şükela:  tümü | bugün
 • toptancı. mehuae
 • göreceliliği, şüpheyi ve edebi sorgulamayı dışlar.
 • yaşatmak bile totaliter olunca nekrofiliktir.
  ör: "devlet ayrım yapmaz, zorla yaşatır."

  (bkz: total), totalite
 • hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulup kısıtlandığı, demokratik olmayan devlet düzeni.
 • total-iter.

  (bir değer yargısına göre) bütün olmayı dolayısıyla bunu sağlamak için özgürlükleri kısıtlamayı oldukça baskılamayı savunan anlamındaki sıfat.

  totaliterlik sadece devlete özgü değil; devlet gibi kurumsallaşan herhangi bir ideolojik yapı olabileceği gibi bir bireye özgü de olabilir.

  bütün/düzen kaygısı güdüp başkasını/başkalarını baskılayan herkes (gerçek/tüzel kişi) devlet dahil totaliterdir.

  özet tanım: baskıcı anlamındaki sıfattır.
 • totaliter sistemde resmi bir ideoloji yönünde yoğun bir katılma (politizasyon) söz konusudur. ünlü düşünürler, carl j. friedrich ve zbigniew brzezinski, bir totaliter sistemde bulunması gereken özellikleri şöyle sıralamaktadırlar:
  *resmî bir ideoloji
  *totalist bir tek-parti
  *gelişmiş bir haber alma örgütü (gizli polis)
  *kitle iletişim araçlarının tekelleşmesi ve totalist partinin kontrolü altında tutulması
  *ekonominin tek bir merkezden kontrolü
  *silahlı kuvvetlerin totalist partinin kontrolü altında tutulması.
 • demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni).
 • pandemistlerin korona virüs salgınına bakışlarını anlatan terim.
 • devletin çıkarların bireyin haklarından üstün tutarak siyasi ve ekonomik ilişkileri kontrol eden ve nüfusun tutum, değer ve inançlarını belirleyen rejim.
 • (bkz: baskı)