şükela:  tümü | bugün
 • 1. bir küfür. "-tröst tröst konuşma lan yavşak."

  2. bir sektörde tekelleşme. akabinde küçük şirketleri yutup sektörü ele geçirmenin terimsel karşılığı. en baba örneği;
  (bkz: warner bros.) (bkz: mgm) (bkz: paramount) (bkz: universal pictures) (bkz: producers distributing)
  (bkz: big five)

  hatta tam karşılığı için;
  (bkz: john d. rockefeller)
  (bkz: standard oil company)
 • abartılı derecede tekelleşen şirketlere alenen höst dememek için iş dünyasının kabul ettiği biçim...
 • piyasa üzerindeki denetim gücü denenmiş büyük ve güçlü birkaç topluluğun, iyi bir şekilde örgütlenmesiyle oluşan birleşmedir.
 • firmaların tek yönetim altında gruplaşmasıyla tröstler meydana gelir. tröstler 19. yüzyılda abd'de ortaya çıkmış ve gelişmiştir. tröstlerin piyasada egemenlik kurması ve piyasayı etkilemesi o derece ileri bir düzeye varmıştır ki, sonuçta antitröst yasalar ortaya çıkmıştır.tröstler,ticari veya sınai işletmelerin piyasada daha güçlü olabilmeleri, dahaçok kâr sağlamak amacıyla gerek mali ve gerekse yönetim bakımından dahabüyük kuruluşlar haline gelmeleridir.

  tröstler rakip kuruluşlarıpiyasadan uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler.faaliyette bulunan rakip işletmeyi zayıf duruma sokmak ve sonuçtaortadan kaldırmak veya rakip işletmeyi kendine bağımlı bir durumagetirmek gibi. tröstlerin en çok faaliyet gösterdikleri alanlarşunlardır: petrol, madenler, otomobil, uçak, gıda, ulaştırma, büyükmağazalar vb.

  hukuksal yapı bakımından tröstler genellikle üç grupta toplanabilir:

  votingtröst: bu çeşit tröstler hisse senedi sahiplerine ait haklarınbaşkalarına devredilmesiyle ortaya çıkmaktadır. bir veya birkaçmüteşebbis, hisse sahiplerinin ellerindeki senetleri almakta ve reyhakkını kendi hesaplarına kullanmaktadır. böylece hisse sahiplerindenaldığı vekâletle girişimciler, kendi sermayelerini riziko altınasokmadan piyasada faaliyette bulunabilmektedir.

  füzyon veyakaynaşma: voting tröstlerin yasa dışı ilan edilmesinden sonra,füzyonlar ortaya çıkmıştır. bu çeşit tröstte, tröste dahil işletmelerindağıldığı ve bunların yerine tek bir şirketin ortaya çıktığıgörülmektedir. dağılan şirketlerin hisse sahiplerine yeni şirketinhisseleri verilmektedir.

  holding: bu sistemde şirketlerhukuksal kişiliklerine ve bağımsızlıklarına sahiptir. ancak bunlarınüzerindeki holdingin, şirketlerin hisse senetlerine sahip olmasınedeniyle, bunları kontrol etmek ve yönetmek olanağı vardır.

  çağımızdatasarruf sahiplerinin paralarını işletmek üzere menkul hizmetlerkonusunda ihtisaslaşmış şirketlere yatırım tröstleri denmektedir.yatırım tröstleri iki şekilde olabilir:

  investment trust companyolarak adlandırılan şirketler piyasada kendi hisse senetlerini satar veelde ettikleri gelirle başka şirketlere ait hisse senetleri vetahviller satın alırlar. böylece tröstün hisse senetlerine sahipolanlar diğer şirketlere de ortak olurlar.

  unit trust denenfirmalar ise, piyasadan satın aldıkları hisse senetlerini ve tahvilleriverimliliklerine göre düzenleyerek, unit denen küçük hisseler şeklinegetirirler. bu hisseler tasarruf sahipleri tarafından satınalındığında, tasarruf sahipleri ancak bunların gelirlerindenyararlanabilir, fakat hissedar durumuna geçemezler.
 • tröst :tekelci yonetim sekli
 • kapitalist dünyanın devleridir tröstler.
  1900 lerin başında general elektrik ile aeg'nin birleşip bir tekel oluşturması buna örnek olarak gösterilebilir.
  aynı şekilde 1950 lerde "standard oil" bir petrol tröstüydü...
 • iş dünyasının yaramaz çocuklarının oluşturdukları bir takım çeteler ve çeteleleri.
  kendinden menkul bir intihar biçimi olarak da gördük bunları dünya tarihinde.
 • (bkz: terörist)
 • piyasadaki firmaların mali ve hukuki olarak bütünleşmesi yoluyla piyasadaki rekabet ortamını yok ederek fiyat ve üretimi belirleme gücüne erişen bir yapıdır. kartelden farkı ise karteli oluşturan firmaların yasal bağımsızlıklarını koruyarak bir araya gelmeleridir.
 • işletmelerin hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirerek oluşturdukları birleşme türüdür. genellikle aynı sektördeki en büyüğün çatısı altında toplanılır ve olay, sektördeki tekel olmaya kadar gidebilir.

  rekabeti ortadan kaldırması ile hizmet kalitesinin düşmesine sebebiyet verme olasılığı ve birleşmeyi kabul eden tüm işletmelerin geri dönüşümsüz olarak hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmelerine neden olması hasebiyle, hem münferit işletmeler hem de pazar açısından sakıncalı bir birleşme türü olarak addedilebilir.