şükela:  tümü | bugün
 • yaklaşık 3 yıldır kurulmaya çalışılan örgütlenme..

  türkiye sosyal forumu için çağri

  biz, türkiye sosyal forumu (tsf) sürecini başlatmak üzere bir araya gelen toplumsal hareketler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları olarak, türkiye'e ve tüm dünyada yeni liberalizme, savaşlara ve her türlü ayrımcılığa karşı verilen mücadeleleri paylaşıyoruz. ekonomik, toplumsal ve çevresel krizler yaratan ve savaşları küreselleştiren yeni liberal sisteme karşıyız. çok farklı kesimlerden, çok farklı çevrelerden geliyoruz ve daha adil, daha eşit başka bir türkiye'e yaşama isteğinde buluşan milyonların parçasıyız.

  günümüzde savaş, yeni liberal politikaların militarist yüzü olarak karşımıza çıkıyor. irak'ın işgali, militarizm ile çokuluslu şirketlerin ekonomik egemenliği arasındaki bağlantıyı tüm dünyanın gözleri önüne serdi. komşu irak'ta savaş ve işgal, filistin'in işgali, çeçenya'da katliam, afrika'da gözlere görünmeyen savaşlar, yakın geçmişte balkanlar'da yaşananlar, insanlığın geleceğinin ne büyük bir tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor. kendi ülkemizde de, acılarını hepimizin birlikte yaşadığı bir kürt sorunu yıllardır devam ediyor.

  irak savaşı yalanlarla meşrulaştırılmaya çalışıldı. irak'taki tüm işgal güçlerinin derhal çekilmesini talep ediyor ve iraklıların, ambargo ve savaşın yol açtığı tüm zararlar için tazminat isteme haklarının yanı sıra, kendi kaderlerini belirleme ve egemenlik haklarını destekliyoruz.

  biz, toplumsal hareketler, kitlesel örgütler ve çevreler olarak yeni liberal küreselleşmeye, emperyalizme, savaşa, ırkçılığa, kültürel emperyalizme, yoksulluğa, ataerkilliğe ve cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimlikleri de dahil olmak üzere cinselliğe dayalı tüm ayrımcılık biçimlerine karşı mücadeleye desteğimizi vurguluyoruz. kadınlara yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. aynı zamanda farklı yeteneklere sahip, engelliler ve aids gibi ölümcül hastalıklara yakalanmış insanlara yönelik tüm ayrımcılıklara da karşıyız.

  toplumsal adalet için, toprak, su, tohum gibi doğal kaynaklara eşit erişim hakkı için, insan ve vatandaşlık hakları, katılımcı demokrasi, her iki cinsten işçilerin haklarının uluslararası anlaşmalarda garanti altına alınması, kadın hakları ve aynı zamanda halkların kendi geleceklerini tayin hakları için mücadele ediyoruz. biz, barışın ve uluslararası dayanışmanın savunucularıyız ve kamu hizmetlerine ve temel ihtiyaçlara erişimi garanti edebilecek sürdürülebilir toplumları destekliyoruz.

  devlet terörüne ve şiddet içermeyen sivil direnişleri suç gibi gösteren "terör" yasalarına karşıyız. sözde terörizme karşı olanlar, tüm dünyada vatandaşlık haklarını ve demokratik özgürlükleri kısıtlıyor.

  işçilerin, köylülerin, halk hareketlerinin ve evlerini, işlerini, topraklarını ve haklarını kaybetme tehdidi ile karşı karşıya olan tüm insanların mücadelelerinin haklılığına inanıyoruz. yerkürenin pek çok yerinde olduğu gibi, türkiye'de de köylüler çokuluslu şirketlere ve yeni liberal tarım politikalarına karşı direniyor ve gıdalarımız üzerinde egemenlik ve demokratik toprak reformu talep ediyor. yoksul köylülerin bu mücadelesini destekliyoruz.

  toplumsal hareketlerin, azınlıkların ve halk örgütlenmelerinin daha adil ve daha eşit bir türkiye için mücadelelerini paylaşıyoruz. din, yasa ve etnisite temelinde şiddet, sekterlik ve milliyetçiliği besleyen her türlü ayrımcılığa karşıyız. kültürel, dinsel ve geleneksel ayrımcı uygulamalar yoluyla kadınlara yönelik şiddet ve baskının sürdürülmesini kınıyor, inanç ve düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. herkesin kendi anadilinde konuşma hakkını savunuyoruz. farklılıklarımıza rağmen bir arada olmamız bizim zenginliğimiz.

  küresel kapitalizm, meşruiyet krizinden bir kaçış olarak, merkezinde kâr amacı olan halk karşıtı bir düzeni sürdürmek için zorbalığı ve savaşı kullanıyor. hükümetlerin militarizm, savaş ve askeri harcamalara bir son vermesini istiyor; ve insanlığa yönelik bir risk ve yeryüzündeki yaşama bir tehdit olan abd askeri üslerinin kapatılmasını talep ediyoruz.

  adil ve kalıcı bir barış için mücadele eden filistinli ve israilli hareketleri destekliyoruz. bm'nin uluslararası mahkeme kararının ve bm genel kurulu'nda oybirliğiyle alınan kararın uygulanarak israil işgalinin derhal sona ermesini talep ediyoruz. israil hükümeti uluslararası yasaları ve insan haklarını ihlal ettiği süre boyunca, israil'e karşı politik ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını öneriyoruz. herkesi filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına, özellikle bir apartheid uygulaması olan duvarın inşasına karşı mücadelesine azami destek vermeye çağırıyoruz.

