şükela:  tümü | bugün
 • janus kinase3'ün inhibitörüdür. bu da romatoid artrit, inflamatuar barsak hastalıkları ve organ naklinden sonra kullanılabilir.

  piyasa adı xeljanz'dır.
 • tüm jak reseptörleri üzerinde inhibisyon yapar. fakat afinitesi jak1 ve jak3 reseptörleri üzerinde çok daha fazladır.

  ınflamatuar bağırsak hastalıklarında kullanımı konusunda bilgi birikimi artmaktadır. bir cochrane sistematik incelemesine göre; orta-ciddi seviyede alevlenme ile başvuran ülseratif kolit hastalarında %37 oranında klinik remisyon (plasebo grubu %11 klinik remisyon), %57 oranında klinik yanıt (plasebo %20), %16 oranında endoskopik remisyon (plasebo %4) bulunmuştur. ayrıca her iki grup kıyaslandığında yan etki profili plasebo ile benzer bulunmuş(%76 vs %75) ve en sık yan etki uc kötüleşmesi, nazofaranjit, artralji ve baş ağrısı olarak saptanmış. kanıt düzeyi yüksek olan bu inceleme ile steroid refrakter uc alevlenmesinde kullanımının giderek yaygınlaşacağı öngörülüyor.
 • pfizer'ın yayınladığı son mektuba göre xeljanz isimli tofacitinib etken maddesinin tnf alfa inhibitörleri ile karşılaştırıldığında major kardiyak olay ve melanom dışı cilt kanseri gelişmesinde non-inferiyorite kriteri kaşılanmamıştır.

  konuya uzak olanlar için adamlar diyor ki; biz bu etken maddeyi başka bir grup olan tnf alfa inhibitörleri ile karşılaştırdık ve kalple ilgili ve melanom dışı kanserlerle ilgili yan etkiler açısından ilacımızın daha iyi olduğunu gösteremedik. doktorlar bu açıdan bu ilacı reçete ederken göz önünde bulundursun diyorlar.

  not: iş bu entry i girme nedenim, doktorları ilaç firmalarının uşağı olarak görenlere ve ilaç firmalarının da insanları kazıklamak için çalışma sonuçlarıyla oynadığı iddiasında olanlara örnek teşkil etmesidir.

  kaynak:titck xeljanz mektup
hesabın var mı? giriş yap