücuda etki eder. bu da insanı ölüme götürebilir. vücudun kendisini koruması denilebilir buna. vücudumuz zaten ölmemeye programlı.
  bunun dışında tsh yani ön hipofizden salgılan hormon tiroid bezi üzerinde etkilidir. tiroid bezinin normal boyutunda kalmasını ve hormon salgılamasını kontrol eder.
  tsh’ın yüksek olup serbest dolaşan t3-t4ün düşük olması guatr ve hipotiroid tablosudur. sıkıntı tiroid bezindedir.
  tsh yüksek ve t3-t4 yüksekse guatr ve hipertiroid tablosu görülür. sıkıntı hipofizdir.
  tiroid hormonları yaşamın devam etmesi için oldukça önemli hormonlardır ve vücudun her yerinde reseptörleri mevcuttur.
  yaşam enerjimiz bu hormonlar sayesinde vardır.
  survivor izlemek yaşam enerjisini düşürür. izlemeyin.
 • yüksekliğinde hiperkinetik ya da düşüklüğünde hipokinetik kalp yetmezliği yapabilen hormonlar grubunun genel ismi olup yapıca lipid olmamalarına rağmen reseptörleri nükleustadır ve salınımları vücudun en büyük endokrin bezinden gerçekleşmektedir.

  wolff-chaikoff etkisi denen durumda iyon tuzaklamaları kullanılır ve bu hormonların üretimi durdurulur. böylelikle genel cerrahlar ameliyat öncesi hemorajik komplikasyonların önüne geçmeye çalışır.
 • tiroid bezinin hormonları olan triiyodotironin (t3) ve tetraiyodotironin (t4) tür. tiroid hormonları tsh tarafından tiroid bezlerinin uyarılmasıyla sentezlenir. tiroid sentez basamakları;

  1- tiroid foliküllerinin lümenini çevreleyen kübik epitel hücreler, tipik bir glikoprotein olan tiroglobulini granüllü endoplazmik retikulumde üretir daha sonra bu molekül golgi'ye geçer; golgide glikozillendikten sonra apikal sitoplazma üzerinden folikül lümenine salınır.

  2- dolaşımda bulunan iyodür (i2) molekülleri na/i pompasının aracılık ettiği aktif taşımayla kübik epitel hücrelerinin sitoplazmasına alınır. serbestleşen iyot atomları burada tiroid peroksidaz enzimi ile oksitlendikten sonra difüzyon ile folükül lümenine gönderilir.

  3- folikül lümeninde biriken tiroglobülin molekülüne 1 iyot eklenirse mit (monoiyodotirozin ) ; 2 iyot eklenirse (diiyodotirozin) oluşur.

  4- folikül lümeninde 1 mit ile 1 dit birleşirse triiyodotironin (t3) oluşur. 1 dit ile 1 dit birleşirse tetraiyodotironin (t4) yani, tiroksin hormonu oluşur.

  5- folikül lümeninden reseptör aracılı endositoz ile kübik epitel hücrelerinin apikal sitoplazmasına alınan t3 ve t4 hormonları, bazal sitoplazmadan ekzositoz ile hücre dışına salınır.
 • tiroid hormonu sentezi:

  tiroid hormonu yapımı için gerekli olan iyot na-iyot pompası ile 2/1 oranında sekonder aktif taşıma ile taşınır folikül hücresine. bu giren iyot da hücrenin apikal membranına doğru gider ve oradaki pendrin adındaki cl/iyot değiştiricisi ile folikül lümenine girer. ( tsh'nın etkilemediği tek sentez basamağı pendrin basamağıdır.)

  lümene giren iyot burada tiroid peroksidaz ile okside olur. bu okside iyot yine tiroid peroksidaz enzimi ile tirozin aminoasitine bağlanır. ki bu aşamaya organifikasyon denir.

  iyot tirozin'in yapısına girince monoiyodotirozin (mit) ve diiyodotirozin(dit) oluşur.

  daha sonra bu mit ile dit birleşerek t3, iki dit birleşerek t4 oluşturulur. bu işleme kenetlenme denir ve bu işlemide tiroid peroksidaz yapar.

  işte propiltiourasil de bu tiroid peroksidaz'ı inhibe ederek iyot'un girişi hariç tüm sentez basamaklarını inhibe ederler.

  işte bu hormonlar folikül lümenindeki tiroglobulin'in yapısında bulunur. ve bunu da megalin adlı reseptör yardımıyla reseptör aracılı endositoz ile alıp, parçalayıp kana verirler. en çok da t4 ortaya çıkar.

hesabın var mı? giriş yap