şükela:  tümü | bugün soru sor
 • rusya'dan avrupa'ya gaz akışını sağlamak için güney akım projesi yerine türkiye, yunanistan ve rusya'nın üzerinde anlaşmaya vardığı yeni doğalgaz boru hattı projesi.

  bu konuda bir yazı; http://politikaakademisi.org/…-and-diversification/

  wikipedia; http://en.wikipedia.org/wiki/turkish_stream
 • türkiye ile birlikte macaristan, sırbistan, makedonya ve yunanistan'ın desteklerini açıkladığı seksi proje.

  http://tr.sputniknews.com/…20150408/1014892342.html
 • her an adı yunan akımı olabilir. uyanık olmak lazım:

  http://www.songelisme.com/…-turk-akimini-begenmedi/
 • solcu çipras ülkesindeki tepkiden çekinerek hattın yunanistan sınırlarından geçen kısmı için yunan akımı diyecekmiş. isterse mahmut (alejandro daha uygun olur gerçi bu durumda) da diyebilir sonuçta iç politikaya da oynamak lazım. haksız da değil aynı şekilde bir yunan akımı türkiye'den geçse epey tartışmalı olurdu. hem putin de sen paraya bak hacı mealinde size buradan birkaç yüz milyon euro düşer diyerek teselli etmiş. tut şunun ucundan döşeyelim abi. ege denizi balıklarla birlikte boruların. yalnız balıklara da bir isim bulmak lazım.

  http://www.euractiv.com/…ame-greek-territory-313636
 • tanap mı, türk akımı mı? - yrd. doç. dr. göktürk tüysüzoğlu

  “enerji terminali olabilme” hedefini dış politikasının en önemli açılım noktalarından biri olarak gören türkiye için, bu anlamda en fazla üzerinde durulan hususlardan biri de; azerbaycan ile olan stratejik ortaklığı bir üst basamağa taşıması beklenen tanap (trans anadolu doğalgaz boru hattı projesi) ile rusya devlet başkanı vladimir putin tarafından 2014 sonunda gerçekleştirdiği türkiye ziyareti esnasında dillendirilen ve daha sonra da üzerinde çalışmalara başlanan “türk akımı” projelerinden hangisine daha fazla önem atfedileceğidir. her ne kadar, iki projenin büyüklük ve maliyet bakımından birbirine eşit olmadığı ve bir koridor ülke olarak türkiye’nin her iki projede de varlık gösterebileceğine dair haberler/analizler yayınlanıyor olsa da, bu iki projenin de ab pazarını hedeflediği ve hemen hemen aynı rotayı kullanacağı hesaba katıldığında, projede yer alacak diğer ülkelerin yaklaşımları ve özellikle ekonomik anlamda karlılık ve sürdürülebilirlik/verimlilik gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır.