  dünyadaki fakir ülke borçlarının sürdürülemez durumunu ve hükümetlerin, çokuluslu şirketlerin ve uluslararası finans kuruluşlarının bu durumu zorlayıcı şekilde kullanışını kınıyoruz. yoksul ülkelerin borçlarının toptan ve koşulsuz olarak silinmesini, uluslararası spekülatif para hareketlerinin denetim altına alınmasını talep ediyoruz.

  yeni liberal politikaların türkiye'de uygulanma biçimlerinin en açık göstergesi olan özelleştirmeler, imf'nin direktifleriyle yürütülüyor. sendikasızlaştırmaya ve taşeronlaştırmalara karşı verilen mücadelelerin yanındayız. başta eğitim ve sağlık olmak üzere emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin savunulmasını, kamu mallarını korumak üzere özelleştirmelere karşı mücadeleyi haklı buluyoruz. emekçilerin kazanımlarının ellerinden alınmasına karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. işçi haklarına saygı gösteren, insanca yaşam için gereken bir ücret sağlayan, şirket kârlarına dayalı rekabeti değil, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran bir türkiye için mücadeleleri destekliyoruz.

  insanlığın ürettiği tüm değerlerin sermaye lehine yağmalanmasında en büyük sorumluluğa sahip olan g8 zirvesine, imf ve dünya bankası'na karşı sesimizi yükseltiyoruz. biz, ortak düşmanımız olan dtö'ye karşı birleştik. toplumsal hareketler, yerli halklar, çiftçiler ve aktivistler her türlü yaşam biçimi üzerindeki imtiyazlara ve biyolojik çeşitliliğin, suyun ve toprağın çalınmasına karşı mücadele ediyor. biz, kamu hizmetlerinin ve insanlığın ortak değerlerinin özelleştirilmesine karşı mücadele için birleştik.

  dtö, elini tarım, gıda, sağlık, su, eğitim, doğal kaynaklar ve ortak değerlerimizden çek! özelleştirmeye karşı mücadelemizi; ortak değerlerimizi, çevreyi, tarımı, suyu, sağlığı, kamu hizmetlerini ve eğitimi savunan çabalarımızı birleştirelim.

  herkesi toplumsal hareketler ağı oluşturmak, mücadele yeteneğimizi güçlendirmek üzere bu çağrıya destek vermeye ve türkiye sosyal forumu sürecine katılmaya çağırıyoruz.

  mücadeleyi küreselleştirin! umudu küreselleştirin!
 • imzacısı olan stk, parti ve inisiyatifler şimdilik şunlardır;

  bariş anneleri inisiyatifi
  demokratik halk partisi (dehap)
  devrimci işçi sendikalari konfederasyonu (disk)
  devrimci sosyalist işçi partisi (dsip)
  emeğin partisi (emep)
  evrensel kültür merkezi
  göçder
  halkevleri
  insan haklari derneği (ihd)
  istanbul diş hekimleri odasi
  istanbul tabip odasi
  istanbul veteriner hekimler odasi
  karakedi kültür merkezi (kkm)
  kamu emekçileri sendikalari konfederasyonu (kesk)
  küresel bariş ve adalet koalisyonu (küresel bak)
  mezopotamya kültür merkezi (mkm)
  özgürlük ve dayanişma partisi (ödp)
  sosyal demokrasi vakfi (sodev)
  sos çevre platformu
  sosyal diyaloğu geliştirme derneği (sodiged)
  toplumsal araştirmalar ve kültür sanat için vakif (taksav)
  türkiye insan haklari vakfi (tihv)
  türk mühendis ve mimar odalari birliği (tmmob)
  tunceli dernekleri federasyonu
  tüketiciyi koruma derneği (tükoder)
  türkiye sakatlar derneği
  türkiye tarimcilar vakfi
  yeşiller
 • 22 haziran günü genişleme çalışma grubu ilk toplantısını yapan forum. görüşülenler ve alınan kararlar kısaca şöyleymiş:

  1- akdeniz sosyal forumu (aksf): aksf’ye katılan arkadaşlar barselona’da gerçekleşen toplantılar hakkında bilgi verdiler. toplantılarda 5000 kadar katılımcı vardı. katalonya’dan katılım çok olmasa da uluslar arası katılım yüksekti. tartışmalar genel olarak verimli geçti. savaş karşıtları buluşması yapıldı ve sosyal hareketler çağrısı çıktı. bunun dışında kadınlar, kıbrıs vb konularda birçok toplantı yapıldı. türkiye’den 20 kadar katılımcı vardı. 10 toplantıda türk ve kürt konuşmacılar sunuş yaptı.

  aksf toplantılarının ardından 3 tsf katılımcısı dünya sosyal forumu’nun uluslar arası konsey toplantısına gözlemci statüsünde katıldı. burada ise bir sonraki dsf’nin içeriği ve pratik sorunlarına ilişkin tartışmalar yapıldı.

  bir sonraki aksf’nin türkiye’de yapılması öneriliyor. bunu önerenler arasında fransa attac, italyan hareketinin temsilcileri, katalonyalı temsilciler ve mısırlı katılımcılar gibi süreç içinde aktif olarak bulunan kişiler var. bu konuya ekim ayında mallorca’da yapılacak olan hazırlık toplantısında karar verilecek.

