şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tmmob gemi muhendisleri odasi tarafindan 1962 de kurulmus kurulus. daha sonralari vakif haline gelmistir. deniz güvenligi gibi calismalarin yani sira basincli kaplarin , kazanlarin guvenligini falan test edip onaylar. merkez ofisi tuzladadir.
 • türkiye için çelik gemi inşa kurallarını belirleyen, kısacası bir standart belirleme kuruluşu olan kuruluş. tabii geminizi bu kuruluşun kurallarına göre inşa etmek sizin tercihinize kalmış bir şeydir. hiçbir klaslama kuruluşuna onaylatmadan da gemi inşa etmek mümkündür; ancak öyle bir durumda geminizin uluslararası limanlara kabul edilmemesi kuvvetle muhtemeldir.
 • ilk olarak alman loyd'u baz alınarak kurulmuş fakat ilerleyen yıllarda (yanılmıyorsam 80 sonrası) norveç loyd'u kurallarını benimseyen klaslama kuruluşu.. türkiyede genellikle yabancı şirketler için gemi yapıldığından dolayı pek fazla önemsenmeyen kuruluş.
 • basincli boru ve ek parcalarinin teslimati oncesinde de mu$teri ve uretici arasindaki bagimsiz denetci rolunu oynayan kurum.
  (bkz: lloyd)
 • ticaret gemilerinin, klasman ve standardizasyonunu gerçekleştiren kuruluş. söylendiği gibi gemiyi bu kuruluşa onaylatıp onaylatmamak isteğe bağlı değildir. sadece uluslararası limanlarda değil, türk limanlarındaki deniz ticareti faaliyeti bakımından da hukuken zorunludur. ticaret gemisi olarak kullanılacak deniz taşıtlarının, deniz ticareti hukuku kurallarına göre gemi siciline tescili şarttır.bir geminin tescil edilebilmesinin koşullarından biri ise türk loydu tarafından standartlara uygun bulunmuş olmasıdır. bu nedenle türk loydu onayı her ticaret gemisi için zorunludur. onaylatılmazsa sicile tescil mümkün olmadığı için gemiyi kullanmak da mümkün olmayacaktır.
 • tam olarak ne olduğunu hiç bir zaman anlayamadığım ve çözümleyemediğim kurum-kuruluş-yapılanma-oluşum...
 • türk loydu ne yazık ki denizcilik ve gemi işletmeciliğinde dünya çapındaki yük sahipleri (kiracılar) tarafından red edilen bir klas kuruludur. gemilerin yapım aşamasında proje ve tüm mühendislik bilgilerinden daha üstün olduğunu farkeden(!) armatörün mudahaleleri ile planı ve içeriği değişen türk gemileri ;ucuza kaçmanın, gelişmiş teknolojiden ziyade "yüzüyor mu ? " gibi mantıkla inşaa edilmesi nedeni ile dünya limanlarında en fazla sorunla karşılaşan gemilerdir.

  yabancı klas kuruluşlarının güvenirliliği herşeyin kitabına göre yapılmasına ısrar etmesindendir. türk loydu'nun bu noktaki yaptırım gücünün azlığı limanlarda eksik/fazla yüklüyen,draft, sistem,donanım problemleri yaşayan gemilerimiz ile ortaya çıkmaktadır.
  tabi burada bir genelleme yapmak çok büyük bir hata olur ki yıllarını bu işe vermiş, bu işi gerçekden bilenlere haksızlık olur.

  son yıllarda bu imajını silmeye çalışan türk loydu ,devletin vergilendirme açısından getirdiği kolaylıklardan ikinci sicil (ikinci klas) ile itibar kazanmaya çalışmaktadır.
 • türk loydu, 1962 yılında tmmob gemi mühendisleri odası, türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği ve diğer ilgili kuruluşların temsilcilerinin de katılımı ile kurulmuş olup genel kurulunda geniş bir katılım vardır (tmmob gemi mühendisleri odası, türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği, itü, tobb, armatörler birliği, gemi inşa sanayicileri birliği, dto, türkiye gemi sanayi, sanayi odaları, hazine, dış ticaret müsteşarlıkları, tdçi, tdi, deniz nakliyatı t. a. ş., ereğli demir çelik t. a. ş., türk uzakyol kaptanları derneği vb. gibi kurumlar). bağımsız ve kar amacı olmayan bir üçüncü taraf kontrol, sınıflandırma ve sertifikalandırma kuruluşudur.

