şükela:  tümü | bugün
 • toptancı. mehuae
 • göreceliliği, şüpheyi ve edebi sorgulamayı dışlar.
 • yaşatmak bile totaliter olunca nekrofiliktir.
  ör: "devlet ayrım yapmaz, zorla yaşatır."
 • hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulup kısıtlandığı, demokratik olmayan devlet düzeni.
 • total-iter.

  (bir değer yargısına göre) bütün olmayı dolayısıyla bunu sağlamak için özgürlükleri kısıtlamayı oldukça baskılamayı savunan anlamındaki sıfat.

  totaliterlik sadece devlete özgü değil; devlet gibi kurumsallaşan herhangi bir ideolojik yapı olabileceği gibi bir bireye özgü de olabilir.

  bütün/düzen kaygısı güdüp başkasını/başkalarını baskılayan herkes (gerçek/tüzel kişi) devlet dahil totaliterdir.

  özet tanım: baskıcı anlamındaki sıfattır.
 • demokratik hakların ve özgürlüklerin tümüyle baskı altında tutulduğu, siyasal erkin bir elde toplandığı, teröre, baskıya ve zulme dayalı devlet yönetimi.
 • demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni).