şükela:  tümü | bugün
  • seyid ahmet arvasi'nin yazmış olduğu üç ciltlik eserin adı. müellifinin kürt olduğu iddiası vardır.
  • türkiyeyi kurtaracak bir ideolojidir.
  • "ülkücü hareketin islamizasyonunda doktriner düzeyde oldukça önemli bir rol oynayan arvasi, ‘türk islam sentezi’ kavramına karşı çıkarak, ‘türk islam ülküsü’ tabirini kullanmayı öneriyor. çünkü, sentez iki zıt şey arasında söz konusu olabilir, türklükle islam birbirine zıt şeyler değildir ve aralarında varoluşsal bir ilişki vardır arvasi’ye göre. türkçü faşizmle türk-islam ülküsü arasındaki ayrım ise ilkinin ‘seküler’ karakterine nazaran, ikincinin açıkça dinsel bir karakter taşıması. bugün türkçü faşizm ya da aynı anlama gelmek üzere ‘atsızcılık’ marjinal bir akım olarak yoluna devam ediyor. türk-islam ülküsü ise büyük ölçüde büyük birlik partisi’nde temsil ediliyor. genel olarak ‘ülkücü’ karakterine baktığımızda ise atsız’dan etkilenmekle birlikte, dinin de son derece etkili olduğunu ve büyük ölçüde türk-islam sentezci bir eğilimin baskın olduğunu görüyoruz."
    fatih yaşlı, (bkz: türkçü faşizmden türk-islam ülküsüne)
  • saçmalığın daniskası. islam gibi evrensel, kuşatıcı bir dinin herhangi bir ırk, millet ya da etnik grupla bağlantısı olamaz. islam hepsinin kardeş olduğunu birbirleriyle yardımlaşarak, barış içinde yaşamalarını emreder. hz peygamberin veda hutbesi buna net bir örnektir. lütfen faşizan yaklaşımlarınızla güzel dinimize leke sürmeyin.