  türk loydu hizmetlerinden elde ettiği gelir fazlasıyla seri konferanslar düzenlemekte ve kitaplarını yayınlamakta, üniversitelerimizde okuyan başarılı ve muhtaç öğrencilere her yıl karşılıksız burs vermekte, lisans üstü ve akademik seviyede araştırma yapacaklar için burs temin etmekte, kaynakçılık, gemi inşaa ve/veya onarım işlerinde çalışacak nitelikli elemanlar için ihtiyaç duyulan eğitim programları düzenlemektedir.

  ab yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ve faaliyet alanına giren basınçlı ekipmanlar, makine emniyeti, asansörler, sıcak su kazanları, gezi amaçlı tekneler vb. ürünlerindeki ce işareti uygulamalarında onaylanmış kuruluş olarak hizmet vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

  kobi’lerin değişim sürecine entegrasyonunun ve bilgiye dayalı üretim / yönetim sistemine geçişinin sağlanması amacıyla, dünya bankası fonlarından sağlanacak finansmanla teknoloji ve bilgi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konusunda çalışmalara başlanmıştır.

  31. 05. 2001 tarihinde yayınlanan “sigorta eksperleri yönetmeliği” nde değişiklik yapan yeni yönetmelikle türk loydu sörveyörleri sigorta eksperliği yapabilmektedir.

  türk loydu’nun hizmetleri

  deniz endüstrisi

  inşa edilecek gemilerin ulusal ve uluslararası kurallara ve tekniğin gereklerine göre hazırlanmış onaylı projelere göre denetlemek, bu suretle gemilerde can ve mal güvenliğinin sağlanmasını ve deniz kirliliğinin önlenmesini gerçekleştirmek ve bunu belgelemek;

  gemi servise girdikten veya başka bir klas kuruluşunun kontrolünde inşa edilip türk loydu klasına geçtikten sonra klas kuralları gereği yıllık, 2, 5 yıllık ve 5 yıllık kontroller ile inşaat safhasında sağlanmış olan koşulların devam edip etmediğini denetlemek ve belgelendirmek;

  oluşturduğu kurallar ve bu kurallara göre yaptığı denetimlerle gemi inşaatı ve yan sanayiinde kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak;

  birleşmiş milletlere bağlı uluslararası denizcilik örgütü ımo'nun (ınternational maritime organization) oluşturduğu solas, marpol, vb. (denizde can güvenliği antlaşması, denizlerin gemiler tarafından kirlenmesinin önlenmesi antlaşması, vb. ) gibi denizcilik antlaşmalarına göre türk loydu klaslı gemilerin, bayrak devletlerinin (flag state) verdiği yetki ile inşaat safhasında ve servise girdikten sonra periyodik kontrollerini yapmak ve belgelendirmek;

  kamu ve özel sektör kuruluşlarına teknik danışmanlık yapmak.

  21. 12. 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan türk uluslararası gemi sicili (ikinci sicil) kanununa göre, gerek giriş ücreti ve gerekse net tonaj üzerinde alınacak yıllık aidatta %50 indirim kolaylığı sağlamak üzere gemileri doğrudan, dual veya ikinci klas olarak klaslamak.

  kara endüstrisi

  kazan ve basınçlı kapların, her çeşit çelik konstrüksiyonun, petrol ve doğal gaz platformları, kojenerasyon tesisleri ile boru hatlarının imalatlarını, otoyol ve viyadük inşaatlarını projesine ve projesinde öngörülen ulusal veya uluslararası standartlara göre mal sahibi adına kontrol etmek ve belgelendirmek;

  kazan, basınçlı kap, kaldırma makinaları, vb. nin işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre yıllık bakım kontrollerinin yapılmasını denetlemek;

  malzeme sertifikalandırmak, kaynakçı sertifikalandırmak, kaynak usullerini onaylamak, tahribatsız testleri değerlendirmek ve teknik danışmanlık yapmak;

  gözetim hizmeti yapmak,

  üçüncü taraf kontrollük hizmetleri vermek.

