şükela:  tümü | bugün
 • bir rivayete gore ise su an masonlarin idaresindedir, ama rivayetin bir komplo teorisi niteliginde olup olmadigi tartisilir
 • türk ocakları 1912 yılında kurulmuştur, yani cumhuriyet'ten daha önce*. türk ocakları batı'da ortaya çıkan milliyetçilik akımının osmanlı topraklarındaki geç yansımasının en önemli ürünlerinden biridir.kuruluşunda ali canip yöntem, ömer seyfettin ve ziya gökalp gibi ulusçu aydın ve yazarları da bünyesinde barındıran türk ocakları, çağlaşlaşmanın, bilimsel düşüncenin ve türk aydınlanmasının önderliğini üstlenmiştir. üyesi olan yazar ve düşünürlerden de anlaşılacağı gibi dil, fikir ve edebiyat üzerine de önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.sözü edilen yazarların dil düşüncelerini* yansıtan yayınlar yapmışlar, dildeki dualiteyi * - aydınların ve halkın iki farklı dil kullanması halk lehine bozan bir çizgi takip etmişlerdir.bu ocağın üyeleri daha çok genç kalemler dergisinde de yazmışlardır. türk ocakları ile ilgili bilimsel ve doyurucu bilgi için iletişim yayınlarından çıkan türk ocakları kitabını okuyabilirsiniz.
 • bu ocaklarda adindan da anlasilacagi gibi turk yemekleri piser.
 • 1912-1931 yılları arasında itc ve chf ile zaman zaman koyun koyuna, zaman zaman gırtlak gırtlağa yaşamış, en temel mesele olarak türkçe'yi yaymayı görmüş olan kurum.
  zamanında otobüslerde uluorta yabancı dilde gazete okuyanları engellemeyi düşünmüşlerdir.
 • ittihat ve terakki zamanında, halkı aydınlatma amacıyla kurulmuş ve resmi ideolojinin** pompaladığı yerler olmuştur. şu anda merkezi, sultanahmet divanyolu'ndadır.
  edit:merkezi ankara'daymış.` :kova erkeği'ne teşekkürler`
 • ilk türk ocağı edirne'de açılmış ve yine ilk faliyetlerini burada başlatmışlardır.
 • 1912'deki kurucu kadrodan bazı isimler şöyledir:
  mehmed emin, ziya gökalp, halide edip, hamdullah suphi, ahmed ağaoğlu, yusuf akçura, hüseyinzade ali.

  françois georgeon, hamdullah suphi'nin cumhuriyet dönemindeki liderliğinin sebepleri için iyi bir hatip oluşu, üniversite hocası olması, milli mücadelede önemli mevkide rol oynaması, maarif vekilliği gibi görevler yapmasını gösteriyor.

  ayrıca dr. reşit galip de önemli üyelerinden: 1918'de köycüler cemiyeti'ni kurdu, türk tarih tetkik cemiyeti'nin kuruluşunda önayak oldu. hamdullah suphi ile çatışmaları türk ocaklarının niteliği üzerine oldu. hamdullah suphi bunu bir entelektüel kulübü olarak görürken reşit galip bir sosyal yardım kulübü fikrinde ısrarcı idi. nitekim 1918'e kadar türk ocağı dışa kapalı bir aydın kulübü olarak kaldı. 1923 sonrasında ise şube sayısı çoğaldı ve sıkı bir eleme ile üye alınmasına karar verildi. buna göre 18 yaş üstü, meslek sahibi ve birinden referans almış kişiler üye olarak kabul edilecekti. dolayısı ile üyelerin çoğunluğunun öğretmen, doktor, tüccar ve memur olduğu görüldü.

  (françois georgeon, osmanlı türk modernleşmesi)
 • şu anda başkanlığını nuri gürgür'ün yaptığı teşkilat
 • (bkz: aygaz)