şükela:  tümü | bugün
 • dördüncü murat'ın sadrazamlarından. pek numarası olmadan o zamanlar yoğun şekilde devam eden kapıkulu isyanlarına bir kaç ayda kelleyi kaptıranlardandır. istanbul kanatlarımın altında filminde tuncel kurtiz tarafından canlandırılmıştı.
 • hafız ahmed paşa'dan sonra sadrazam olmuştur. dördüncü murat, hüsrev paşa ile birlikte isyan çıkaran topal recep paşa'dan hesap sormak üzere fırsat kollamaktaydı. diyarbekir beylerbeyine gönderdiği gizli emirle hüsrev'in kellesini aldırtıp, istanbul'a göndertti. sıranın kendine geldiğini anlayan topal recep padişaha gözdağı vermek amacıyla, kapıkulu sınıfını yeni bir isyana teşvik etti. isyan eden askerler yeniçeri ağası ve defterdarı öldürerek, cesetlerini at meydanında teşhir ettiler. isyancılar aylar boyunca istanbul'da terör estirdiler. en sonunda birbirlerine düştüler. isyancıların bu zayıflığını gören dördüncü murat topal receb'i huzura çağırttı. hafız ahmed paşa'ya karşı girişilen isyanda "padişahım abdest aldınız mı" diye padişahı tehdit eden bu başıbozuğa dördüncü murat " öc gecikir ama yaşlanmaz. bre kafir abdest al." diye bağırdı. sonra boğduruldu ve cesedi isyancılara atıldı.

  edit:imla.
 • topal recep paşa, 17. osmanlı padişahı ve 96. islam halifesi 4. murat'ın idam ettirdiği altı vezir-i azamdan beşincisidir.

  boşnak asıllı paşa bostancıbaşılıktan yani bir anlamda saray cellatlığından gelmektedir. sultan ı. ahmet’in kızı olan ve öküz mehmet paşanın dul karısı gevherhan ile evli olduğundan 4. murat’ın da eniştesidir. kayınvalidesi durumundaki kösem sultan ile yakın işbirliği içinde, çocuk yaştaki padişah 4. murat’ın yetersizliğinden de istifade ederek o dönem sarayda çevrilen pek çok entrikanın sahibidir.

  4. murat çocuk yaşta tahta çıktığında sadaret kaymakamlığına yani vezir-i azam vekilliğine gürcü hadım mehmet paşa'yı atamıştır. o sıra kaptan-ı derya olan ve karadeniz’de kazaklara karşı başarılı donanma seferi yapan topal recep paşa bunu sindirememiş ve deliye dönmüştür. çünkü o sadrazam vekili gürcü mehmet paşanın yerine geçmek istemektedir. hemen iyi bildiği işi yapar; yani fitne...

  "gürcü hadım mehmet paşa sikkenin ayarını bozuyor!" diye suçlayıp yeniçeriler ile sipahileri ayaklandırır. sadaret kaymakamı gürcü hadım mehmet paşa, konağında ve 90 yaşında boğularak idam edilir. yıl 1626... bu idam 4. murat’ın naipliğini yapan valide kösem sultan tarafından uygun görülür... sadaret kaymakamlığına da topal recep paşa getirilir...

  topal recep paşa aslında vezir-i azam vekilliği değil, vezir-i azamlık istemektedir. ancak merdivenleri sırayla çıkmanın en doğru olacağını bildiğinden şimdilik sesini çıkarmaz. oysa gözü yukarılardadır.

  bu olaydan bir yıl sonra 1631'de vezir-i azam makamına ikinci kez hafız ahmet paşa getirilir. topal recep paşa hedefindeki yere başkasının oturduğunu görünce deliye döner. yine iyi bildiği işi yapar: hafız ahmet paşanın katli için fitne...

  topal recep paşa kapıkulu askerlerini ayaklandırır. tarih 10 şubat 1632'yi göstermektedir. 4. murat da büyümüş yirmi yaşına gelmiştir. kapıkulu askerleri padişahı ayakdivanına çağırdıklarında topal recep paşa kendisini satır arasından şöyle tehdit eder; "padişahım abdest aldınız mı?"...

  o sıra hafız ahmet paşa abdestini alıp padişaha; "beni siz öldürtmeyiniz. müsaade edin ben kendimi bu canilerin üstüne atayım"... padişahın gözü önünde öyle de yapar. kapıkulu askerleri divan toplantısını basıp, vezir-i azam hafız ahmet paşayı 17 bıçak darbesiyle öldürürler.

  topal ahmet paşa, hafız ahmet paşanın yerine sonunda vezir-i azam olur.

  4. murat önce annesinin etkisinden kurtulur. aradan 3 ay geçmiştir. yeniçeriler ile sıkı fıkı olup arada fitnelerini yaşama geçiren topal recep paşaya sıra gelmiştir. recep paşayı çağırır. yanına gelip etek öpmek için eğilen recep paşa’ya: “gel bakalım topal recep. gel bakalım topal zorba başı” diye seslenir. devamında " bre kâfir abdest al!” sözünü ilave eder. hemencecik zülüflü baltacılar topal recep paşanın boğazına yağlı ilmeği geçirirler...

  sonu gelmeyecek birçoklarından sadece birisi, "bir ihtiraslı muhteris" bu dünyaya veda ederken tarih 18 mayıs 1632'yi göstermektedir...