  2- genişleme: bu konuyla ilgili katılımcılar genel görüşlerini dile getirdiler. bununla beraber sosyal forumlardan ne algılanması gerektiği üzerine de tartışma yapıldı. sonuç olarak genişleme konusu ile ilgili yaz aylarından itibaren bir pratik çalışma içine girilmesi kararlaştırıldı. ancak bunun yanında genişlemeye olanak tanıması açısından tematik forumların düzenlenmesi düşünülüyor. bu çerçevede sosyal forum süreci içerisinde çeşitli politik konular üzerine tartışma olanakları yaratılacak. ayrıca sosyal forum sürecinin bir cephe gibi algılanmaması, daha çok bir diyalog zemini olarak görülmesi üzerine konuşmalar yapıldı.

  genişleme açısından özellikle basınla ilişkiler önemli. radyolar, tv’ler ve gazetelerle düzenli bir ilişki geliştirmeye çalışmak için bir basın çalışma grubu oluşturmaya karar verdik.

  ayrıca web sitesi ve e-mail grubu üzerine de konuşmalar yapıldı. bu konuyla ilgili iki-üç arkadaşımız görev aldı. en kısa sürede bir web sitesi oluşturulacak ve önceki materyallerimiz de bu siteye eklenecek. ayrıca önceden kullandığımız sosyal forum e-grubunu tsf’nin duyuru grubu olarak kullanmaya devam edeceğiz.

  bir sonraki toplantı tsf genel toplantısı olacak. bu toplantıda çalışma grupları ve asf hazırlık toplantısı çalışmaları ele alınacak. toplantı 6 temmuz-çarşamba günü makine mühendisleri odası – istanbul şube’de saat 18:30’da yapılacak.
 • atinada 4-7 mayis tarihleri arasinda yapilan avrupa sosyal forumuna 1000 kisilik bir grupla gelmeyi basararak gelecek icin umit vermis olan olusum... bu gazla eylul ayinda yapilacak turkiye sosyal forumunun ortaligi yikmasini bekliyoruz...
 • kesinleşen program için: http://www.sosyalforum.org/…te/dosyalar/program.htm

  ayrıca bir de şu var:

  "sosyal forum suresince veya daha oncesinde yapilacak islere yardimci olmak isterseniz, turkiye sosyal forumu ofisine tsf@sosyalforum.org e-posta ile veya 0212 2433715 nolu telefondan ulasabilirsiniz."

  http://www.sosyalforum.org/
 • 30 eylul-1 ekim tarihlerinde istanbulda gerceklesecek...
  buyrunuz program:

  30 eylül cumartesi, 9:00 – 10:00

  açılış
  yabancı konuklar ve tsf kurucusu olan emek ve meslek örgütleri başkanları türkiye sosyal forumu hakkında basını ve katılımcıları kısaca bilgilendirecekler.

  30 eylül cumartesi, 10:15 – 12:15

  seminerler

  s1-
  seminer başlığı: türkiye'nin enerji sorunları - nükleer enerji santralleri, küresel ısınmanın yarattığı sorunlar ve nedenleri

  toplantının içeriği: nükleer lobi türkiye’de faaliyette. sinop’ta kurulmak istenen nükleer santral bizlere ‘çevreci’ bir alternatif olarak sunuluyor. bu toplantıda küresel ısınma olgusunu, türkiye’de yapılmak istenen nükleer santralleri ve nükleer enerjinin yol açabileceği felaketleri tartışacağız.

  organize eden kurumlar: tmmob elektrik mühendisleri odası, tmmob maden müh. odası, küresel eylem grubu (keg), beksav

  moderatör:
  hüseyin yeşil - tmmob yön. kurulu ikinci başkanı

  konuşmacılar:
  kemal ulusaler - emo yön. kurulu başkanı,
  nejat tamzok - maden müh. odası,
  özgür gürbüz - küresel eylem grubu,
  hacı orman – beksav

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s2-
  seminer başlığı: tekellerin birliği ab, devrimci alternatif

  toplantının içeriği:
  - ab'nin niteliği
  - ab'den demokrasi mi bekliyoruz?
  - türkiye ab'ye girmeli midir?

  moderatör:
  mukaddes erdoğdu çelik

  organize eden kurumlar: haklar ve özgürlükler cephesi (höc), ezilenlerin sosyalist platformu (esp), emekçi hareket partisi (ehp), sosyalist dayanışma platformu (sodap)

  konuşmacılar:
  veysel şahin (höc),
  tufan ata türkyılmaz (ehp),
  alp altınörs (esp),
  mert büyükkarabacak (sodap),
  pavlos aytonopoulos (yunan sendikacı),
  rudi rinaldi (yunanistan sosyal forumu)

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  atölyeler

  a1-
  atölye başlığı: karşılıklı silahsızlanma mümkün mü? ege’nin iki yakasında barış hareketlerinin işbirliği

  toplantının içeriği: türk-yunan ilişkilerinde aşağıdan barış hareketlerinin rollerini arttırmak ve bu hareketlerin barış önerilerini tartışmak.

  organize eden kurumlar: özgürlük ve dayanışma partisi (ödp)

  konuşmacılar:
  yunanistan'dan ve türkiye'den barış aktivistleri

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  a2-
  atölyenin başlığı: özgür yazılım'da başka olan ne?

  toplantının içeriği: özgür yazılım hareketi birlikte üretim ve herkesle paylaşım olarak kamusal üretim ve kamusal mülkiyeti, hem de mülkiyete hiçbir sınırlama getirmeden gerçekleştirdi. bu gerçekleşme bir hiyerarşi ya da yeni bir tanrısallık olgusu geliştirilmeden oldu. bu nedenle özgür yazılımın, otoritenin olmadığı bir alanda birlikte öğrenen, üreten, tüketen ve bu evrelere ticareti ve ekonomik önermeleri büyük ölçüde dahil etmeyen bir olgu olarak izlenmesi gerekir. çıkardığı ürünlerden çok öğrenme, üretme ve paylaşma mantığı ile ortak aklın önemini bilenlerin incelemesi gereken bir konu.

