• (bkz: tkip)
 • (bkz: ilgp)

  --

  tdkp'de yaşanan ayrışmalar nedeniyle 1987 sonunda partiden koparak [tdkp-leninist kanat'ın devamı olan] ekim isimli yayın organını çıkarmaya başlayan siyasi hareket, 1988 yaz aylarında merkez komitesi'ni oluşturdu. 1998 yılı sonunda düzenlenen kongreyle partileşme süreci tamamlanarak tkip adını aldı. sosyalist devrim taraftarı olan örgüt, işçi sınıfı örgütlenmesi vurgusuyla faaliyet göstermektedir.

  kaynak: http://members.lycos.co.uk/…kiyesolu/turk_solu.html
 • 1998 kongresi ile kurulan thko ve tdkp kökenli marksist-leninist örgüt/parti. sosyalist çevrelerde daha ziyade ekim çevresi olarak adlandırılırlar.

  12 mart darbesi ile birlikte kendilerini cezaevinde bulan türkiye halk kurtuluş ordusu kadrolarının 74 affı ile salıverilmelerinin ardından bir kısmının girdikleri yeniden organize süreci sonucunda oluşan türkiye devrimci komünist partisi içerisinde yer almışlar ve uzunca bir süre tdkp bünyesinde hem siyasi, hem gerilla oluşumlarında önemli rol oynamışlardır. 90'ların ikinci yarısı ile birlikte tdkp'nin legal bir sürece girmesi ve daha sonra emek partisi'ne dönüşecek olan yasal partileşme oluşumuna karşı çıkan ve bu reformist-revizyonist sapmaya karşı çıkan grup, tdkp içerisinde leninist bir fraksiyon oluşturarak tdkp/l kanadını ortaya çıkarttılar. bu bünyede çıkarttıkları ekim dergisi çevresinde toplanmaya başladılar ve 1998 yılında tdkp'den bütünüyle koparak, türkiye komünist işçi partisi'ni kurdular.

  örgütün iki merkez komite üyesi habip gül ve ümit altıntaş'ın 1999 senesinde, ulucanlar katliamında öldürülmesinin ardından bir süre sessizliğe büründüler. günümüzde teorik ve ideolojik yapıları yeniden doğrulmuş ve yayın organları** ile bir fikir çevresi oluşturmaya devam etmekle birlikte, konsolidasyon süreçleri devam ediyor.

  bir de tarihçelerini anlatan "ekim'den partiye, partiyle devrime" isimli 32 dakikalık videoları vardır:
  http://www.youtube.com/watch?v=_cnljh0pnyi

  resmi web siteleri:
  http://www.tkip.org/
 • hakkında bu kadar az şey yazılması bile, türkiye'deki en underground örgüt/parti olduğunu gösteriyor aslında.

  tüm sol örgütler gibi üniversiteler öğrencileri çoğunlukta olsa da, tersane işçileriyle çok iyi iletişimleri var. özellikle tuzla, içmeler, gebze civarında yaygınlaşmaya çalşıyorlar. tkip'lilerin ortak özelliği, hemen hepsinin son derece sakin olmasıdır. türk solundaki ''romantizm''den kaçabilen sanırım tek örgüt. genelde sağ partilerde ve cemaatlerde olan, ''tek tek insanlara dert anlatma'' olayı var mesela bu partililerde. usanmadan anlatıyorlar. tkip içinde de kadın sayısı fazladır ve ilginç bir şekilde tanıdğım tüm kadınlar gözlük kullanıyordu. afişleri son derece net mesajlar verir ve tabii ki kırmızı ağırlıklıdır.

  istanbul üniversitesi özelinde konuşacak olursak, son 6-7 sen içerisinde çok baskı gördüler ve güç kaybettiler. özel güvenlik, polis ve faşizmin diğer maşaları tarafından her türlü baskıyı görseler de, hala mücadeleye devam ediyorlar. okuldan toplu çıkışlar yapılmadığı zamanlarda, ara sokaklarda çok kez saldırıya uğradılar. çoğu sırtından bıçaklanma olmak üzere, bir çok kalleşce saldırı gördüler.

  selam olsun hepsine.
 • türk solunun evrim geçirip " türkiye " ismini kullanması. işçi sınıfının kominist zannedilmesi ve en fazla işçi hakkını koruması gereken milliyetçi ve dini kullanan ! grupların işçi haklarını es geçip işçi sınıfının mücadelesini kominist ve sol kesime kaptırması ile ortaya çıkan garip bir oluşum yada polis teşkilatının siyasi şube kolu.
 • tdkp'nin sosyalist devrimi seçmiş versiyonu. gerçeklikten kopmuş siyasetlerine devam eden bir oluşum.
hesabın var mı? giriş yap