şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: turkce)
 • 12 eylül sonrasında kapatılmadan önce türk dil kurumunun yayınladığı aylık dergi
 • (bkz: on turkce)
  (bkz: turki diller)
 • genellikle, türkçe köken bakımından ural altay dil ailesinin altay koluna mensup, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir, diye başlayan ya da başlaması gereken ders, ödev vs konusu.
 • agop dilaçar'ın sınıflandırmasına göre

  türk dili
  1.güney
  1.1.batı(oğuz) kolu
  1.1.1.batı oğuzca
  1.1.1.1.eski çağ
  1.1.1.1.1.eski anadolu
  1.1.1.1.2.eski azerbaycan
  1.1.1.1.3.eski osmanlı
  1.1.1.2.yeni çağ
  1.1.1.2.1.1.orta osmalıca
  1.1.1.2.1.2.yeni osmalıca
  1.1.1.2.1.3.türkiye türkçesi
  1.1.1.2.1.4.gagavuz türkçesi
  1.1.1.2.2.1.azeri türkçesi
  1.1.2.doğu oğuzca
  1.1.2.1.eski türkmence
  1.1.2.2.orta türkmence
  1.1.2.3.yeni türkmence
  1.2.doğu(orta asya) kolu
  1.2.1.eski çağ
  1.2.1.1.hun
  1.2.1.2.göktürk
  1.2.1.3.eski uygur
  1.2.1.4.eski kırgız
  1.2.2.orta çağ
  1.2.2.1.karahanlı
  1.2.2.2.harezm
  1.2.2.3.çağatay
  1.2.3.yeni çağ
  1.2.3.1.batı türkistan
  1.2.3.1.1.özbek
  1.2.3.2.doğu türkistan
  1.2.3.2.1.yeni uygur
  2.merkez
  2.1.batı(kıpçak) kolu
  2.1.1.orta çağ
  2.1.1.1.altın ordu
  2.1.1.2.kuman peçenek
  2.1.1.3.kıpçak
  2.1.1.3.1.memlük kıpçakçası
  2.1.1.3.2.ermeni kıpçakçası
  2.1.2.yeni çağ
  2.1.2.1.batı sibirya bölümü
  2.1.2.2.volga bölümü
  2.1.2.2.1.kazan türkçesi
  2.1.2.3.ural bölümü
  2.1.2.3.1.başkırt/başkurt
  2.1.2.3.2.tatar
  2.1.2.4.aral hazer bölümü
  2.1.2.4.1.kazak
  2.1.2.4.2.kırgız
  2.1.2.4.3.mogay
  2.1.2.5.karadeniz hazer bölümü
  2.1.2.5.1.karaim(karay)
  2.1.2.5.2.kırım kıpçakçası
  2.1.2.5.3.karaçay balkar
  2.1.2.5.4.kumuk
  2.2.doğu(altay-abakan) kolu
  2.2.1.batı veya oyrat bölümü
  2.2.2.orta güney hakas(abakan) kolu
  2.2.2.1.hakas
  2.2.2.2.şor
  2.2.2.3.çukum
  2.2.3.doğu(tuna) bölümü
  2.2.3.1.karagas(tofa)
  2.2.3.2.sayan(tuva)
  3.kuzey ve çevre dilleri
  3.1.batı
  3.1.1.eski çağ
  3.1.1.1.eski batı türkçesi
  3.1.2.orta çağ
  3.1.2.1.bulgar türkçesi
  3.1.2.1.1.volga
  3.1.2.1.2.tuna
  3.1.2.2.hazar türkçesi
  3.1.2.3.avar türkçesi
  3.1.3.yeni çağ
  3.1.3.1.çuvaş
  3.2.doğu
  3.2.1.eski çağ
  3.2.1.1.eski doğu türkçesinin bir kolu
  3.2.2.yeni çağ
  3.2.2.1.yakut
 • turk dil kurumu dergisi.

  kurumun 3 ocak 1933 sali gunu toplanan kurul toplantisinda alinan kararla cikarilacak olan mecmuanin adinin "turk dili" olmasina karar verilmis.
  http://www.tdkkitaplik.org.tr/kararlar/1933002.pdf
 • başımıza gelecek her seyi sektirmeden gören ulu önderimiz atatürk'ün tanımı:
  "türk dili, dillerin en zenginlerindendir. yeter ki bu dil şuurla işlensin. ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyundurluğundan kurtarmalıdır."
 • yatakta başarısız olan dildir.
 • eskiden sadece yabancı dillerdeki kelimelerin işgali sebebiyle tehlike altında olan, şimdilerde ise dil bilgisi bakımından bozulmakta olan dilimiz. kelimelerin kısaltılması, bitişik yazılacakların ayrı, ayrı yazılacakların bitişik yazılması, ingilizce kurallara göre yazma (örneğin everything yazar gibi herşey -doğrusu her şey- yazmak) emo dili, "chat" dili derken genç nesilin iyice yozlaştırdığı dildir. asıl ilginç olan ise bunun gayet normalmiş, dil türkler için mesele değilmiş gibi bir genel kanı yerleşmiştir ki, dilimizi kurtarmak için çok çabalamamız gerekecektir.
 • türk dil kurumu'nun dergisinin web sitesi için: http://www.turkdilidergisi.com/