şükela:  tümü | bugün
 • irdelenmesi hususunda noksanlığını müşahede ettiğim bir mevzudur pek muhterem hanımefendiler, beyefendiler.

  gitar solo olarak adlandırılagelmiş uygulamaların rok müzik tabir edilen türde sıklıkla görülen ve bir o kadar da huşu içinde kendini dinlettiren nev-i şahsına münhasır güzelliklerden olmasının yanında, sevindirici bir şekilde görülmektedir ki pop müzik adı altında yapılmakta olan ve yer yer de halkımızın seçkin tabakası nezdinde dudak bükülerek yaklaşılan müzik türünde dahi bu nevi kaliteli ve insanı kendinden geçiren numunelerin varlığı da bizi ayrıyeten sevince gark etmektedir. işbu başlığın kendi içindeki tabi iddiası neticesidir ki yapacağımız tesbitlerin ve irdeleyeceğimiz eserlerin beğeni baremi pek bir kişisel olacaktır. tesellimiz o dur ki, her kim bu eserlerin henüz dinlememiş ise dinlesin, feyz alsın ve hayatında bir noksanlığı da gidermiş olsun.

  bir pop şarkısında icra edilmiş bulunan gitar solo denilince benim aklıma ilk olarak naçizane, ferda anıl yarkın isimli solistin sonuna kadar isimli eseri gelmektedir efendim. bu solonun ehemmiyeti, melodik olarak sağlam ve fakat kendi halinde ilerlemekte olan şarkıya katılmakla bambaşka bir hava vermesidir. burada - ve sayageleceğimiz ardıl eserlerde- mevzunun esası solonun teknik olarak kendi başına ne kadar mükemmel olduğuyla ilintili değil, daha ziyade şarkı ile bütünleşmesinde ve şarkıya kattığı ilave kıymet ile anlamlandırılmaktadır. zira bahsi geçen şarkıdan solonun çıkarılması, şarkının ikinci lige düşürülmesi tehlikesine gebedir.

  yine böyle şarkıya sınıf atlattıran bir başka numune pek muhterem nazan öncel'in bu kaçıncı bahar şarkısında görülür. ömrü ziyade olasıca peder beyimin bu hususta yaptığı yorum burada neşredilecek kadar kayda değerdir. şöyle ki; kendisi şarkının gitar solodan önceki ve sonraki kısımlarını milattan önce ve milattan sonra olarak taksimlendirir ki bu vesileyle solonun şarkı içerisindeki mevcudiyeti pek yerinde tanımlanmış olur.

  bunlardan ziyade olmak üzere diğer nev-i sololar vardır ki bunlar bir yandan şarkı söylenedururken alttan alttan geri mahiyede başlarlar, sözlerin nihayetlendiği kısımda hız alarak, kuvvetlenerek ve kendilerini ön satha yuvarlayarak devam ederler. bendeniz hanımkızımızın kapında günlerim adlı şarkısının sonlarında bulunan solo bu mahiyettedir ve pek lezizdir.

  yine aynı şekilde kendi içerisinde pek bir iddiasız ammavelakin şarkının içine nüfuz edişiyle takdire şayan bir başka soloyu yıldız tilbe'nin ilan-aşk adlı eseri barındırmaktadır.

  bunlar ilk atımda aklıma gelmekle beraber kayda değer bulduğum ve sözlük ahalisiyle paylaşmış olmaktan kafi derecede keyif aldığım beğenilesi eserlerdir efendim. listemize katkının gecikmeyeceği ve daha nice güzel eserlerin ve sahiplerinin bu satıhda neşredileceğine olan inacım tamdır. hürmetler ederim.
 • (bkz: biz nereye)
 • (bkz: dönence)
 • yavuz çetin in herhangi bir şarkısında kendilerine rastlanabilir.
 • demet sağıroğlu- papatya falları

  sanki carlos santana çalıyor gitarları.
 • mor ve ötesi - yaz yaz yaz
 • gençkan'ın kendimi kontrol edemiyorum isimli şarkısındaki solo da bunlardan biridir. hele klasik gitarla atıldığı göz önünde bulundurulursa daha bi güzelleşiyor.