  konuşmacı: abdullah anar

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  a3-
  atölyenin başlığı: cedaw’la güçlenmek

  toplantının içeriği:
  a. cedaw ve ihtiyari protokol hakkında kısa bilgi,
  b. gölge rapor:
  b.1. gölge raporun hazırlanma süreci
  b.2. belirtilen alanda türkiye’de kadına dair yapılan ayrımcılıklar: eğitim, medya, şiddet, ekonomi, çalışma yaşamı yoksulluk, sağlık, kanun önünde eşitlik, geleneksel roller
  b.3. bölge toplantıları: 2007 gölge raporunun hazırlanması sürecinde yerel ayrımcılıkları izlemek için yapılan gölge toplantıları hakkında bilgi paylaşımı
  c. cedaw’la kadınlar için güç kazanmak, uluslararası, ulusal ve yerel boyutta kadınlar için güç kazanma stratejileri
  organize eden kurumlar: cedaw sivil toplum yürütme kurulu

  konuşmacılar: av. sema kendirci, nazik işık, dr. av. demet işık, av. meral özaygen, saadet günay, nevşin karabulut, dr. yasemin alptekin, zeynep piyade, reyhan atasü topçuoğlu, ayça akpek, yıldız tokman

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  30 eylül cumartesi, 13:00 – 15:00

  seminerler

  s3
  seminer başlığı: kürt sorunu - hak ve özgürlükler mücadelesi

  toplantının içeriği: kürt sorunu bağlamında haklar ve özgürlükler mücadelesinin tartışılması, kürt sorununun adil, demokratik, onurlu barışla çözümü, sorunun tarihçesi, bugün geldiği nokta,

  organize eden kurumlar: haklar ve özgürlükler cephesi (höc), ezilenlerin sosyalist platformu (esp), mihri belli 90 (mb90), demokratik toplum partisi (dtp), emekçi hareket partisi (ehp)

  konuşmacılar:
  şadi özpolat - höc,
  hacı orman - esp,
  mehmet çevik - mb 90,
  hakan öztürk - ehp,
  şamil altan - dtp,
  ragıp zarakolu,
  hasan basri karabey

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s4
  seminer başlığı: kadın kurtuluş mücadelesi, sorunları ve örgütlenme deneyimleri

  toplantının içeriği: toplumsal cinsiyet kadın ve erkek rollerini nasıl belirliyor? -kadın hareketinin durumu (etkinlikler, kampanyalar, örgütlülük düzeyi) -kadın hareketi neyin mücadelesini veriyor? (kadın katliamları, eşitsizlik, ekonomi, barış, ötekiler vb.), -ortak bir kadın hareketinden bahsetmek mümkün mü? siyasi hayata katılım kadınlar için neden önemlidir? kadınların önünü açacak çözüm önerileri.

  organize eden kurumlar: demokratik özgür kadın hareketi (dökh), emekçi kadınlar derneği (ekd), ödp’li kadınlar, ehp’li kadınlar, imece kadın kooperatifi

  konuşmacılar:
  fatma kurtalan - demokratik özgür kadın hareketi
  nahide kılıç - emekçi kadınlar derneği
  funda ekin - ödp’li kadınlar
  neslihan türkan - ehp’li kadınlar
  züleyha gülüm – imece kadın kooperatifi

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  s5
  seminer başlığı: 21. yüzyılda sosyalizm

  toplantının içeriği: alternatif bir toplum projesi olarak sosyalizmin 150 yıllık evrimi, 21. yüzyıl programatiği üzerine pratik-kuramsal bir tartışma. başka bir dünya sosyalizm ile mümkün. sosyalizmin deneyimleri.

  organize eden kurumlar: sosyalist demokrasi partisi (sdp), ezilenlerin sosyalist platformu (esp), odak dergisi

  konuşmacılar:
  seyfi öngider - sosyalist demokrasi partisi
  alp altınörs - ezilenlerin sosyalist platformu
  çetin ali nergis - odak dergisi
  ayhan işık - demokratik toplum partisi

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  s6
  seminer başlığı: toprak insan ilişkileri ve yabancılara toprak satışı

  toplantının içeriği: yabancılara toprak satışı, 2b ve kadastro konuları

  organize eden kurumlar: tmmob harita ve kadastro mühendisleri odası (hkmo)

  moderatör: a.fahri özten – hkmo yön. kur. bşk.

  konuşmacılar:
  orhan sür – chp balıkesir milletvekili
  hüseyin ülkü – hkmo eski yön. kur. bşk.
  doç.dr. hülya demir – yıldız teknik üniversitesi
  mehmet ali candaş – hkmo istanbul şb. yön. kur. bşk.

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  atölyeler

  a4
  atölyenin başlığı: f tipi cezaevleri: nereden nereye?

  toplantının içeriği: toplumsal mücadelenin her bastırılmak istendiği dönemde, saldırganlık ilk cezaevlerinden başlamıştır. devrimci tutsakların kitlesel ölüm orucu ve fiili direnişle karşı koyduğu f tipi cezaevi ve tecrit planı da bunun bir parçasıdır. imf programını geçirmek için f tiplerinin gerektiği söylenmiştir yetkili ağızlardan. bugün hücre tipi cezaevleri ve tecrit, sadece devrimci tutsaklara dayatılan bir saldırı değil, örgütlenme olanakları, örgütlülükleri elinden alınmaya çalışılan işçi ve emekçilerin de yaşamındaki sorundur. bu nedenle halen köklü bir sorun olarak yaşanan f tipi cezaevleri ve tecritin kaldırılması, siyasal mücadelenin de bir talebi olmalıdır ve çözümü de zaten buradan geçmektedir.

