şükela:  tümü | bugün
 • (1) bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
  (2) kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  (3) bu suçun;
  a) silâhla,
  b) birden fazla kişi tarafından birlikte,
  c) kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  d) kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  e) üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
  f) çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
  (4) bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
  (5) suçun cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
  (6) bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.