• (bkz: tories)
 • amerika'nın bağımsızlık mücadelesinde ingiliz tarafında yer almış amerikalılar için kullanılmış aşağılayıcı terim.

  (bkz: vahdettinci)
 • tory'ler 18. yy. ingiltere'sinde parlementoda iki büyük gruplaşmadan birisiydi.

  (bkz: whig)

  tory'ler krala ve kiliseye bağlı olan 19.yüzyılda muhafazakar partiyi temsil etmekte olan bir gruptu.ancak bu grup/gruplar ya da hizipler henüz parlamento içi bir nitelik taşımaktaydı ve parlamento dışında örgütleri yoktu.oy hakkı sınırlı olduğundan parlamento üyeleri kendi kişisel şöhret ve nüfuzlarına dayanarak seçilebiliyorlardı.
 • ing. muhafazakar
 • büyük siyasi çalkantılara sahne olan 17. yüzyıl ingilteresinde -i. charles bu dönemde idam edilmiştir- düzenin olabildiğince değiştirilmeden sürdürülmesini savunan kral yanlılarına verilen isim. tory esasında irlandalı eşkıyalara verilen bir isimdir. 1679 yılında kralcılar, ii. james'i tahta oturtabilmek için irlandalı askerleri kullanınca bu şekilde adlandırıldılar. ingiltere'de bugünkü muhafazakar partinin kökeni bu akımdır.
 • british english'te muhafazakar * partiyi destekleyen, muhafazakar partiye ait, muhafazakar partinin üyesi anlamlarina gelen sözcük.
 • kralin yetkilerini artirmak icin calisanlar.
 • kaba saba bir yazar.
 • hızlı değişimlere kökten karşı, kralık yetkilerinin artırılmasını savunan, ara ara magna carta'ya dokunduran grup. sıkı bir şekilde fransız ihtilali karşıtlarıydılar. doğuştan gelen statülere, askeri güce ciddi anlamda önem verirler.

  ekonomi politikalarında daha korumacı bir çizgileri vardır.
 • tory kelimesi irlanda'da haydutlar için kullanılan bir söz iken daha sonraları britanya politikasının tarihsel olarak 2 akımından biri için kullanılır.(bir diğeri whig)günümüzde muhafazakar parti(conservatives) için kullanılmaktadır.
hesabın var mı? giriş yap