  organize eden kurum: özgürlükler için mücadele platformu, ömp,

  konuşmacı:
  ismail sadic - özgürlükler için mücadele platformu, ömp

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  30 eylül cumartesi, 15:15 – 17:15

  seminerler

  s7
  seminer başlığı: alternatif küreselleşme ve yeni sol

  toplantının içeriği: küresel adalet hareketinin son on yıl içerisinde katettiği mesafe ve deneyimlerinden çıkarılabilecek dersler

  organize eden kurumlar: özgürlük ve dayanışma partisi (ödp), devrimci sosyalist işçi partisi (dsip)

  konuşmacılar:
  hayri kozanoğlu – ödp genel başkanı
  doğan tarkan – dsip genel başkanı
  alex callinicos – socialist workers party (swp), ingiltere
  zeynep gambetti – boğaziçi üniversitesi, öğretim üyesi

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s8
  seminer başlığı: yerel yönetimler ve demokrasi

  toplantının içeriği: demokrasinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü, katılımcılık, kentsel ve kırsal yerellerde halkın ve özellikle yoksullar, özürlüler, kadınlar, çocuklar vb. dezavantajlı grupların katılımının artırılması için modeller, projeler. ütopik/ekotopik doğrudan demokrasi projeleri

  organize eden kurumlar: diyarbakır sur belediyesi, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), yeşiller

  moderatör: hasan hayır, kesk myk üyesi

  konuşmacılar:
  abdullah demirbaş - sur belediye başkanı
  yılmaz topaloğlu - hopa belediye başkanı
  hasan hayır - kesk myk üyesi
  gökçen özdemir - yeşiller

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  s9
  seminer başlığı: gecekondular, barınma hakkı ve kentsel dönüşüm

  toplantının içeriği: başta istanbul'da olmak üzere türkiye'nin büyük illerinde milyonlarca emekçiyi ilgilendiren gecekondu yıkımları yaşanmaya başlandı. istanbul'da onlarca ilçeyi kapsayan proje, yalnızca gecekondu yıkımlarını değil, tarihi binaları, semtleri, turistik değeri olabilecek her yeri kapsamaktadır. haydarpaşa garı, karaköy limanı bu proje kapsamındadır. çeşitli demokratik kitle örgütleri tarafından “rantsal dönüşüm projesi” olarak da adlandırılan proje aslında, emekçileri semtlerinden kovarak yeni rant alanları yaratma, gökdelenleriyle bir çeşit manhattan yaratma peşindedir.
  barınma hakki için mücadele, tarihçe, tanıklar, çalışmalar. gecekondu… varoş… zorunlu göç… kent yoksulları ve sol…

  organize eden kurumlar: emekçi hareket partisi (ehp), yıkımlara karşı emekçi halk koordinasyonu, özgürlükler için mücadele platformu (ömp), göç-der, temel haklar federasyonu

  moderatör:
  zühre kordon – ehp

  konuşmacılar:
  zühre kordon – ehp
  köksal doğan - yıkımlara karşı emekçi halk koordinasyonu
  ali şaner filizler - özgürlükler için mücadele platformu, ömp
  şefika gürbüz - göç-der
  cengiz karakaş - temel haklar federasyonu

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  atölyeler

  a5
  atölyenin başlığı: bop’a karşı hop

  toplantının içeriği: seminerde amerika birleşik devletleri ve müttefikleri tarafından uygulanmaya çalışılan büyük ortadoğu projesinin deşifresi ve buna karşı geliştirilmesi gereken halkların ortadoğu projesinin dinamiklerinin tartışılması hedefleniyor.

  organize eden kurum: mihri belli 90 (mb90)

  konuşmacılar:
  mihri belli

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  a6
  atölyenin başlığı: kadın hareketi ve sosyal forum süreçleri

  toplantının içeriği: kadınlar sosyal forum süreçlerini, bu süreçlerden beklentilerini ve sürecin feminizasyonunu tartışıyor. (yalnız kadın katılımına açıktır)

  organize eden kurumlar: ödp’li kadınlar

  konuşmacılar:

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  30 eylül cumartesi, 17:30 – 19:30

  atölye

  a8
  atölyenin başlığı: savaş karşıtı hareketin geleceği

  toplantının içeriği: 15 şubat 2003’te dünya’nın iki süper gücünden biri olduğunu kanıtlayan savaş karşıtı hareketin deneyimlerinin paylaşılması ve geleceğe dönük kampanyaların tartışılması hedefleniyor.
  abd’nin hegemonya mücadelesi,
  ortadoğu’daki işgale karşı mücadele
  iran’a dönük savaş tehditleri

  organize eden kurumlar: küresel barış ve adalet koalisyonu (küresel bak)

  moderatör:yıldız önen

  konuşmacılar:
  tayfun mater (açılış)
  tarık ali – yazar, ingiltere

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  seminerler

  s10
  seminer başlığı: hukuk ve adalet

  toplantının içeriği:
  anti terör yasaları,
  kara listeler,
  tmy,
  "terörist" kim, terör ne?

  organize eden kurumlar: mihri belli 90 (mb90), haklar ve özgürlükler cephesi (höc), ezilenlerin sosyalist platformu (esp), tekstil-sen, halk kültür merkezleri

  moderatör: av. barkın timtik - halkın hukuk bürosu

  konuşmacılar:
  sevim belli - mb90
  halil ibrahim şahin - höc
  ersin sedefoğlu - esp
  kamber saygılı - tekstil-sen
  ümit efe - hkm
  av. barkın timtik - halkın hukuk bürosu

