şükela:  tümü | bugün soru sor
 • iletişim yayınları tarafından düşünce dünyamıza armağan edilmiş kaliteli bir sosyal bilimler dergisi. üç aylık periyoda yayınlanmakta. editörlüğünü ise asena günal ve tanıl bora'nın yapmakta. içeriği genelde kalitelidir ve uluslararası sosyal bilimler indeksinde yer alır. akademik yönü ağırdır.
  sahibi ömer laçiner'dir.
  amerikalı refiki ve öncüsü science and society ile benzerlik taşır.
 • 2004 güz dönemi sayısında (101.sayı) toplumdaki erkeklik kimliği üzerine sosyopsikolojik bir inceleme yaparak beni ihya eden dergi.semih sökmen'in yazdığı şu paragraf olayı özetlemektedir:
  "....yaşayan hiçbir erkek tam erkek değildir.her erkek,tam da yaşıyor olduğu için,deniz kıyısındaki çakıl taşları gibi ileri geri yuvarlanacak,köşeleri yontulacak,az çok yuvarlaşacaktır.erkeğin erkekliği hep başka erkekler nezdinde bir erkekliktir.bu yüzden hep eksik gibidir-yetemez,yatışamaz,doyamaz."
 • erkeklik sayısı kütüphanede saklanasıdır. o sayıdaki "tayfun atay"a ve serpil sancar'ın öğrencilerine "dikkat" derim.
 • 1977’den beri sosyal bilimlerin çeşitli alanlarına hasredilmiş yazıları bünyesinde bulunduran sayılarıyla okuyucusuyla buluşan dergi. birikim yayınları bünyesinde yer alan dergi, "dört ayda bir yayınlanan yerel süreli yayın" niteliğindedir. "ibn-i haldun'u yeniden düşünmek" konulu 2006 tarihli 107. sayıda şu sözlere yer verilmiştir: " yılda üç defa çıkan toplum ve bilim türkiye'de sosyal bilim araştırmacılığını teşvik etmek ve yaymak amacını gütmektedir." derginin sahibi ömer laçiner, yayın yönetmeni tanıl bora'dır. kendi kitaplarında, makalelerinde vs. "tanıl bora" ismini kullandığını gördüğümüz bora'nın, dergi künyesinde ismi "ismet tanıl bora" olarak yer alır. derginin yayın danışma kurulunda yer alan isimler; ayşe buğra, ahmet insel, orhan koçak, huricihan islamoğlu'dur.

  yazı kurulu ise şu isimlerden oluşmaktadır: fethi açıkel, suavi aydın, ahmet çiğdem, nilgün toker, yüksel taşkın, semih sökmen, refet gürkaynak, alev özkazanç, necmi erdoğan, mithat sancar ve merhum ulus baker. dergi bu haliyle, yani salt yayın kuruluna bakıldığında daha çok ankara ağırlıklı bir akademisyen kompozisyona sahip gibi gözükmektedir. bazı sayılarda belirli editörlerle çalışıldığı da olmuştur. örneğin toplum ve bilim'in "spor" konulu 103. sayısının (2005) editörü yiğit akın 'dır. erkeklik konulu 101. sayısının editörü ise metis yayınlarından aşina olduğumuz semih sökmen'dir.

  toplum ve bilim dosya konularıyla çalışan bir dergidir. zenginlik, erkeklik, spor, eleştirel teoriye yeniden bakmak vb. bununla birlikte hemen her sayıda dosya konusu dışındaki yazılara da yer verilir. derginin sonunda ingilizce yazı özetleri bulunur. yayımlanan yazılar sociological abstracts'da indeksinde yer alır.

  birikim yayınları dergiyi şu sözlerle tanıtmış:

  "dergi, toplum bilimlerindeki kuramsal gelişmeleri, yeni tartışmaları özgül bağlamlar çerçevesinde özgün yorumlarla sunuyor. türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli veçheleriyle ilgili incelemeler de toplum ve bilim’de yer buluyor. kitap tanıtımı bölümü uluslararası literatürle ilgili bilgilendirici bir işlev görüyor.