  azerbaycan’ın şahdeniz-2 sahasındaki doğalgazı, gürcistan üzerinden türkiye’ye, oradan da yunanistan’a aktaracak olan tanap, esasen güney kafkasya boru hattı ve trans-adriyatik boru hattı’ndan oluşacaktır. geçtiğimiz günlerde güney kafkasya boru hattı’nın temeli atılmış olmasına karşın, trans adriyatik boru hattı konusunda henüz bir gelişme yaşanmamıştır. toplam maliyetinin 9-10 milyar dolar olması beklenen projede botaş’ın % 30, socar’ın (azerbaycan devlet petrol şirketi) % 58 ve bp’nin de % 12’lik bir payı bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla yıllık 16 milyar metreküplük gazın türkiye’ye pompalanması ile çalışmaya başlayacak olan bu hattın 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanan trans-adriyatik boru hattı (tap) ile birleşmesi, 2023 itibarıyla 23, 2026 yılı sonunda da 31 milyar metreküplük bir kapasiteye ulaşması beklenmektedir. 2018 yılında türkiye’ye pompalanacak 16 milyar metreküplük doğalgazın 6 milyar metreküpü türkiye pazarına sunulacak ve bu oran gittikçe artacaktır. bu bağlamda, tanap, türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının karşılanması anlamında rusya’ya olan bağımlılığı (ihtiyacın % 60’ı rusya’dan yapılan ithalat ile karşılanıyor) azaltacak ve kaynak çeşitlenmesi sağlayacak bir girişim olarak görülmektedir. azerbaycan ile birlikte gerçekleştirildiği için “ulusal bir proje” olarak da addedilen tanap’a, rusya’ya olan bağımlığını azaltmak ve enerjide kaynak çeşitliliğine gitmek isteyen ab’nin de ciddi anlamda destek verdiği bilinmektedir. ne var ki, ab’nin yıllık doğalgaz ihtiyacının 250 milyar metreküp olduğu ve bu miktarın giderek arttığı dikkate alındığında, tanap’ın taşıyacağı gazın, ab için ancak rusya’ya mesaj ve güney kafkasya ile işbirliğini geliştirme bağlamında önemli olduğu görülebilecektir. ne var ki, rus yetkililer, projenin uzunluğu ve istanbul boğazı’nın altına döşenecek boru hattının maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle bunun mümkün olamayacağını belirtmektedir. ayrıca, trans-adriyatik boru hattı’nda yer alması beklenen başta yunanistan olmak üzere birçok ülkenin, tanap’ın maliyeti ve karlılığı noktasında şüphe duyuyor olmaları ve rusya’nın özellikle yunanistan ve bulgaristan üzerinde baskı uygulaması, projenin avrupa ayağı noktasında ciddi sıkıntı ve belirsizliklerin olduğunu göstermektedir. ayrıca tanap’ın ilerleyen dönemde türkmenistan ve hatta iran gazını da kapsamına alması konusunda analizler/görüşmeler yapılmaktadır. ne var ki, gerek azerbaycan ile türkmenistan arasında hazar’ın paylaşımına yönelik anlaşmazlığın devam ediyor olması, gerek enerji ihracatı noktasında moskova’ya yakın duran aşkabat’ın rusya’yı karşısına almak istememesi, gerekse de iran’a uygulanan ekonomik/enerji eksenli ambargoların, bu ülkenin p5+1 ülkeleri ile yapacağı nükleer anlaşmasına bağlı olarak kaldırılması noktasında tam bir belirsizliğin bulunması, tanap’a dair bu hedefleri temenni bağlamında ele almamıza neden olmaktadır. üstelik iran’a uygulanan ambargo anlaşmaya paralel olarak kaldırılsa dahi, bu ülkenin geri kalmış durumdaki gaz sahalarına yatırım yapılması gerekecektir. bu durumda, iran’ın tanap’a ya da alternatif bir projeye gaz vetebilmesi ancak 2021-2022 sonrası dönemde mümkün olabilecektir. benzer bir şekilde, bölgesel kürt yönetimi’nin kontrolündeki topraklardan çıkarılacak doğalgazın bir bölümü de yapılacak bir anlaşmaya paralel olarak tanap’a katılabilir. ancak bu konu da henüz yeterince tartışılmış değildir. yine de, bu proje, gerek türkiye-azerbaycan-gürcistan işbirliğini derinleştirmesi, gerek türkiye’nin enerji terminali olma hedefine hizmet etmesi, gerekse de batı’nın (ab ve abd) desteğini almış olması nedeniyle oldukça önemli bir noktada durmaktadır. dünya doğalgaz rezervlerinin % 17’sine sahip ve 2013 yılında ab’ye 160 milyar metreküpten fazla gaz ihraç eden rusya, bu projeden çok fazla etkilenmeyecek olsa da, kendisinin enerji arzı konusunda tekel olma pozisyonunu az da olsa zayıflatacak bu projeden rahatsız olduğu bilinmektedir.

  türk akımı ise, putin tarafından, iptal edilen güney akım projesi’nin yerine ikame edilmeye çalışılmaktadır. rusya’nın esas hedefi, gerek güney akım’ın ab tarafından iptalinden doğan boşluğu doldurmak, gerek sorun yaşanan ukrayna’yı by-pass etmek, gerekse de tanap’ı daha başlamadan “anlamsız” ve “etkisiz” bir hale getirmektir. yani rusya, güney akım’ı ortaya atarak nasıl nabucco’yu rafa kaldırtmayı başardıysa, bu projeyle de tanap’ı ve muhtemel yeni projeleri (iran’a uygulanan ambargoların kaldırılması halinde sayıca ve kapasite bakımından artması beklenen enerji projeleri) etkisiz kılmaya çalışmaktadır. proje kapsamında yıllık 63 milyar metreküp doğalgaz aktarılacak ve bunun 14-15 milyar metreküpü türkiye pazarında kullanılacaktır. 20 milyar doları aşan bir maliyeti olması beklenen proje kapsamında, trakya’ya 50 milyar metreküp kapasiteli bir doğalgaz deposu da inşa edilecektir. bu depoda; gerek rusya’dan gelen, gerektiği takdirde de, türkiye ve azerbaycan’ın talebiyle, tanap eliyle gelecek gazı depolamak mümkün olacaktır. türk akımı’na bu ismi ruslar koymuştur. burada amaç, türkiye’nin projenin önemli bir parçası olduğu hissini vererek türklerin “duygusal zekasına” hitap edebilmektir. halbuki türkiye, bu projede yalnızca bir koridor ülke olacaktır. yunanistan başbakanı alexis tsipras’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği moskova ziyaretinden anlaşıldığı kadarıyla, projenin merkez üssü yunanistan olacak ve yunanistan’da rahatsızlık yaratan “türk akımı” adı, bu ülkede resmen kullanılmayacaktır. projeye sıcak bakan yunanistan’ın ardından, sırbistan projeye destek verdiğini açıkça ortaya koymuştur. bulgaristan ise henüz kararını vermiş değildir. rusya, bu projeyle, azerbaycan’a mesaj vermeye çalışmakta ve kendisini by-pass edecek projelerin etkin bir gerçekliğe kavuşamayacağını göstermek istemektedir.

