şükela:  tümü | bugün soru sor
  • franco ispanyası'nda*siyasi suçlarla uğraşmak üzere kurulmuş, aralık 1966-ocak 1973 yılları arasında faaliyet gösteren mahkeme. türkçesi kamu düzeni mahkemesidir.

    bu mahkemenin amacı, franco rejimi tarafından tanımlanan kamu düzeninin istikrarını garanti etmek, nitelikleri devletin temel ilkelerini yıkmak ya da ulusal vicdana zarar vermek olan kimseleri cezalandırmaktı.

    yeni kurulan kamu düzeni yargılamasında, kamu mahkemelerinin en üst organı olarak ilan edildi. bu yargı, cezai, hukuki, idari ve sosyal yargı alanlarıyla birlikte sıradan yargı sisteminin ek bir kolu olarak kabul edildi (bu nedenle hukuki standartlara göre özel veya istisnai sayılmadı). askeri mahkeme sisteminin bir parçası değildi. bununla birlikte, mahkeme ve yargı yetkisi her zaman özel bir mahkeme olarak düşünülmüştür.

    politik yönelimli, önyargılı bir mahkeme olarak görülmekle birlikte, mahkeme üyelerinin hepsi resmi partinin üyesi olmayan üst düzey hâkimler olup kararlar mevcut kanunlara göre verilmiştir. bununla birlikte, birçok keyfi kararın alındığı da görülmüştür.

    asıl amacı ispanya'da siyasi suçları bastırmaktı, ancak mahkeme, yalnızca askeri mahkemeler tarafından verilebileceği için ölüm cezası vermedi. bu nedenle, en ciddi siyasi ve terör suçları, ölüm cezaları franco tarafından bizzat imzalanacak olan askeri mahkemeler tarafından ele alındı.