şükela:  tümü | bugün
 • türklerin yoğun ve bağımsız olarak yaşadığı bölgelerin ortak adı.

  (bkz: anadolu) (bkz: kafkaslar) (bkz: orta asya)
 • türklerin* yorgun ve bakımsız olarak yaşadıkları bölgelerin ortak adı.
 • dergi ismi.
 • dogan hizlan tarafindan kaleme alinmi$ bir tanitim yazisi:

  //-türk yurdu'nun fikir ve siyaset hayatımızdaki yeri-

  türk yurdu * dergisi'nin 17 cilt halinde, 1911 ile 1931 yılları arasındaki sayıları yayınlandı.

  türk yurdu gibi döneminin düşünce hareketlerini etkileyen, oluşturan, edebiyatı da yönlendiren bir derginin uzmanlara, incelemecilere, özellikle genç kuşaklara yeni harflerle ulaşması gerekirdi.

  cumhuriyet öncesinde yayına başlayıp cumhuriyet döneminde de yayınını sürdüren dergi incelendiğinde, günümüz düşünce hareketlerinin, belli anlayıştaki bir ideolojinin ardındaki felsefeyi öğrenmek mümkündür.

  türk yurdu dergisi'nin eski yazıdan bugünün alfabesine aktarılması gerçekten de yayıncılık açısından çok gerekli bir çalışma. derginin editörlüğünü murat şefkatli, yayın kurulu başkanlığını da dr. ali tekin yürütüyor.

  dr. mehmet özden'in türk yurdu üzerine yazısı; (1.cilt (1-2) 1911-1912) derginin düşünsel niteliğini, yerini, amacını ortaya koymaktadır:

  ‘‘türk yurdu dergisi tekrarlanan bir galatın aksine türk ocağı'nın değil türk yurdu cemiyeti'nin 'nâşir i efkârı' (fikirlerinin yayını) olarak yayın hayatına başlamıştır. adı geçen cemiyet ikinci meşrutiyet ortamı içerisinde merkezi istanbul olmak üzere 18 ağustos 1327 (31 ağustos 1911) tarihinde kurulmuştu.

  kurucu üyeleri mehmed emin, müftüoğlu ahmed hikmet, ağaoğlu ahmed, hüseyinzâde ali, doktor âkil muhtar ve akçuraoğlu yusuf beylerden ibaretti.’’

  türk yurdu hangi fikri esaslar üzerinde yayın yapacaktı?

  yusuf akçura'nın önerileri küçük değişikliklerden sonra kabul edildi.

  yayın ilkelerini içeren 7 maddelik bildiriden bugün de izdüşümünü tartıştığımız bazı cümleleri özetleyerek buraya aldım:

  ‘‘1. dergideki yazılar herkesçe anlaşılabilecek sade bir dille yazılacaktır. türk kavminin çoğunluğu için yararlı konular seçilecektir.

  2. dergi, bütün türklerce kabul görecek bir ideal kuracaktır.

  3. türklerin iktisat ve ahlâkça yükselmelerini, fen bilgilerinin geliştirilmesini sağlayan yazılara öncelik verilecek, siyaset sonra gelecektir.

  4. türk dünyasındaki bütün olaylar burada yer alacak, çeşitli edebiyata yer verilecektir.

  5. hiçbir siyasi partinin taraftarlığını yapmayacaktır. önemli olan türk unsurunun çıkarlarını savunmaktır.’’

  sanırım aşağıdaki 6. madde bugünün tartışma gündeminde de bütün canlılığını koruyor:

  6. ‘‘...hiçbir şeye müstenit olmaksızın (dayanmadan) ortaya çıkan mübalağalı (abartılı) garp (batı) korkusundan da bu milleti tahlise (kurtarmaya) elinden geldiği kadar uğraşacaktır.

  7. amaç, bütün devletler önünde türk çıkarlarını korumaktır.’’

  ---

  geçmişteki fikir hareketlerini bilmeden, onun doğduğu ortamı incelemeden, kaynaklarına inmeden, bugünü anlamak, algılamak, olaylara doğru teşhis koymak mümkün değildir.

  (...) //

  ic. hurriyet, 18.06.2002

  kaynak:

  www.hurriyetim.com.tr/yazarlar/yazar/0,,sid~9@tarih~2002-06-18-m@nvid~140053,00.asp
 • bir ucu doğu türkistanda diğer ucu üsküp'te bulunan türklük bölgesi.
 • (bkz: turan)
 • "türk yurdu" dergisinin niyeti, türk'lerden mürekkeb bir orta sinif olusmasina katkida bulunmak idi. avrupa'da görülen, oradan ögrenilen "burjuva"lardan osmanli imparatorlugu sinirlari icinde de vücuda getirmek hedeflenmisti, "türk yurdu" dergisi sayesinde. bu dergi ve etrafinda kümelenen mehmed emin, ahmed agaoglu, yusuf akcura üclüsünün basini cektigi celal sahir, halide edip, mehmed tahir, mehmed fuat köprülü, ziya gökalp, ömer seyfettin, ali canip; osmanli imparatorlugu'nun son demlerinde "türkcülük", "türk milliyetciligi" fikirlerinin ilk kez ortaya atilmasini saglayarak önemli bir adim atmislardir, ikinci mesrutiyet'in yarattigi serbestlik ve özgürlük havasini da soluyarak bu fikirlerin ortaya atilmasi ve tartisilmasi ile osmanli topraklarinda da devrinin cagdasi bir düsünce akimi ilk kez zemin bulmus olur.
 • merkezi ankara'dadır. yıllık aboneliği 55 lira.