  putin, türkiye’yi projeye dahil ederek, “iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek” istediğini göstermeye çalışmaktadır. ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, ilişkilerin derinleşmesinden çok, zaten % 60 oranında bağımlı olunan bir ülkeye daha da fazla bağlanma ihtimalidir. nitekim bu derinlik tek taraflı olma emareleri göstermektedir ve bu ciddi bir tehlikedir. üstelik türk akımı projesi eliyle, adında “türk” geçen ancak esasen rusya’ya ciddi bir kazanç sağlayacak bir inisiyatif geliştirilerek, türkler eliyle kotarılmaya çalışılan bir proje (tanap) anlamsızlaştırılmaya çalışılacak gibi görünmektedir. bu çerçevede, türk akımı’na ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilerek projede yer alınmalı, ancak tanap’ı anlamsızlaştıracak hamlelerden uzak durarak, bu projeye yeni ortaklar (türkmenistan, iran, bölgesel kürt yönetimi, hatta doğu akdeniz’de leviathan ve tamar yataklarına sahip doğalgaz zengini bir ülke haline gelen israil) katılmalı ve trans-adriyatik boru hattı’nın inşası noktasında ciddi bir diplomasi uygulamasına gidilmelidir.

  kaynak: http://politikaakademisi.org/…nap-mi-turk-akimi-mi/
 • “turkish stream” project and the interests of central and southeastern european states

  russia’s “south stream” gas pipeline project replacement by “turkish stream” had an impact on energy policy of importers by a number of countries in central and south-eastern europe. bulgaria was left out of the new project, the proposed pipeline states greece, macedonia, serbia and hungary are in complicated situation. on the one hand, it states russia is the main gas supplier, on the other hand, the eu, the us and european countries put forward a strategy of diversification to reduce energy dependence on gas imports from russia, especially after the crisis in ukraine. ıt should be noted that the countries participating in “the turkish stream” pipeline are the main supporters of the project.

  the entry point to europe, greece is of great importance to “the turkish stream” project. the greek government declares support for the project of transporting russian gas through the country. panayiotis lafazanis country’s energy minister during a visit to moscow at the end of march declared that the official athens is interested in stretching the pipeline from greece to europe. he said there is no alternative in terms of the price of russian gas. lafazanis called europe to defend its interests, and stressed russia and its gas policy isolation is contrary to the interests of europe.

  on april 8, after the meeting with russian president vladimir putin, prime minister alexis tsipras stated that transportation of gas through greece to europe via “turkish stream” will be beneficial for the country. tsipras said consultations will be held with the eu concerning the pipeline that will transport russian gas to europe. development of energy resources in the greek government with participation of russian companies was also discussed during the meeting of state heads.

  ınterestingly, a member of the ruling coalition government with syriza, anel show different position. hence, anel leader and greek defense minister panos kammenos arrived in the us on march 30 expressing support and inclusion of the us companies in the energy exploration and production of oil and gas exploration and production in the region which is an important stabilizing role of the united states he said.

  the support of official athens in “turkish stream” project can be explained by overall dependence from russian gas imports (65% of annual gas demand). on the other hand, a positive approach to the current tap project can be associated with the state plans of creation country’s gas distribution center (hub). thus, upgrade of lng terminal in the country (revithoussa lng terminal) , commencement of works for the construction of a gas pipeline to bulgaria in the future, “the turkish stream” and the launch of tap may allow greece to achieve this goal.

  macedonia supports “turkish stream” as economically profitable project. macedonia’s deputy prime minister vladimir pesevski said his country was ready to be a transit country. however, he emphasized the importance of reconsidering the global situation. dependent on gas imports in the gas delivered through tap macedonia previously demonstrated a willingness to have shares in this project. russian expert andrei korbiko mentioned macedonia as a key point country between “turkey stream” pipeline and the corridor projects between china and greece and ukraine ın his view, put forward by russia and china will contribute to the development of these projects in macedonia. korbiko stated that the current prime minister nikola gruyevskiy positively assessed the significance of these projects. according to him, the opposition party social democratic union leader zoran zaev denies the importance of the projects under the influence of external forces.

  serbia supports “turkish stream” project. however, from the perspective of the country’s membership of the eu it is forced to adapt to the position of brussels. foreign minister ıvica dacic said to avoid problems in the “south stream” project, legal aspects of the project must be approved by turkey, russia, and the brussels. dacic stated that they will not sacrifice the citizens of serbia for the geopolitical game between the west and russia, and therefore all agreements must comply with the eu regulations on the project.

