şükela:  tümü | bugün
 • 1953 yılında 6023 sayılı yasa ile kurulmuştur. dört ana organa sahiptir. bu organlar, tabip odaları, merkez konseyi,yüksek onur kurulu ve büyük kongre ’dir.
  (bkz: http://www.ttb.org.tr/)
 • anayasa mahkemesinin, türk tabipleri birliği (ttb) yasasının delege seçimleriyle ilgili hükmünü iptal etmesinin ardından yeni düzenlemeye gidilmemesi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan büyük kongre 24-25 haziran tarihlerinde ankara'da toplanacak.

  ankara üniversitesi tıp fakültesi morfoloji binası abdülkadir noyan toplantı salonunda yapılacak 54. büyük kongre öncesinde, etkin demokratik türk tabipleri birliği grubunun adayları tanıtıldı.

  eski istanbul tabip odası başkanı gençay gürsoy, diğer adaylarla birlikte ttb genel merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ''uzun yıllardan süzülüp gelen birikimimizle 2006-2008 döneminde ttb yönetimine aday oluyoruz'' dedi.

  ''sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde insanın temel alınması, sağlığa bütçeden yeterli pay ayrılması, herkese eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetleri, tüm toplumu kapsayan kamucu-eşitlikçi bir sağlık sistemi, iyi ve onurlu hekimlik değerleri, hekimlerin mesleki, özlük hakları için etkin mücadele ve nitelikli tıp eğitimi'' gibi ilkeleri savunduklarını anlatan gürsoy, iktidarın sağlığa bakışına karşı bugüne kadar yürütülen mücadelenin devamından yana olduklarını söyledi. gürsoy, ''toplumda eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, örgütsüzlüğe yol açan ve sağlık sorunlarını daha da ağırlaştıran özelleştirme eksenli bu politikalara karşı sosyal devleti ve kamusal alanı savunuyor; 'özlük haklarımız, iş güvencemiz, meslek onurumuz, sağlık hakkı' taleplerimizle görev etkinlikleri de dahil uzun soluklu bir mücadeleyi yıllardır hep birlikte yürütüyoruz'' diye konuştu.

  sağlık ve hekimlik ortamına yönelik saldırıya karşı durmanın ancak etkin-demokratik-katılımcı bir ttb ile mümkün olduğunu ifade eden gürsoy, ''mesleki geleceğimizin güvencesinin, bütün hekimleri kapsayan ve 'hem mücadele hem müzakere' perspektifiyle birlikte mücadele eden, kapısı ve olanakları bütün hekimlere açık bir meslek örgütü olduğuna inanıyoruz'' dedi.

  gürsoy, daha sonra etkin demokratik türk tabipleri birliği grubunun merkez konseyi, yüksek onur kurulu ve denetleme kurulu adaylarını tanıttı.

  grubun merkez konseyi adayları, sinan adıyaman (ankara), altan ayaz (ankara), muharrem baytemur (ankara), hülya biriken (ankara), ali çerkezoğlu (istanbul), gençay gürsoy (istanbul), necdet ipekyüz (diyarbakır), erkan kapaklı (istanbul), orhan odabaşı (ankara), iskender sayek (ankara) ve mustafa vatansever'den (izmir) oluşuyor.

  -''işbirliğine açiğiz''-

  gürsoy, ''şimdiye kadar hükümetle ttb arasında bir gerilim yaşandığı, yeni yönetimin seçilmesiyle bu konuda yeni bir yol izlenip izlenmeyeceği'' sorusu üzerine, sağlık alanında atılacak adımlar konusunda hep hükümetle işbirliğine açık olduklarını, ancak bugüne kadar bunun hayata geçirilemediğini söyledi.

  yeni dönemde de işbirliğine açık olacaklarını belirten gürsoy, ''bilgi birikimimizi her an yetkililere sunmaya hazırız. yeter ki işbirliğine 'evet' denilsin ve atılacak adımlarda hekimlere danışılsın'' diye konuştu.

  ''kürt sorunuyla ilgili çıkışınızdan sonra hekim kimliğinizden ziyade siyasi kimliğinizin ön plana çıkması konusunda eleştiriliyorsunuz, bu konudaki değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna karşılık da gürsoy, bunun cevabının, 4 yıl boyunca istanbul tabip odası başkanlığı sırasında yaptığı çalışmalara bakılarak verilebileceğini ifade etti. istanbul tabip odasının 4 yıl boyunca hekim haklarını savunan tabip odalarının başında geldiğini söyleyen gürsoy, ''türkiye'de barıştan, kardeşlikten ve eşitlikten yana ortamın sağlanması konusunda diğer aydınlar gibi faaliyetlerde bulundum. türkiye'nin muhtaç olduğu barışı gündeme getirip görevimi yaptım. spekülasyonlar gayri ciddidir'' diye konuştu.

  kongrede yönetime aday olması beklenen ''ulusal hekim dayanışması'' adlı grupla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de gürsoy, seçimlerin her gruba ve siyasi düşünceye açık olduğunu kaydetti.

