şükela:  tümü | bugün
 • ayhan tuğcugil müstearıyla 1980 yılında yayımlanan prof. dr. iskender öksüz'ün eseri.
  2015 yılında yeniden yayımlanmıştır.

  1980 basımı sürüme şu adresten ulaşılabilir
  içeriği aşağıdaki bölümlerden oluşur.

  giriş
  ı bölüm ideolojiler savaşı ve türkiye
  ı fikir sistemleri savaşı
  ıı türk fikir sistemi
  ııı ülkücüler ve türk milliyetçiliği eğitimi

  ıı bölüm fikir sistemi nedir?
  ı — ideolojilere sistemsiz bakış
  ıı — ideolojilere sistemli bakış
  ııı — sisteme dört misal

  ııı bölüm sistemin unsurları
  ı gaye
  ıı tarifler
  ııı metot
  ıv kabuller
  v uygulama ve doktrin

  ıv bölüm gaye tercih
  ı «izm »ler
  ıı mensubiyet şuuru ve cemiyet bilinci
  ııı tercih

  v bölüm gaye varılmak istenen netice
  ı millet'in tarifi
  ıı türk milliyetçiliği fikir sistemi'nin gayesi
  1. muhafakarlık ve gelişmecilik
  2. güçlülük
  3.turancılık .
  4. millet'in zaman boyutu ve ülkücülük

  vı bölüm metod - ilim ve skolastik
  ı giriş
  ıı skolastiğin tarihi
  ııı çağdaş skolastik
  ıv skolastiğin tahlili

  v türkiye'de skolastik
  1 din ve skolastik
  2 bilimsel sosyalist skolastik
  3 batıcı skolastik
  4 «atatürkçü» skolastik
  5 kitle haberleşme vasıtacı skolastik

  vıı bölüm metod-ilim, ideolojiler ve türk milliyetçiliği fikir sistemi
  ı sistem olarak ilim
  ıı ilmin gayesi
  ııı tarifler
  ıv ilmin metodu
  v ilmin kabulleri
  vı ilmin uygulaması
  vıı bilimsel sosyalizm ve ilim
  vııı ilim ve ideolojiler
  ıx türk milliyetçiliği fikir sistemi ve ilim

  vııı bölüm tarih görüşümüz - cemiyet birikimlerinin teşekkülü
  ı tarih ve türk milliyetçiliği fikir sistemi
  ıı insanda ve cemiyet birimlerinde rekabet
  ııı cemiyet birimlerinin teşekkül şartları
  ıv medeniyet ve kozmopolitlik karşısında millet birimi

  ıx bölüm tarih görüşümüz-cemiyet birimlerinin evrimi
  ı tarih neyin mücadelesi?
  ıı tarih içinde cemiyet birimleri
  ııı evrimin şartları - üst birim – bağlayıcı güç
  ıv millet ve ümmet
  v millet ve sınıf