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  s11
  seminer başlığı: ab uyum sürecinde gıda ve tarım politikaları

  toplantının içeriği: tarımsal üretici ve tüketicilerin tarımın neoliberal tahribatı karşısındaki mücadelesi

  organize eden kurumlar: tmmob-ziraat müh. odası, tmmob-gıda müh. odası, çiftçi sendikaları, özgürlük ve dayanışma partisi (ödp)

  moderatör: alper taş - ödp genel başkan yardımcısı

  konuşmacılar:
  gökhan günaydın – zmo yön. kurulu bşk.
  doç. dr. ümran uygun – gıda müh. odası yön. kurulu üyesi
  abdullah aysu – çiftçi sendikaları

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  atölyeler

  a9
  atölyenin başlığı: ev-eksenli çalışma, küreselleşme ve örgütlenme

  toplantının içeriği: ev-eksenli çalışma küreselleşme ile dünyanın her yanında en çok yaygınlaşan çalışma türlerinden biri. ev-eksenli çalışanların örgütlenmesi, doğrudan doğruya küreselleşmeye bir cevap, ya da olumlu küreselleşmenin bir örneği. örgütlenmesi en zor görülen kesimlerden biri olan bu çalışanların örgütlenme örneklerinin varlığı özellikle önemli.

  organize eden kurumlar: ev-eksenli çalışan kadınlar çalışma grubu, avcılar ev-eksenli çalışan kadınlar küçük sanat kooperatifi, muğla ev-eksenli çalışan kadınlar grubu

  konuşmacılar: ev-eksenli çalışan kadınlar çalışma grubu, avcılar ev-eksenli çalışan kadınlar küçük sanat kooperatifi, muğla ev-eksenli çalışan kadınlar grubu

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  a10
  atölyenin başlığı: sosyal davayı yeniden kazanmak

  toplantının içeriği: üç alt başlık ile yapılması planlanıyor;
  1. sosyal haklar derneğine neden ihtiyaç var
  2. sosyal bütçe
  3. temel yurttaşlık geliri projesi

  organize eden kurum: sosyal haklar derneği

  konuşmacılar:
  hakan güneş,
  ulaş karan,
  eylem tuna turunç

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  1 ekim pazar, 10:15 – 12:15

  seminerler

  s12
  seminer başlığı: neoliberal politikaların sendikal harekete etkileri ve alternatif çözüm önerileri

  toplantının içeriği: toplantıda neoliberal politikaların sendikal hareket üzerinde yarattığı etkiler tartışılacak ve neoliberal saldırılara karşı geliştirilebilecek alternatifler ele alınacak

  organize eden kurumlar: türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu (disk), kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)

  moderatör:
  adnan serdaroğlu - disk genel bşk. yardımcısı

  konuşmacılar:
  abdurrahman daşdemir - kesk genel sekreteri
  enzo bernardo - italya kamu sendikaları federasyonu (cgil) uluslar arası büro başkanı
  tarık ali – yazar, ingiltere
  yrd. doç. dr. metin özuğurlu – aü siyasal bilgiler fakültesi

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s13
  seminer başlığı: savaşa ve militarizme karşı kadın mücadelesi

  toplantının içeriği: bölgesel konumundan dolayı türkiyeli ve diğer kadınların
  savaştan ve militarizmden yoğun olarak etkilenmesi ve karşı mücadeler bağlamında dayanışmanın gerekliliği

  organize eden kurumlar: barış anneleri inisiyatifi, sosyalist demokrasi partili kadınlar, emekçi kadınlar derneği (ekd), ehp’li kadınlar

  konuşmacılar:
  cemile akgün - barış anneleri inisiyatifi
  sema kılıç - sosyalist demokrasi partili kadınlar
  medine adıgüzel - emekçi kadınlar derneği
  pınar özdal - ehp’li kadınlar

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  s14
  seminer başlığı: elli yıl yeter!!! emperyalizm ve bağımlılık veya bağımsızlık

  toplantının içeriği: seminerde türkiye ve amerika birleşik devletlerinin elli yıllık ilişkisi ve bunun türkiye siyaseti üzerine etkilerinin tartışılması hedefleniyor.
  emperyalizmle bağımlılık ilişkileri nasıl gelişti?
  askeri, siyasi ve ekonomik alanda bağımlılık ilişkileri,
  türkiye bağımsız mıdır?
  tam bağımsız türkiye nasıl kurulur?

  organize eden kurumlar: mihri belli 90 (mb90), haklar ve özgürlükler cephesi (höc)

  moderatör:
  halil ibrahim şahin - haklar ve özgürlükler cephesi

  konuşmacılar:
  sevim belli – mb90
  şadi özpolat - haklar ve özgürlükler cephesi
  halil ibrahim şahin - haklar ve özgürlükler cephesi
  vedat türkali - yazar

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  atölyeler

  a11
  atölyenin başlığı: sanayileşme politikaları

  organize eden kurum: türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)

  konuşmacılar:
  emin koramaz - tmmob mmo yön. kurulu başkanı
  yavuz bayülgen - makine mühendisi, tmmob yüksek onur kurulu üyesi

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  a12
  atölyenin başlığı: gençliğin çok yönlü ifade kanalları ve üreti-yorum gençlik günleri deneyimi

  toplantının içeriği: 1-4 haziran 2006 tarihlerinde birçok üniversite ve liseden gençler, bilim-sanat-felsefe ve bilişim alanlarındaki üretimlerini üreti-yorum gençlik günleri'nde paylaştılar.