  -ttb 54. büyük kongresi-

  ttb'nin 2002 yılında yapılan son büyük kongresinin ardından anayasa mahkemesi, 6023 sayılı türk tabipleri birliği kanununun delege seçimlerini düzenleyen 60. maddesini iptal etmiş ve yeni bir düzenleme yapılabilmesi için iptal kararının 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti.

  iptal kararının yürürlüğe girmesinin ardından yeni bir yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle ttb'nin 2004 yılında yapılması gereken büyük kongresi toplanamamıştı.

  ttb yasasında değişiklik öngören yasanın 30 mart tarihinde yürürlüğe girmesiyle 56 tabip odasında seçimler yapılarak 451 büyük kongre delegesi belirlendi.

  24-25 haziran tarihlerinde toplanacak büyük kongrenin ilk gününde merkez konseyinin çalışma ve denetleme raporları görüşülecek, genel kurula dönük kararlar ve öneriler tartışılacak.

  kongrenin ikinci gününde ise merkez konseyi, yüksek onur kurulu ve denetleme kurulu için seçimler yapılacak.

  daha önceki düzenlemeye göre ttb merkez konseyi üyeleri sadece ankara'da ikamet eden hekimlerden oluşurken, yeni düzenlemeyle bu zorunluluk kaldırılmıştı.

  aa

  kongrede alınan sonuçlar:

  türk tabipleri birliği 54.büyük kongresi yapıldı. kongrede yapılan seçimlerde başkanlığını gençay gürsoy’un yaptığı etkin demokratik ttb grubu seçimi kazandı. resmi olmayan kesin sonuçlara göre gençay gürsoy’un ekibi fire vermedi.

  oy sayıları
  etkin demokratik ttb merkez konseyi
  sinan adıyaman (ankara) 231
  altan ayaz (ankara) 231
  muharrem baytemur (ankara) 217
  hülya biriken (ankara) 226
  ali çerkezoğlu (istanbul) 229
  gençay gürsoy (istanbul) 230
  necdet ipekyüz (diyarbakır) 216
  erkan kapaklı (istanbul) 233
  orhan odabaşı (ankara) 249
  iskender sayek (ankara) 241
  mustafa vatansever (izmir) 240

  yüksek onur kurulu
  naki bulut 240
  orhan erdinç 237
  şebnem korur fincancı 248
  hakan giritlioğlu 255
  bahar gökler 246
  şükrü güner 248
  selim ölçer 233
  faik urbarlı 243
  şefik zan 241

  denetleme kurulu
  ersin çağırgan 241
  yaşar ulutaş 236
  bülent nazım yılmaz 231

  ulusal hekim dayanışması merkez konseyi
  suat çağlayan (izmir) 181
  mehmet altınok (ankara) 173
  mustafa enis arabacı (afyonkarahisar) 171
  mete bayburtlu (tokat) 167
  arif bulut (antalya) 169
  a.zafer ergün (kastamonu) 170
  ahmet ömeroğlu (trabzon) 156
  suat tülek (ankara) 166
  ahmet h. türkdemir (ankara) 161
  ahmet murat ünal (bursa) 161
  şadi yenen (istanbul) 165

  yüksek onur kurulu
  recep akdur (ankara) 178
  m.faruk atlı (kahramanmaraş) 165
  dursun bostancı (sakarya) 163
  atınç çoltu (bursa) 163
  yıldırım b. doğan (ankara) 161
  zafer doğan (çanakkale) 170
  ahmet tevfik ozan (elazığ) 163
  şevket ruacan (ankara) 175
  selim kurtoğlu (kayseri) 159

  denetleme kurulu
  hakan şatıroğlu (ankara) 167
  ali rıza üçer (ankara) 169
  emel koçak (kütahya) 164

  http://www.medimagazin.com.tr/haber_38758.html
 • sağlıkta "yıkım" programlarına karşı beyaz eylemler adı altında mart ayında çeşitli eylem ve etkinliklere hazırlanan örgüt..ışıklar içinde yatan füsun sayek'in ardından merkez konseyi başkanlığını devralan gençay gürsoy ile de aktivist tavrını ısrarla sürdürüp, kamu sağlığı adına çalışmalarını hızlandırmaktadır.