  yapı ve deprem departmanı tarafından mevcut yapılarda (binalar, endüstriyel tesisler, liman ve iskeleler, vb. )

  hasar ve durum tespitleri,

  depreme dayanıklılık analizi ve değerlendirmeleri,

  onarım ve güçlendirme prosedürleri hazırlanması

  hizmetlerini vermek.

  plan kontrol ve araştırma

  türk loydu kontrolünde yeni inşa edilen gemilerin klaslanması ile ilgili tekne, makina ve elektrik projelerini kontrol etmek ve onaylamak.

  deniz endüstrisi yan sanayi ürünlerinin sertifikalandırılması ile projelerini kontrol etmek ve onaylamak.

  kara endüstrisi ürünlerinin (kazan, basınçlı kap, kaldırma donanımları) sertifikalandırılması ile ilgili projelerini kontrol etmek ve onaylamak.

  gemilerin teorik hesaplarını (stabilite, yaralı stabilite, boyuna mukavemet, tank kalibrasyon, grain loading, friboard, vb. ) yapmak.

  türk loydu kurallarını oluşturmak.

  türk loydu bünyesinde kurulmuş bulunan ulusal deniz güvenlik dokümantasyon ve enformasyon merkezi aracılığıyla deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ve denizcilik ile ilgili konularda uluslararası konferans, kongre, seminer vb. çalışmalara katılmak, başta ımo (uluslararası denizcilik örgütü) ve ab tarafından çıkarılanlar olmak üzere ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve dokümante etmek, bu dokümanları gereken yorum ve açıklamalarıyla birlikte düzenli olarak sektörün kullanımına sunmak.

  denizciliğimizin gelişmesi ile ilgili olarak sektör temsilcileri ile sürekli iletişim içinde bulunmak ve yeni ihtiyaçlara cevap vermek (içsu gemileri, açık deniz balıkçılık projesi, vb. ).

  belgelendirme

  türk loydu ülke ihtiyaçlarının bilincinde bir kuruluş olarak, gerek gönüllü alan olarak adlandırılan sistem belgelendirme faaliyetlerinde, gerekse zorunlu alan olan ab mevzuatlarının uyumu ve yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ce işareti uygulamalarında ulusal “onaylanmış kuruluşlar”a olan gereksinim dolayısı ile isveç ulusal akreditasyon kurumu swedac ‘tan akredite olmuştur.

  kadrosunda ve havuzunda mevcut 50’den fazla denetçi ve uzman personeli ile

  · gemi inşa

  · makina ve ekipmanları

  · metaller ve işlenmiş metal ürünleri

  · gıda ürünleri, içki ve tütün mamulleri

  · kimyasallar, kimyasal ürünler ve fiberler

  · kauçuk ve plastik ürünleri

  · elektronik ve optik ekipmanlar

  · diğer taşıma ekipmanları

  · inşaat

  · otel ve restoranlar

  · taşıma, depolama ve iletişim

  · eğitim

  · sağlık ve sosyal işler

  · diğer sosyal hizmetler

  konularında kalite sistem belgelendirme faaliyetleri yapmaktadır.

  ulusal akreditasyon kurumumuz türkak‘ın faaliyetlerine başlamasını takiben kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi konusunda akredite olmak üzere müracaat eden ilk kuruluş olmuştur.

  kaynak: http://www.denizce.com/tloyd.asp
 • gemi sicilinin, klas ile herhangi bir baglantisi yoktur...turk loydu onayi her ticaret gemisi icin de zorunlu degildir. hangi kuruluş tarafindan geminin klaslanacagi tamamen gemi sahibine yada işletmecisine baglidir.
  turk loydu gemilerinin buyuk cogunlugu turk bayrakli gemiler olup, st vincent, panama, suriye ve jamaica bayrakli gemiler de mevcuttur.
 • ilk zamanlar sadece bir kişi olduğunu düşünmek gibi bir cahilliğe düştüğüm kuruluş.
  -loydum bugün nasıllar acaba?