  toplum ve bilim, 1980 öncesinde osmanlı tarihi ve toplum düzeni tartışmalarının ana mecrası olmuştu. 1985 sonrasında, tarih tartışmalarına yine yer verirken, özellikle modernleşme sürecine eleştirel yaklaşımları gündeme getirdi. 1988-93 döneminde, yöntem tartışmalarından kadın araştırmalarına, kentsel yapıya, ekonomi-politiğe uzanan çok geniş bir konu yelpazesinde, zengin bir makale kataloğu sundu. 1993’ten itibaren dergi, her sayısında belirli bir konuda odaklaşarak dosya düzeni izliyor. toplum ve bilim, toplum bilimleri alanındaki gelişmelere, dünya bilgilerinin ve türkiye’nin toplumsal yapısının çeşitli yönlerden tahliline erişmek için başlıbaşına bir kütüphanedir... toplum bilimleri alanında çalışan öğrencilerle akademisyenler için “şart” olan toplum ve bilim, bu konulara meraklı “profesyonel” okurlar için de değerli bir kaynak."

  http://www.birikimdergisi.com/…kim/sabit.aspx?sid=4

  ..........

  derginin son sayısı, yani 2008 tarihli 111. sayısı ulus baker'e ithaf edilmiştir. derginin ismi genelde toplumbilim 'le karıştırılır.
 • biyo- iktidar / biyo-politika ozel sayisi olan 122. sinde içindekiler:

  farklı bir foucault okuması için öneriler
  -sanem güvenç salgırlı, sibel yardımcı-

  ölümüne yaşatmak: güvenlik sorunu olarak 'yaşam'
  -aslı çalkıvik-

  biyoiktidara özgü bir özne(l)leşme pratiği olarak popüler sağlıklı yaşam söylemi
  -nihan bozok-

  nüfusun biyopolitikasına yeni açılım: türkiye'nin biyometrik elektronik kimlik kartı sistemi
  -alanur çavlin bozbeyoğlu-

  muhacirler, biyopolitika ve öküz hırsızlığı: 19. yüzyılda vidin'de osmanlı yönetimselliğinin işleyişi
  -m. safa saraçoğlu-

  hidayet romanlarından dindar kadın edebiyatına doğru: beden, mekân ve özneleşme
  -elifhan köse-

  yoksulluğun ontolojik kavranışı: maddi-sembolik süreçler bütünü olarak yoksulluk ve yoksulluk çalışmalarında tekniğin perdesini aralamak
  -zafer yılmaz-

  yönetsel bir alanın inşası: sosyal sorumlu yatırımcılık ve sürdürülebilirlik endeksleri
  -ahmet bekmen-

  neo-liberal mülkiyet ya da "acele kamulaştırma" nedir?
  -alp yücel kaya-

  türkiye'nin kamu açıkları sorununu anlamaya çalışırken: neo-liberal inanç sistemi ve ekonomi disiplini
  -çağla diner-

  beden ve ruh: wacquant'ın etnografik çalışması üzerine notlar
  -özgür budak-

  sol alternatif üzerine
  -aslıhan aykaç-
 • o değil de entelektüel celebrity olup da yazmayan kalmamış, ilber ortaylı'ldan halil berktay'a mete tunçay'a, korkut boratav'dan yahya sezai tezel'e asaf savaş akat'a hatta dani rodrik'e, çağlar keyder'den gündüz vassaf'a şerif mardin'e, ekmeleddin ihsanoğlu'ndan ali bulaç'a.. tanıl bora'yı murat belge'yi saymıyorum zaten. ve bunlar da derginin ilk on yılından yazarlar düşün ki bundan 20 sene öncesi..