  "dört yılı aşkın süredir uygulanmakta olan sağlıkta "dönüşüm" programı'yla yapboz tahtasına dönen ülkemiz sağlık alanında bugünlerde yine önemli gelişmeler yaşanıyor. uyguladıkları politikalarla sağlık ve hekimlik ortamımızın hiçbir sorununu çözmeyi başaramayanlar gene o bildik eski senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyorlar. sağlık sistemindeki bütün sorunların sorumlusu olarak hekimleri gösteriyorlar. imf ve dünya bankası'ndan ithal ettikleri programlarıyla sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirenler şimdilerde hekim ithal ederek çözüm vaadinde bulunuyorlar.

  ithal hekim çalıştırmanın yasal altyapısını hazırlayan, tüm hekimlere zorunlu mali sorumluluk sigortası getiren, eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcılarının sağlık bakanı tarafından atanmasına olanak veren, tıpta uzmanlık kurulu'nu danışma organı olarak sağlık bakanlığı'nın güdümüne sokan, tıpta uzmanlık eğitiminin tüzükle değil yönetmelikle düzenlenmesini sağlayan, mecburi hizmet yapan hekimleri istekleri dışında aile hekimliği yapmaya zorlayan, radyasyonla çalışan sağlıkçıların haklarını kısıtlayan, anestezi teknisyenlerine anestezi uzmanı olmaksızın hasta uyutma yetkisi veren "torba yasa"yı hekimlerin ve meslek örgütümüzün bütün itirazlarına rağmen tbmm'den geçirenler hekimlerin taleplerine karşı ne kadar duyarsız olduklarını bir kez daha gösterdiler. ülkemizin kırk yıllık birikimi ve toplum sağlığının koruyucusu olan sağlık ocaklarını savunan ve aile hekimi olmak istemeyen meslektaşlarımız denizli'de sürgüne uğruyor; samsun'da polis kordonu altında sözleşme imzalatılıyor.

  "sağlıkta norm ve standart birliği" gerekçesiyle çıkarılan ve anayasa mahkemesi'nin verdiği iptal kararıyla uygulanma şansı kalmayan genel sağlık(sızlık) sigortası 1 temmuz 2007'de tekrar yürürlüğe sokulmak isteniyor.

  hastayı "müşteri"; hastalığı ve hasta tedavisini, dev boyutlu "bilboard"larda reklamı yapılan "mal ve hizmet" malzemesi olarak görenler büyük bir yetmezlik içine sürükledikleri kamu sağlık kurumlarını kademeli olarak özelleştirmeye hazırlanıyorlar. gerek kamuda gerekse özelde emeğiyle çalışan hekimlerin ücret ve özlük haklarını güvencesiz-geleceksiz kılmanın altyapısını oluşturdular.

  bu koşullarda, 10 şubat 2007 günü ankara'da toplanan ttb genel yönetim kurulu türkiye sağlık ortamı, sağlıkta "dönüşüm" programı'nın geldiği aşama, ttb'nin önümüzdeki dönem önceliklerini ve güncel gelişmeleri değerlendirmiştir. toplantıda türkiye sağlık ve hekimlik ortamını tahrip eden bu politikalara karşı bir dizi eylem ve etkinlik yapılması kararlaştırılmıştır. mart ayı boyunca gerçekleştireceğimiz beyaz eylemler ile sesimizi bütün kamuoyuna ve siyasi yetkililere duyurmayı, çözüm önerilerimizi hep birlikte tartışmayı ve sağlıktaki bu olumsuz gelişmeleri durdurmayı amaçlıyoruz.

  katiliminiz gücümüzdür!"

  beyaz eylem takvimi

  1. beyaz çağrı (sağlık ocaklarımıza sahip çıkıyoruz) : 1 mart 2007 perşembe günü tabip odaları kendi tespit edecekleri bir sağlık ocağının önünde hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte kitlesel basın açıklaması yapacaklar ve tüm halkımız sağlık hakkına, kamu sağlık kurumlarına, sağlık ocaklarına sahip çıkarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını desteklemeye davet edilecektir.

  2. beyaz referandum (nabız sayımı) : 5-9 mart 2007 pazartesi-cuma günleri boyunca tüm sağlık kurumlarında gerçekleştireceğimiz beyaz referandum ile dört yıldır uygulanmakta olan sağlık politikaları konusunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yükselen "nabzını sayacağız".

  3. beyaz miting : 11 mart 2007 pazar günü ankara sıhhiye'de sağlık bakanlığı önünde bütün illerden gelecek hekimlerle gerçekleştirilecek mitingde beyaz referandum'dan çıkan nabız sayımının sonuçları açıklanacak ve türkiye sağlık ortamına yönelik görüşlerimiz kamuoyuna duyurulacaktır.

  4. beyaz görev : türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı ve uzun yıllardır tıp bayramı olarak kutladığımız 14 mart 2007 çarşamba günü bütün sağlık birimlerinde görevde olacağız. görev etkinliğimiz sırasında sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi politikalarına yönelik itirazlarımızın yanı sıra ttb'nin yıllar içerisinde biriktirdiği değerlerden oluşacak pozitif çözüm önerilerimizi kamuoyuna açıklayacağız.

