şükela:  tümü | bugün
 • prof.dr. nesrin hisli şahin başkanlığında faaliyet gösteren kamuya yararlı bir dernek.

  1976 yılında ankara'da kurulan, 1991'de efppa (avrupa psikoloji birlikleri federasyonu), 1992'de iupsys (uluslararası psiklolji birlikleri federasyonu) üyesi olan, bakanlara kurulu'nun 29 kasım 1994'te bakanlar kurulu kararı ile uluslararası dernek, 11 aralık 1997 tarihli içişleri bakanlığı kararı ile de kamuya yararlı dernek statüsünü kazanmıştır.

  bugün (26.01.2003), bilgi üniversitesi kuştepe kampüsü'nde yapılan istanbul şubesinin*olağanüstü genel kurulunda dağıtılan kitapçığa göre:

  misyonu,
  psikoloji biliminin, bulgularının ülkemizin ve insanlığın sorunlarına çözümler bulunması için uygulanmasına yardımcı olmak,
  meslek elemanlarının gelişmelerine destek olmak, özlük haklarına ilişkin sorunlarını çözmeye çalışmak,
  psikolojik hizmetlerden yararlananların haklarının korunmasına çalışmak

  görevleri,
  sağlam bilgilerin üretilmesini, aktarılmasını ve bu bilgilerin uygulama verilerine göre geliştirilmesini gözetmek,
  üretilen bilgilerin alınıp kaliteli biçimde uygulanmasını, sorunların belirlenip, üniversitelere aktarılmasını sağlamak

  ana hedefleri,
  psikloji bölümleri ile uygulamacılar arasında köprü olmak,
  psikologların özgüvenlerinin, mesleki doyumlarının artırılması ve mesleki bilgilerinin taze tutulması için çalışmak,
  psikologların ve meslek dışından kişilerin, psikolojiyi kamuya zarar verici şekilde kullanmalarını önlemek,
  psikoloji bilimi ve uygulamaları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek

  olarak belirtilmiştir.
 • yakın dönemde bir etik kurul oluşturan ve bir etik yönetmelik taslağı oluşturmaya çalışan dernek. bu dönem için etik kurul üyeleri şöyledir:

  prof. dr. güler fişek (asıl üye)
  prof. dr. nuray karancı (asıl üye)
  prof. dr. ferhunde öktem (asıl üye)
  prof. dr. ayşe yalın (asıl üye)
  prof. dr. perin yolaç (asıl üye)
  doç. dr. ihsan dağ (asıl üye)
  doç. dr. nilhan sezgin (asıl üye)
  doç. dr. gonca soygüt (yedek üye)
  doç. dr. elif kabakçı (yedek üye)
 • 18 nisan 2004'te olağan genel kurulunu yapacak olan dernek.
 • bugün yapılan olağan genel kurulunda, istanbul şubesinin "ankara da şube olsun, ayrı bir genel merkez kurulsun" diye tüzük değişikliği istediği, ferhunde öktemin akıllıca sunduğu arabulucu önerisi ile bu kararın ertelendiği, şahsımında uzun süredir görmediğim dostları görerek keyiflendiği dernek.

  (bkz: sana yıllarımı verdim)
 • merkezi ankara-kizilay mesrutiyet caddesi'ndeki kahve evi'nin hemen ustundeki binadadir.
 • amblemi psi'dir.
 • psikologların pek çoğunun "kamu derdine biman devayı derd eder ihsan, niçin kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı" şeklinde dertlenip söylendikleri kamuya yararlı dernek.
 • sadece türkleri*barındıran kurum olsa gerek. ulus devletin azizliklerinden biri bu da.
 • `yurt çapındaki kurumların adında türk kelimesi olmasından rahatsız olanlar`a ücretsiz terapi uyguluyormuş.