  türk entelijansıyasının arka bahçesiymiş de haberimiz yokmuş.
 • türkiye standardının çok ötesinde dergi. ülkede bunun gibi 20 tane dergi olabilse, bugün bambaşka bir yerdi burası.
 • zafer toprak, toplum ve bilim'in bahar 1977'deki ilk sayısında yer alan “türkiye sosyalist fırkası’nın bir risalesi: sosyalistlik nedir” başlıklı makalesini (daha doğrusu çevriyazı çalışmasını) bugün academia.edu'daki sayfasına yerleştirirken bir de önsöz yazmış ve orada derginin kırk yıllık hikâyesini anlatmış.

  https://www.academia.edu/…_sosyalistlik_nedir_1920_
  ----------------------
  önsöz niyetine;

  bu makale, daha doğrusu çevirimyazı, bundan neredeyse kırk yıl önce, 1977 baharında toplum ve bilim dergisinin ilk sayısında yayımlandı. o tarihlerde türkiye'de sosyalist düşünce başat bir konumdaydı. türkiye'de birikim dışında doğru dürüst sosyalist düşüncenin kuramsal konularına eğilen dergi yoktu. aynı yılın bahar aylarında tip bu tür bir ihtiyacı duymuş ve 1940'ların solda yer alan önemli bir yayın organının adını yaşatmak üzere yurt ve dünya'yı yayınlamaya başlamıştı. o sırada daha yenilikçi diyelim bir sol söylem özlemiyle iktisat fakültesi çevresinde sencer divitçioğlu'nun öncülüğünde bir dergi yayınlama girişimi doğdu. sencer hoca, doçentti; ve düşünceleri nedeniyle idris küçükömer ile birlikte profesörlüğe yükseltilmiyordu. kürsü asistanı ise dr. asaf savaş akat'tı. ben ise aynı yıl boğaziçi'nde göreve başlamış bir okutmandım. iktisat fakültesi'nde idris küçükömer'le doktora çalışmalarıma başlamıştım. bu arada yurt ve dünya'da müstear adla makale yayınlıyordum. sencer hoca ve asaf'ın toplum ve bilim projesine ben de katıldım. o sırada batı'nın prestijli kuramsal sol dergisi science & society idi. onu ters çevirdik, "bilim" ve "toplum"un yerlerini değiştirdik ve toplum ve bilim adıyla bir dergi çıkarmaya karar verdik. dergi üç kesimden oluşacaktı. öncelikli olan bilimsel makalelerdi. ardından bir belgesel bölüm tasarladık. ve nihayet yayın tanıtımı mahiyetinde kitap eleştirileri.

  toplum ve bilim yakında kırkıncı yıl dönümünü idrak edecek. türkiye'de en uzun soluklu dergi olma vasfını taşıyor. ben uzun yıllar yayın kurulunda bulundum. kırk yıllık döküm göz önünde bulunduğunda toplum ve bilim'e en çok yazı veren kişi olma ayrıcalığını taşıyorum.

  60'lı ve 70'li yıllarda dergi fikir hareketlerinin ana mecrasıydı. henüz dijital dünya gündemde değildi. ama sorun yazı bulmaktı. ilk sayıya rica minnet makale topladık. bu sayının bilimsel makale yazarları korkut boratav, asaf savaş akat, çağlar keyder, huri islamoğlu, ilber ortaylı ve zafer toprak'tı. benim katkım "ıı. meşrutiyet'te solidarist düşünce: halkçılık"tı. 2014 yılında yayımladığım türkiye'de popülizm 1908-1923 kitabımın inşa sürecinin başlangıcı bu makaleydi. ilk sayının belgesel bölümüne de katkıda bulundum. aşağıda tam metnini bulacağınız "türkiye'de sosyalist fırkası'nın bir risalesi: sosyalistlik nedir? bu ilk sayıda yer aldı.