  organize eden kurumlar: üreti-yorum kolektifi

  konuşmacılar: öncü akgül

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  1 ekim pazar, 13:00 – 15:00

  seminerler

  s15
  seminer başlığı: tecrit

  toplantının içeriği: emperyalizmin halkları teslim almak için kullandığı bir silah olarak tecrit.
  f tipi hapishaneler,
  ölüm oruçları,
  tecrite karşı mücadele,
  tecrit ve inkar politikaları

  organize eden kurumlar: tayad, ezilenlerin sosyalist platformu (esp), tuad, erol zavar’a yaşama hakkı koordinasyonu - mihri belli 90 (mb90)

  moderatör: ahmet kulaksız

  konuşmacılar:
  ahmet kulaksız - tayad
  yusuf demir - esp
  av. şinasi tur – tuad
  alp ayan - mb90
  prof. dr. şebnem korur fincancı – istanbul tabip odası
  eşber yağmurdereli - yazar

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s16
  seminer başlığı: piyasa ve devlet kıskacında eğitim

  toplantının içeriği: eğitimin piyasalaştırılması karşısında toplumsal hareketlerin yanıtı ne olmalı?

  organize eden kurumlar: kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), gelecek dergisi, karakedi kültür merkezi

  konuşmacılar:
  sevgi göyçe – kesk myk üyesi
  sezai temelli – gelecek dergisi
  ersin tek – karakedi kültür merkezi
  irfan alayvar – sosyalist gençlik derneği

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  s17
  seminer başlığı: yozlaştırmaya karşı alternatif kültür politikaları ve tehdit altındaki kültürler

  toplantının içeriği: halkların kültürleri nasıl yok ediliyor? mezopotamya'da kaybolmaya yüz tutmuş kültürler (asuriler, keldaniler, yezidiler, kürtler), "tek ulus, tek kültür" yaratma amacıyla diğer kültürler üzerindeki politikaların oluşumu

  organize eden kurumlar: idil kültür merkezi (idil), beksav, mezopotamya kültür merkezi (mkm)

  konuşmacılar:
  veysel şahin - idil kültür merkezi
  muharrem demircioğlu – beksav
  elif kaya - mezopotamya kültür merkezi

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  s18
  seminer başlığı: kadın emeği, istihdam politikaları, ayrımcılık ve mücadele yöntemleri

  toplantının içeriği: toplumsal cinsiyet iş yaşamına nasıl yansıyor? (kadın istihdamının geçmişi ve bugünü)
  - iş yaşamındaki toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla nasıl mücadele edebiliriz? (talepler ve örgütlenme)

  organize eden kurumlar: emekçi kadınlar derneği (ekd), kadın mühendisler mimarlar şehir plancılar ve fen bilimciler e-grubundan kadınlar, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk)

  konuşmacılar:
  çiçek otlu - emekçi kadınlar derneği
  özdeş bodur
  dilek adsan - kesk myk üyesi

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  atölyeler

  a13
  atölyenin başlığı: kürt sorununun ekonomi politiği: türkiye'nin çin'ini yaratmak

  toplantının içeriği: kürt sorunu, zaten kirli savaşla iyice yoksullaşan kürt köylülerinin zorla göç ettirilmesiyle kentlerde, gap projesi, büyük tarımsal çiftliklerin ve fabrikaların açılmasıyla kürt topraklarında da ucuz işgücü olarak sömürülmesiyle sınıfsal boyutlar kazanarak devam etmektedir. artık sorunun çözümü yalnızca ulusal, değil sınıfsal boyutlarıyla düşünülmeli ve bu çerçevede tartışılmalıdır.

  organize eden kurum: özgürlükler için mücadele platformu (ömp)

  konuşmacılar: emir şimşek - özgürlükler için mücadele platformu, ömp

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon

  1 ekim pazar, 15:15 – 17:15

  seminerler

  s19
  seminer başlığı: kürt sorunu ve barış mücadelesi

  toplantının içeriği: kürt sorununun adil, demokratik ve barışçı çözümüne nasıl ulaşılabilir?

  organize eden kurumlar: demokratik toplum partisi (dtp), devrimci sosyalist işçi partisi (dsip), sosyalist demokrasi partisi (sdp), özgürlük ve dayanışma partisi (ödp)

  konuşmacılar:
  hatip dicle -eski dep milletvekili
  şenol karakaş -dsip genel bşk yardımcısı
  mustafa kahya - sdp genel bşk yardımcısı
  hakan tahmaz - ödp genel bşk yardımcısı

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s20
  seminer başlığı: gençliğin sorunları ve gençlik hareketinin geleceği

  toplantının içeriği: öğrenci, işçi, işsiz gençliğin sorunları,
  yozlaşmanın boyutları,
  gençliğin mücadelesinde bugünkü durum,
  neoliberal eğitim,
  gençlik hareketinin durumu

  organize eden kurumlar: gençlik dernekleri federasyonu, devrimci proleter gençlik dergisi, devrimci öğrenci sendikası girişimi, avukatlık sınavına karşı inisiyatif, sosyalist gençlik derneği, boğaziçi öğrencileri, kaldıraç dergisi, ehp gençliği

  moderatör: hasan selim gönen - gençlik federasyonu

  konuşmacılar:
  hasan selim gönen - gençlik federasyonu,
  şükran tuncer - dpg
  deniz yapıca - dös girişimi
  saliha şahin - avukatlık sınavına karşı inisiyatif
  göksen çal - sgd
  ilker görüt - boğaziçi öğrencileri
  meryem ekin çiftçi – kaldıraç dergisi
  gözde mutlucan - ehp gençliği
  pavlos aytonopoulos - yunan sendikacı

  yer: darphane-i amire (küçük salon)

  s21
  seminer başlığı: sendikal haklar

  toplantının içeriği: seminerde neoliberal politikaların türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri ve işçi sınıfına yansımaları ve karşı mücadeleler

  organize eden kurumlar: mihri belli 90 (mb90), konfeksiyon işçileri derneği, tekstil-sen, temel haklar dernekleri federasyonu

  konuşmacılar:
  hayrettin belli - mb90
  nursel türüç - konfeksiyon işçileri derneği
  ayşe yumli yeter - tekstil-sen
  kenan akbaba - temel haklar federasyonu

