şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ayhan tuğcugil müstearıyla 1980 yılında yayımlanan prof. dr. iskender öksüz'ün eseri.
  2015 yılında yeniden yayımlanmıştır.

  1980 basımı sürüme şu adresten ulaşılabilir
  içeriği aşağıdaki bölümlerden oluşur.

  giriş
  ı bölüm ideolojiler savaşı ve türkiye
  ı fikir sistemleri savaşı
  ıı türk fikir sistemi
  ııı ülkücüler ve türk milliyetçiliği eğitimi

  ıı bölüm fikir sistemi nedir?
  ı — ideolojilere sistemsiz bakış
  ıı — ideolojilere sistemli bakış
  ııı — sisteme dört misal

  ııı bölüm sistemin unsurları
  ı gaye
  ıı tarifler
  ııı metot
  ıv kabuller
  v uygulama ve doktrin

  ıv bölüm gaye tercih
  ı «izm »ler
  ıı mensubiyet şuuru ve cemiyet bilinci
  ııı tercih

  v bölüm gaye varılmak istenen netice
  ı millet'in tarifi
  ıı türk milliyetçiliği fikir sistemi'nin gayesi
  1. muhafakarlık ve gelişmecilik
  2. güçlülük
  3.turancılık .
  4. millet'in zaman boyutu ve ülkücülük

  vı bölüm metod - ilim ve skolastik
  ı giriş
  ıı skolastiğin tarihi
  ııı çağdaş skolastik
  ıv skolastiğin tahlili

  v türkiye'de skolastik
  1 din ve skolastik
  2 bilimsel sosyalist skolastik
  3 batıcı skolastik
  4 «atatürkçü» skolastik
  5 kitle haberleşme vasıtacı skolastik

  vıı bölüm metod-ilim, ideolojiler ve türk milliyetçiliği fikir sistemi
  ı sistem olarak ilim
  ıı ilmin gayesi
  ııı tarifler
  ıv ilmin metodu
  v ilmin kabulleri
  vı ilmin uygulaması
  vıı bilimsel sosyalizm ve ilim
  vııı ilim ve ideolojiler
  ıx türk milliyetçiliği fikir sistemi ve ilim

  vııı bölüm tarih görüşümüz - cemiyet birikimlerinin teşekkülü
  ı tarih ve türk milliyetçiliği fikir sistemi
  ıı insanda ve cemiyet birimlerinde rekabet
  ııı cemiyet birimlerinin teşekkül şartları
  ıv medeniyet ve kozmopolitlik karşısında millet birimi

  ıx bölüm tarih görüşümüz-cemiyet birimlerinin evrimi
  ı tarih neyin mücadelesi?
  ıı tarih içinde cemiyet birimleri
  ııı evrimin şartları - üst birim – bağlayıcı güç
  ıv millet ve ümmet
  v millet ve sınıf
 • (...)komünizm ile ırkçı-bölücülük arasındaki yakınlık siyasi ümmetçilikle ırkçı-bölücülük arasında da vardır. bunu rahmetli erol güngör şöyle anlatır:

  "islamcılık şimdiye kadar hep hakim milliyete karşı hoşnutsuzluğunu doğrudan doğruya belirtemeyen etnik azınlıkların ideolojisi olmuştur. bunların amacı islam ülkeleri arasında birlik sağlamaktan ziyade kendi yaşadıkları ülkede milliyetçi politikayı etkisiz duruma getirmektir. bu azınlıklar ayrılıkçı bir politika takip edecek kadar kalabalık ve güçlü olduklarını hissettikleri an kendi istikametlerinde bir milliyetçilik hareketi açıklamaktan hiç geri kalmazlar; böyle bir güce erişemedikleri müddetçe islam davasının şampiyonu olarak görünürler..."

  dolayısıyla siyasi ümmetçilerle ırkçı-bölücüler, türk aleyhtarlığı üzerinde anlaşabilirler, anlaşmaktadırlar.

  türk milliyetçiliği fikir sistemi, iskender öksüz