şükela:  tümü | bugün
 • tiyatro trajediden doğmuştur. konusunu söylemlerden ve mitlerden alır. insanlara korku ve acı vermek için oynanır. antik tiyatro eserini izlemeye giden insanlar ruhlarının temizlendiğine inanırlar(mış). (ya da bugün iizi cidden iyi sallıyo.)
 • ahlak bakımından ağır başlı,başı ve sonu olan,belli bir uzunluğu bulunan bir eylemin taklididir.sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır.-der aristoteles-
 • (bkz: trajedi)
 • tiyatroda bir oyun türü.
 • kelime eski grekçeden gelir: tragos ile ados'un, yani, keçi ile şarkının birleşmesinden oluşmuştur....içinden çıkılamaz, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık durumlarını konu edinir...keçilerin inatlarıyla ya da sakal bıyıklarıyla benzerlik kurulmuş olunabilir.
 • antik dönemde yazılmış tragedyaların kahramanları hep yönetimdeki kişilerdir. halkı konu almaz. bunun nedeni de, halkın "aman aman, iyi ki kral ailesinden değilim, şu insanların kaderine bak" diyerek haline şükretmesini sağlamaktır.*
 • kişisel görüş ve toplum yargısı ikileminin ortasında kalan kahramanın gerilimi işlenen bir tiyatro türü. ölüm, bir cezalandırmanın ötesinde, istek doğrultusunda mutlu olarak yok olma biçimidir.
  (bkz: poetika)
  (bkz: hamlet)
 • tragedyanın esas kişisine trajik karakter denir ve bu kişi trajik bir akışa sahiptir (tragic flow). kahraman başına gelebilecek bütün felaketleri önceden sezer ancak bunları değiştirmek için yapabileceği bir şey yoktur, zira tüm hayatı (yani tragic flow'u) önceden tanrılar tarafından belirlenmiştir. tragedyanın temelinde, insanın kendi özgür iradesine sahip olmadığı varsayımı yatar. antik yunan'da karar verme özgürlüğü, hür irade gibi kavramlara verilen önemin artmasıyla birlikte (bkz: aristoteles), tragedyalar da hükmünü giderek yitirmiştir.
  (bkz: oedipus) (bkz: orestes) (bkz: agamemnon)
 • "trajedi bir yanlış ile bir doğru arasında yapılan seçimden değil, iki doğru arasında yapılan bir seçimden doğar."
 • tragedya yunancada "tragoidia" sözcüğünden gelir "tragos" keçi "oiddia" ise ezgi demektir yani "keçi ezgisi"
hesabın var mı? giriş yap