şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kandaki bir enzim. net bir bilgiye ulaşamamakla beraber, arkadaşın göğsünün tam ortasında bir ağrı olmuş. tüm değerleri normal iken troponin -t değeri normalden yüksek değerde olunca buna bağlamışlar. magnezyum takviyesi iyi geliyormuş...
 • bir kardiyak biomarker. troponin ı ve t olmak üzere iki çeşidi olan bu enzim özellikle kalp krizi sonrası bütünlüğü bozulan kalp kası hücrelerinden salınır. kalp krizi geçirdikten sonraki üç ile oniki saat içinde kanda yükselmeye başlar, yaklaşık on gün civarinda normal düzeyine döner.
 • bulandan allah razı olsun dediğim biyolojik belirteç.
 • çizgili ve düz kaslarda bulunan kompleks proteinlerdir. kardiyak sorunlarda; daha doğrusu kardiyak enfarktüs sırasında oksijensiz kalan kalp kaslarından normalde kanda bulunmayan bu ve benzeri proteinler kana karışır. kanda bunlara bakılarak hastanın bir kalp problemi yaşayıp yaşamadığı gözlemlenmeye çalışılır.

  (bkz: kardiyak biyobelirteçler)
  (bkz: cardiac biomarker)
 • 3 tane vardır;

  inhibitör kısmı; troponin i
  ca bağlanan kısım: troponin c
  tropomiyozine bağlanan kısmı: troponin t

  aks'de en etkilisi troponin i'dir.

  4 saatte yükselmeye başlar.
 • acilde monitörize edilen hastanın ilk troponin değerinden 4-6 saat sonra tekrar bakılır. eğer ki bu ikinci bakılan değerde de troponin normal gelmişse hasta genellikle kardiyoloji polikliniği önerilerek taburcu edilir.
 • kontrol troponin'i negatif olan hastanın öyküsü tekrarlanır, usap kriterlerine uyulup uyulmadığına bakılır, usap da düşünülmüyorsa ve hasta rahatlamadıysa hasta kardiyak ve non kardiyak göğüs ağrısı açısından incelenebilir. atlanmaması gereken durumlar; aort disseksiyonu, pulmoner tromboembolidir. bu iki hastalığın tipik öyküsü ne kadar aks'den farklı da olsa atipik prezentasyonlar akıldan çıkarılmamalıdır.
 • ami hastalarında tıkanıklık %100 ve rekanalizasyon olmadıysa 10 saat de bekleseniz bu marker yükselmez. demek ki neymiş öykü önemliymiş.
 • mi tanısında* bir acil tıp hekimi için olmazsa olmaz olan marker.
  troponin ı, troponin t'ye göre kalbe daha özgüldür. troponin t, böbrek yetmezliğinde ve başka kalp dışı sebeplerden dolayı da artabilirken, troponin ı'nın kalp dışı olaylarda yükselmesi beklenmez.
 • mi tanısında ekg ile birlikte altın değeri olan laboratuvar parametresi.

  ancak bu bizi yanıltmasın. her yükselen troponin mi* demek değildir. kas yıkımlarını ve böbrek yetmezliğini(özellikle troponin t için) geçtim, acil serviste bizi en çok zorlayacak vakalar kronik kalp hastalığı olup, bunlar ekg'si normal troponini yüksek çıkan hastalardır.

  örnek vermek gerekirse, 70 yaşında, 3 ay önce anjio hikayesi olan ve coraspin kullanan hasan amca göğüs ağrısıyla (veya nefes darlığıyla) acil servise başvuruyor. hemen ekg ve troponin istiyoruz. ekg'si normal, troponini yüksek gelen hasan amca'ya hemen mi diyemeyiz. zira kronik kalp hastalarında bazal troponin seviyesi normal insanlara göre daha yüksek olabiliyor.

  bu durumda hasan amca'yı troponin takibine alırız. troponini iki ölçüm arasında 1.5-2 kat artarsa non st mi* deyip(tabii ekg bulgularının değişmediğini varsayıyoruz) gerekli ilaçlarını hemen verip koroner anjiografi yapılabilen bir merkeze hızlıca sevk ederiz.