şükela:  tümü | bugün
 • traileti-vanadzor veya kirovakan kültürü olarak da bilinen bu kültür, kendisine ait ilk buluntuların gürcistan/trialeti'de ortaya çıkarılması sonucu bu ismi almıştır. yaklaşık olarak mö. 3. bin yılın sonlarından mö. 2. bin yılın başlarına kadar yaşanmıştır. bu kültür, bölgede kendisinden önce görülen kura aras kültürü'nün küllerinden doğmuş ve yükselmiştir.

  bölgedeki en eski kültür, shulaveri shomu kültürü idi, mö. 6000 ile mö. 4000 arasında. ondan sonra kura aras kültürü görüldü, ve bu kültür ise mö. 3000'li yıllar biterken görülmeye başlandı.

  bu kültürde mezarlar, ya da kurganlar incelenecek olursa, görülecektir ki gömülerin tepelenişine bakılacak olursa görülebilir ki bölgede güçlü sıkı sosyal statüleşme oluşmaya başlamıştır. bu kurganlar, ilk kurganlarla benzerlik göstermektedir. ölü yakma geleneği hüküm sürmekte idi. çanak-çömleklerin boyandığı da tespit edilmiştir. kalay bronzlar kullanımda baskın olmaya başlamış. yakın coğrafyalarla bağlantıları ve yakın doğu ile olan bağları kültürel olarak pek çok iz bırakmış. örneğin, traileti'de ortaya çıkarılmış bir kazan, mycenae'de kazılarda ortaya çıkarılmış bir başk kazan ile neredeyse özdeştir.

  kültür; döneminin gelişmiş kadim kültürleri ile sıkı bağlar göstermektedir. özellikle ege kültürleriyle olmak üzere, diğer yandan da bazı kısımlarla güneydeki sümer ve akad kültürleri ile yakınlık göstermektedir.

  kültür dair kazılarda ortaya çıkarılmış tek ve çok renkli çanak-çömlekler, yakın doğu'daki diğer kültürlerle paralellik göstermektedir. özellikle, adını urmiye gölü'nden alan urmia seramikleri ile bölgede çıkarılanlar, ciddi benzerlik göstermektedir. benzerlikler, bölgede yer alan diğer kültürlerde de, uzarlik kültürü ve karmirbend-sevan kültürü'nde de görülmüştür.

  bölgedeki bir hidroelektrik santrali için başlanılan kazıda, 1936-1940 yıllarında ilk kazı çalışmaları başlamış ve kırk altı höyük keşfedilmiştir. 1592-1962 yılları arasında altı tane daha keşfedilmiştir.

  kültür sınırlarında keşfedilen kurganlar, kimi özellikleri ile martqopi kurganları'na benzerlik göstermektedirler. iki kültürde görülen kurgan çeşitleri, erken kurgan kültürünün güney kafaksya'daki ilk örneklerini teşkil etmektedirler.

  bu zaman dilimi, orta bronz çağına ilk geçiş aşaması olarak nitelendirilmektedir.

  trialeti kültürü, kendine has ölü defnetme şekli ile göze çarpmaktadır. elit, seçkin kesimin defnedildiği kurganlar, diğerlerine nazaran çok daha büyük, derin, taşlı ve kimileri de dört tekerli arabaları içermekte. mezarlardan çokça altın obje de çıkarılmıştır. bu objeler, iran ve ırak'takiler ile benzerlik göstermekte. halk, ayrıca kalay ve arsenik de işlemiş. bu tarz kurganlar, yahut diğer bir isimle tümülüsler, tekerli arabalarla birlikte, proto-hint-avrupalı kavimlerin kurganları ile ortak bir tarza sahiptir. doğrusu, siyah cilalanmış çanak-çömlekli gömüler, özellikle kura aras kültürü gömüleri ile ciddi benzerlik göstermekte. öte yandan, kurganlardaki aşırı zenginlik, çevredeki diğer kültürlerle kıyaslandığı takdirde, kesinlikle not etmeye değerdir. bu gelenek muhtemelen bereketli hilal'de görülen kültürlerden etkilenilen bir alışkanlık olsa gerek.

  altın ve akikten yapılma bir kolye
  mücevherlerle süslenmiş bir altın kap