*

şükela:  tümü | bugün
  • divan edebiyatında sade bir türkçe'yle yazılan gazellere verilen ad. bu alanda özellikle aydınlı visali, tatavlalı mahremi ve edirneli nazmi gibi divan şairleri ün kazanmıştır. ayrıca fuat köprülü'ye göre divan edebiyatındaki bu yönelim sonraları milli edebiyata kaynaklık etmiştir.
  • 15. ve 16. yüzyıllarda divan şiirinde görülen bu akım, dilde türçe sözcükler kullanmayı, biçim ve özde yenileşmeyi amaçlamıştır.

    türkçe sözlüklerle şiir yazanları küçümseyen, bu sözcükleri kaba ve zevksiz görerek dilde arapça ve farsça sözcükler kullanan şairlerin tutumuna tepki olarak ortaya çıkan ''turk-i basit'' akımı, fazla tutunamamış, büyük sayılan şairler tarafından benimsenmemiştir.

    türk-i basit akımının öncüsü 15. yüzyılın sonlarında yaşayan aydınlı visali'dir. bu akımın en güçlü temsilcileri ise 16. yüzyılda yetişen edirneli nazmi ve tatavlalı mahremi'dir. bu şairlerin çok büyük sanat gücü gösteremeyişleri akımın devamlılığını engellemiştir.

    aruz ve divan şiiri nazım biçimleri kullanılsa da şiirde türkçe sözcükleri yeğelemek; divan şiirindeki kalıpsözler (mazmunlar) yerine halk şiirindeki mecazları, deyimleri, atasözlerini kullanmak; arapça, farsca sözcük ve tamlamalara şiirde yer vermemek.
  • 16. yy da ortaya çıkmıştır ...
  • "basit türkçe" veya "yalın türkçe" demek varken kullanılan bir tabir. şakaysa hiç komik değil ciddiyse çok komik ekolünden bir oksimoron.