  hungary is dependent on russia as a supplier of oil and gas products. about 80% of oil products used in the country and 70% of natural gas is imported from russia. “turkish stream” is supported by the current government in hungary. hungarian prime minister, viktor orban said in looking for ways to join the project and the project has repeatedly stressed the importance for europe as a whole. orban presented the plan of pipeline through 4 countries to vladimir putin during his visit to budapest at the end of february. ıt should be noted that the first meeting on energy security of central and southeastern europe countries held in budapest on april 7 was organized by the hungarian government.

  the meeting was attended by foreign ministers of greece, macedonia, serbia, hungary and turkey’s eu minister volkan bozkir. during the meeting, the transportation of “turkish stream” to austria via 4 countries and construction of pipelines were discussed. ın addition, the states exchanged views on the connecting pipes between the countries. after the meeting, the ministers declared their readiness to participate in the construction of the pipeline. hungarian foreign minister peter szijjartp said the project will cost € 5 billion in each of the 5 countries . he said, albania and bosnia herzegovina will also be invited for the next meeting scheduled in july. turkish minister volkan bozkir emphasized the crucial technical evaluation to show the importance of the project. the participants of the project also stressed importance of the project’s compliance with the rules of the eu.

  thus, countries mainly dependent on russian gas supplies are interested in realization of the “turkish stream” project. russia’s maneuvers in terms of natural gas prices to several central and south-eastern european countries gives official moscow means of informal opportunities. however, the eu’s energy strategy and the third energy package provisions the union (eu gas imports, and each of diversification of bilateral energy agreements agreement with the brussels request) means to gradually weaken russia’s influence.

  transport pipeline from greece to austria can be problematic when in it comes to find investment in the turkish stream. therefore, it is possible to experience delays in construction of the new pipeline to import gas from russia. yet, there is a possibility to obtain affordable loans from russian financial institutions. however, we can also stress the possibility of brussels attempts to divert the current process. on the other hand, moscow can use brussels’s interstate power interconnection tactics against it. ıt seems russia’s plan to stretch the pipeline to greece border is based on this tactic. ınterestingly, the creation of parallel networks between european countries were discussed along with turkish stream” project during budapest summit”.

  nurlan aliyev

  expert, political consultant, center for strategic studies under the president of the republic of azerbaijan

  sources

  “greece buffers eu hardline on russia’s turkish stream”, by kostis geropoulos, 01.04.2015, http://www.neurope.eu/…ine-russia’s-turkish-stream.
  “tsipras-putin talks yield pledge for better ties but no results”, april 8, 2015, http://www.ekathimerini.com/…1_1_08/04/2015_548963.
  “tsipras: ‘turkish stream’ will have another name on greek territory”, 09/04/2015, http://www.euractiv.com/…me-greek-territory-313636.
  “greece will have huge benefits from the construction of russian natural gas pipeline”,09/ 04/ 2015, http://www.amna.gr/…nglish/articleview.php?id=9152.
  “deputy pm pesevski: macedonia ıs ready to become a gas transit country”, april 8, 2015, http://www.independent.mk/… ready to become a gas .
  “macedonia key point in turkish stream”, march 11, 2015, http://www.independent.mk/…am#sthash.rdaoxbaf.dpuf.
  “regional countries want to build turkish stream”, april 8, 2015, http://www.b92.net/…=2015&mm=04&dd=08&nav_id=93737.
  “hungarian rhapsody: will putin’s visit to viktor orban give russia a way into europe?”, february 17, 2015, http://rt.com/…232631-putin-hungary-turkish-stream/
  “regional countries want to build turkish stream”, april 8, 2015, http://www.b92.net/…=2015&mm=04&dd=08&nav_id=93737.

  kaynak: http://politikaakademisi.org/…tern-european-states/
 • gerçekleşirse, yunanistan topraklarındaki ismi büyük ihtimalle yunan akımı olacaktır.

  http://tr.sputniknews.com/…20150505/1015334005.html
 • türkiye üzerinden gaz sevkiyatı 2016'da başlıyormuş.

  http://tr.sputniknews.com/…20150507/1015365953.html
 • makedonya'dan gecmesi dusunulen gaz hatti.

  --- spoiler ---
  (bkz: makedonya)

  turk akimi gaz hattinin avrupa baglantisinin icinden gecmesi planlanan ulke.

  dogal olarak da ne olmus ?

  halk ayaklanmasi ve baskici yonetime karsi sokak gosterileri baslasmis.

  olaylara da, sizdirilan bir ses kaydi neden olmus.

  bu yil icerisinde devrim, karsi devrim, ic savas gibi haberler duymayiz umarim bu ulkeden.
  --- spoiler ---