  5. dr. füsun sayek 2. eğitim hastaneleri kurultayı: 23-24 mart 2007 tarihlerinde sağlık bakanlığı'nın eğitim hastanelerini arka bahçesine çevirme girişimlerine karşı ülkemizde uzmanlık eğitiminde eğitim hastanelerinin yeri, önemi ve sorunlarını bu alanın gerçek sahipleri ile birlikte tartışacağımız kurultayı gerçekleştireceğiz.
 • yanlış olarak postacılık sembolünü simge olarak kullanan tıp kurumu. tıp sembolü "eskülap asası" diye geçer. eski yunan'daki asklepios (=eskülap) isimli hekim yarı tanrı'nın kullandığı asadır bu ve üzerine tek bir yılan sarılmıştır. bütün dünyada da ortak kullanılan bir simgedir.
  şekil a'daki linklerde de açıkça görülebilir.

  http://www.asklepios.com/
  http://asklepios-versand.de/
  http://www.asklepios.com.tr/
  http://tr.wikipedia.org/wiki/asklepios
  http://de.wikipedia.org/wiki/asklepios

  oysa türk tabipleri birliği çift yılanlı asayı kullanmaktadır.

  http://www.ttb.org.tr/amblem/500x500.jpg

  çift yılanlı asa da eski yunan kaynaklıdır, ama hermes asası diye geçer veya caduceus adıyla anılır. çünkü bu asa hız ve postacılık tanrısı olan, ayaklarında kanatlarla gösterilen tanrı hermesle birlikte tasvir edilir, postacılık ve ticareti simgeler. hermes bir gün kırda gezerken dövüşen iki yılan görür, hayvanları ayırmak için elinde taşıdığı sopayı üstlerine atar, fakat sopa üstlerine düşer düşmez yılanlar sopaya karşılıklı sarılır ve taş kesilirler. hermes de bu şekilde ortaya çıkan asayı oradan sonra yanında taşır.

  http://en.wikipedia.org/wiki/caduceus

  http://tr.wikipedia.org/wiki/hermes

  türk tabipler birliği'nin 50 sene kadardır sürdürdüğü sandığım bu ayıbı daha kaç decade daha sürdüreceği merak konusudur.
 • 57. büyük kongresini tamamlamış olan örgüt. kongre sonucunda; piyasalar yerine halk için sağlık anlayışını şiar edinen "etkin, demokratik türk tabipleri birliği grubu" seçimi büyük farkla kazanmıştır.

  gençay gürsoy hoca yeniden başkanlığa gelecektir bu sonucun ardından.

  http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=17858
 • türk tabipleri birliği'nin (ttb) 57. olağan büyük kongresinde seçimleri, ''etkin demokratik ttb grubu''nun listesi kazandı.

  tmmob inşaat mühendisleri odası binasında toplanan ve 2 gün süren kongredeki seçimlerde, 450 delege oy kullandı.

  ''türkiye hekim platformu'', ''ulusal hekim birliği'' ve ''etkin demokratik ttb grubu'' olmak üzere 3 ayrı listenin yarıştığı kongrede, türk tabipleri birliği merkez kurulları seçimi yapıldı.

  seçimi, gencay gürsoy başkanlığındaki ''etkin demokratik ttb grubu''nun listesi kazandı.

  buna göre ttb merkez konseyi üyeliklerine, feride aksu, altan ayaz, eriş bilaloğlu, hülya biriken, ali çerkezoğlu, ilhan diken, zeki gül, gencay gürsoy, elif kırteke, demet özbabalık ve iskender sayek getirildi.

  yüksek onur kurulu, aytaç aras, berna arda, naki bulut, hakan giritlioğlu, şükrü güner, orhan odabaşı, selim ölçer, şevkat bahar özvarış ve faik urbarlı'dan oluştu.

  denetleme kurulu üyeliklerine ise halil mıhçı, sibel özsoy ve yaşar ulutaş seçildi.

  ttb merkez konseyi, ilerleyen günlerde görev dağılımı yapacak.

  http://www.medimagazin.com.tr/haber.php?id=53325
 • kısalması ttb olan ülkemizdeki doktorların meslek odaları birliğidir.
  yasal statüsü garip ve karmaşık yetki-sorumluluk dengesizlikleri ile doludur.
 • ing. turkish medical association.

  kaynak:

  www.ttb.org.tr

  ---

  6023 s. kanun m./1:

  //madde 1 - (değişik madde: 07/06/1985 - 3224/48 md.)

  türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı türk tabipleri birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.//

  kaynak:

  www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/959.html