şükela:  tümü | bugün
  • azerbaycanlı bir soydan olan turak bey celebi, ıı. selim döneminde devlet memuru, şâir,kemançeci ve sâzname isimli kitabın yazarıdır.turak bey celebi ve kardeşi, saz çalan kaya bey ile birlikte xvı. yüzyılın ortalarında müzik icrâcısı olarak şöhret bulmuşlardır.
    müzik alanında önemli hizmetlerde bulunan turak çelebi, birçok müzikçi yetiştirmiştir.nihanî mahlasıyla yazdığı sâzname isimli bir eserinin olduğunu evliyâ çelebi'den öğreniyoruz.bu eserde osmanlı memleketinde kullanılan hemen hemen sazların isimleriyle tarifleri yapılmıştır.maalesef bu değerli kitabın akıbeti belli değildir.
    turak, sonraları saza tövbe ettirilerek defterdârlik etmiştir.nihanî yaptığı bütün iyi işlere rağmen kıskançlık,aleyhinde yürütülen kovuculuk sonunda selim'in emri ile idam olunmuştur.

    (bkz: has-bağçede 'ayş u tarab)