  dergi 12 eylül badiresini de aşmayı başardı. uzun süre yayından çekildi. tekrar yayına girebilmek için tüm bu açık yılları aşacak bir çözüm bulmak gerekiyordu. "dummy" bir sayı çıkaracak ve emniyet'e verecektik. bu mevzuat gereği istenilen sayı kadar basılacaktı. "dummy" sayı için, recep peker'in 30'lu yıllarda verdiği inkılap tarihi ders notları'nı basmaya karar verdik. bu bir anlamda sıkıyönetime de şirin gözükebilirdi. 1934 yılında üniversitelere "inkılâb dersleri" konmuş ve ilk dersi, ya da konferansı ismet inönü vermişti. recep peker'in ders notları ilk kez halkevleri'nin resmi organı olan ve cumhuriyet halk partisi'nden mali destek gören ülke dergisinde yayımlanmıştı. daha sonra kitap olarak da çıkmıştı. böylece toplum ve bilim'in boşluğunu "recep peker - inkılap ders notları özel sayısı" olarak yaz 1983'te yayımladık. ve derginin üzerine 18, 19, 20, 21, ve 22. sayılar yazdık. bir de kapağa recep peker'in resmini koyduk. böylece dergi 12 eylül sonrası meşruiyet kazanmış oldu. ben de dergiye ders notlarıyla ilgili bir önsöz yazdım. tam hatırlamıyorum ama tirajı elli dolayındaydı ve gerekli mercilere verildi.

  tabii bu sayı bibliyofiller için sorun oldu. derginin beş sayısı ortalıklarda yoktu. bu nedenle toplum ve bilim"in "tam" koleksiyonu sorun oldu. yurtdışındaki kurumsal abonelerimiz için de aynı sorun geçerliydi. bizlerden aradaki sayıları göndermemiz isteniyordu. fakat nafile... bu arada birikim, recep peker'i kitap olarak da basmıştı. birçok kişi, dergi kapağı ile olmasa da, birikim'in bastığı inkılap tarihi kitabını araya sokuşturarak dergi serilerini tamamladı. derginin daha sonraki yıllarda da başı derde girdi. 23. güz 1983 sayısından itibaren sorumlu yazı işleri müdürü huricihan inan -[islamoğlu] oldu. yeni bir yazı kurulu oluşturuldu. kurulda asaf savaş akat, murat belge, suraiya faroqhi, kemal inan, şerif mardin, ilhan tekeli ve zafer toprak vardı.

  bu arada huri'nin evindeki bir yayın kurulu toplantımızı polis bastı ve karakol kurdu. güya huri'nin öğrencilerinden biri aranıyordu. neyse ki, kemal inan fırsat bulup erdal inönü'ye ulaşıldı ve karakol kaldırıldı. dergiyi bir süre de şirin tekeli ve ayşe buğra ile çıkardık. sonraları birikim ve iletişim'deki arkadaşlara bıraktık. toplum ve bilim bugün de genç araştırmacılar için önemli bir atölye işlevi görüyor. türkiye'de en fazla yazarın katkıda bulunduğu bir dergi olma unvanını taşıyor. birikim'deki arkadaşların gayretiyle umarım bu öncü işlevini uzun yıllar sürdürürler. toplum ve bilim'in ilk sayısında yer alan "türkiye'de solidarist düşünce: halkçılık" bugün academia.edu sitesinde yer alıyor. bu önsözü de yine academia.edu'ye yüklemek üzere hazırladığım toplum ve bilim'in ilk sayısında yer alan belgesel makalem için kaleme alıyorum.
  -------------------
  https://www.academia.edu/…_sosyalistlik_nedir_1920_
 • eski sayılarına pdf olarak erişmek mümkün mü merak ediyorum. aradım taradım bulamadım.
 • khk ile görevlerinden ihraç edilen profesörler nilgün toker ve yüksel taşkın'ın 140'ıncı sayıdan itibaren eş genel yayın yönetmenliğini üstlenecekleri dergidir. ikisi de çok değerli akademisyenlerdir. başarıları daim olsun.