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  atölyeler

  a14
  atölyenin başlığı: emperyalizmin kontrol politikası olarak emekçi semtlerde çeteleşme ve yozlaştırma

  organize eden kurumlar: beksav

  konuşmacılar:
  rahşan köse - beksav
  sel yoldaş akar - 1 mayıs mahallesi güzelleştirme derneği başkanı
  birsen kaya - gülsuyu sanat ve hayat kültür merkezi

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  a15
  seminer başlığı: türkiye’de maden kazaları ve madenlerde iş sağlığı ve güvenliği

  organize eden kurumlar: tmmob - maden mühendisleri odası

  konuşmacılar: h. can doğan

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  1 ekim pazar, 17:30 – 19:30

  seminerler

  s22
  seminer başlığı: ortadoğu’da emperyalist saldırganlık ve direniş

  toplantının içeriği: ortadoğu’daki emperyalist müdahalelerin gelecek planları ve bugün açısından işgal karşıtı muhalefetin anlamı.

  organize eden kurumlar: ezilenlerin sosyalist platformu (esp), mihri belli 90 (mb90), haklar ve özgürlükler cephesi (höc), sosyalist demokrasi partisi (sdp), özgürlükler için mücadele platformu (ömp), emekçi hareket partisi (ehp), kaldıraç dergisi, halk kültür merkezleri (hkm)

  moderatör: cihan kaplan (hkm)

  konuşmacılar:
  figen yüksekdağ – esp
  sungur savran - mb90
  eyüp baş - höc
  kadir akın - sdp
  emir şimşek – ömp
  alev çevik - hkm
  özgür sevgi göral - ehp
  hakan dilmeç - kaldıraç dergisi
  meryem ebu dagga - filistin

  yer: darphane-i amire (büyük salon)

  s23
  seminer başlığı: kayıp yakınları konuşuyor - katilin izini sürmek

  toplantının içeriği: faili meçhul cinayetler, derin devlet, kontrgerilla… faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin yakınları konuşuyor.

  organize eden kurumlar: mihri belli 90 (mb90), yakay-der, icad

  konuşmacılar:
  ünzile aras – tayad
  pervin buldan - yakay-der
  özlem gümüştaş – icad
  kayıp yakınları

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  s24
  seminer başlığı: sağlık hakkı - sağlık ve sosyal güvenlikte özelleştirmeler

  toplantının içeriği: ssgss süreciyle birlikte sağlıkta ve sosyal güvenlikte önemli bir liberal adım atılmaya çalışılıyor. imf ve ab’nin de dayatmalarıyla geçirilen bu yasa milyonlarca insanı sağlık sigortasının dışına itecek ve mezarda emekliliğe mahkum edecek. özelde bu yasaya karşı, genelde de sağlıkta özelleştirme sürecini tartışmak bu yasaların geri çektirilmesi açısından bir gereklilik

  organize eden kurumlar: kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), insan sağlığı ve eğitim vakfı (insev), küresel eylem grubu (keg)

  moderatör: veli baysüren - emekli-sen başkanı

  konuşmacılar:
  fatih artvinli – insev
  köksal aydın - ses başkanı
  erkan kapaklı - küresel eylem grubu

  yer: türkiye gazeteciler cemiyeti, toplantı salonu

  atölyeler

  a16
  atölyenin başlığı: ataerkilliğe karşı farklı bir erkeklik mümkün

  toplantının içeriği: kadınların kapitalist toplumdaki ikincil konumu, maruz bırakıldıkları sömürü ve baskı, şimdiye kadar sol politikalarda hep "kadın sorunu" olarak kavramsallaştırıldı. oysa içinde yaşadığımız toplum sadece kapitalist değil, aynı zamanda ataerkil. kapitalizm ataerkillikten beslenmekle kalmıyor, onu çeşitli şekillerde de yeniden üretiyor. tek tek erkekler ise bireysel yaşamlarında ve toplumsal edimlerinde ataerkilliğin temel aktörleri ve taşıyıcıları. bu anlamda "kadın sorunu" tabir edilen kadına yönelik şiddet, kadınların toplumsal, ekonomik ve sosyal hayattaki ikincil konumu, maruz kaldıkları ekonomik ve cinsel sömürü, sadece kapitalist toplumsal ilişkilerden değil, ataerkilliğin dayandığı eşitsiz kadın-erkek ilişkilerinden ve belli bir erkeklik kurgusundan da kaynaklanıyor. bir başka deyişle, "kadın sorunu" aslında "erkek(lik) sorunu" ve bu haliyle tüm erkeklerin sorunu.

  konuşmacılar:
  selda tuncer
  ayşe sargın
  yasemin akis

  yer: istanbul tabip odası, 1. salon

  a17
  atölyenin başlığı: escinsel, biseksuel, travesti ve transseksuellerin sorunları

  toplantının içeriği: lambda istanbul’un yaptığı anket çalışması sonucu ortaya çıkan istatistiki veriler ışığında eşcinsel düşmanlığının (heteroseksizmin) boyutları ve eşcinsel hareketinin gündeminin diğer toplumsal hareketlerle olan bağı.

  organize eden kurumlar: lambda istanbul lgbtt dayanışma derneği / lambda istanbul

  moderatör: m. bawer çakır

  konuşmacılar:
  yeşim başaran
  izlem aybastı

  yer: istanbul tabip odası, 2. salon