• ağırlıklı olarak islam öğeleri ile süslenmiş olsa da kendine özgü bir dindir.
  ibadetleri arasında ramazanda teravih namazı ve cuma namazı önemlidir.
  beş vakit namaz farz değildir, bayram namazı farzdır. ölümcül günahları arasında ekmek kırıntılarının üzerine yatmak/basmak, gece gece tırnak kesmek vardır. yerde ekmek görüldüğünde el öper gibi öpülüp yüksek bir yere kaldırılır. her evde bir kutsal kitap bulundurulur ancak kitap, okumaktan ziyade totem amaçlı kullanılıp kılıf içerisinde duvarda asılı tutulur.
  bu dinin en önemli ibadetleri arasında yaşlanınca hacca gidip günahları sıfırlamak, dönüşte içkiyi filan bırakmak vardır.
 • bu dinin taban tabana zıt fikirlere sahip farklı mezhepleri olmakla birlikte üzerine uzlaşılmış tek bir ilkesi mevcuttur.
  zıtlığa vurgu yapalım:
  misal bu dinin kuvvetli bir "aydınlanmacı" yorumu, "benim de babaannem başını örterdi ama böyle değil,ideolojik değil yani" diyerek kendince akılsız ve anlamsız bir yol tutturmuşken,
  tefsirde bağnazlıktan yana tavır koyan güruh "üniversite kapılarında başını örten kızlarımıza yapılan zulümdür" figanının ardından kendi mezhebine dahil sübyancı mütecavizlerin uçkurunu kutsayıp boynuna asacak kadar da ahlaksızdır.

  üzerinde oydaştıkları tek ilke ise ötekinin,berikinin,diğerinin hayatını kendi yaşam standartlarına entegre olmaya zorlamak, amacına ulaşamadığı ölçüde hırçınlaşıp terbiyesizleşmektir. tek cümlede özetleyeyim: müdahalecilik ikisini birbirine bağlayan önemli bir harçtır.