şükela:  tümü | bugün soru sor
 • demirtaşın türk yerine kullandığı hede

  bi türk dese mhpliler yumuşasa
  mhp de akpli bunlar demese
 • ve fakat selâhattin demirtaş'ın kıt bilgisi ile rugan terliklerinden uydurduğu "türkiye toplumu" tâbiri bir anlatım bozukluğu örneğidir.

  toplum, "ortak yasalara uyarak bir arada yaşayan insan topluluğu, cemiyet" demektir. ve fakat bir devlet çatısı altında yaşayan insanlara "toplum" denilmez. çünkü o insanlar artık vatandaşlık ve yurttaşlık bağı ile biraraya gelmişlerdir. hem türkiye, hem toplum birarada kullanılamaz. anlatım bozukluğudur. misâl "almanya toplumu" "amerika birleşik devletleri toplumu", "fransa toplumu" tâbirleri de aynı şekilde yanlıştır. doğrusu, "alman toplumu" olabilir, "fransız toplumu" olabilir, "amerikan toplumu" olabilir.

  selahattin demirtaş'ın ifâde etmek istediği, altını çizmek istediği mânâda doğru kullanım "yurttaşlarımız" olabilir, "türkiye cumhuriyeti vatandaşları" olabilir, "türkiye halkı" ya da "türkiye halkları" gibi siyâsî tabirler olabilir, hatta belki kulağı tırmalayacaktır, ama "anadolu halkı" ve dahi "anadolu toplumu" bile daha mânâlı bir tâbirdir.

  ve fakat "türkiye toplumu" dilbilgisi ve tükçe'nin anlam bilgisi bakımından; yâni hem bilimsel, hem de teknik olarak yanlış bir tamlamadır.
 • türk toplumunun diğer adı, eşanlamlısı.

  malum türkiye adı türk'ten gelmekte.

  türk diye bir millet olmasaydı türkiye adında da bir ülke olmayacaktı.ülke, adını milletten alıyor.

  türk toplumu, türkiye'nin toplumu demek; türkiye cumhuriyeti toplumu da türk toplumu demektir.

  türk toplumu denildiğinde türkiye'nin halkından,türkiye cumhuriyeti toplumundan bahsedilmiş oluyor,yoksa başka bir ülke halkından değil.

  ama türkiye'de vatandaşlar arasında başka kökenden gelenler de var.

  yine diğer ülkelerde de türkiye'nin tabiyetinde olmayan türk kökenliler var.

  o zaman türk toplumu başka, türkiye toplumu başka diyebilir miyiz?

  diyemeyiz

  türkiye cumhuriyeti devleti'nin yetki alanına tabi olan, bu ülkenin tabiyetinde bulunan herkes aslen değilse bile vatandaşlık bakımından türk hüviyetini alıyor.

  diğer ülkelerdeki türk kökenliler ise, aslen (etnik) türk olsalar da vatandaşlık bakımından,hukuki açıdan değiller.
  onların da, buradaki başka etnik kökenden gelenlerin de ulusal mensubiyetleri vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkenin toplumuyladır.

  dahası çağdaş ve modern türk ulusu; cumhuriyeti kuran türkiye'nin bütün halkından,türkiye devletine vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan kimselerden oluşmakta.

  anayasal olarak türk toplumu ve türkiye toplumu ayrımı yapılması durumunda türkiye toplumu terimi her ne kadar tekil bir ifade olsa da buradan tek millet anlamı çıkmayacaktır. bu o ballandıra ballandıra söylenen tek devleti hukuki açıdan sallandırabilir.
 • ortadoğu’da şiddet, siyasal hareketler, kürt sorunu gibi konuların en yetkin isimlerinden prof. dr. hamit bozarslan;

  "...türkiye toplumu sersemleştirildi. totaliter rejimler, toplumların akli melekelerini imha ediyor. birbiri ardına gelen krizler, toplumun düşünmesini imkânsız kılıyor. düşünün, dört yıl önce israil’le, iki yıl önce rusya’yla neredeyse savaşın eşiğine gelinmişti ama bugün israil’i, rusya’yı eleştirmek neredeyse mümkün değil. fethullah gülen, iktidarın en büyük ortağıyken şu an gülenci olmak en büyük suç. zamanda ve mekanda tutamakları imha edilen bir toplum artık düşünemez. daha çok anda yaşayan ama geçmişi ve geleceği düşünemeyen bir toplumla karşı karşıyayız. sünni-türk kitleleri geçmişin büyüklüğüyle büyüleyebilmek mümkün ama toplumun tümünün de sersemleştirilmiş olduğunu gözden kaçırmamak lazım.

  soru:türkiye toplumu farklı etnik, dini, ideolojik aidiyetleri olan heterojen bir toplum. üstelik 16 nisan 2017 referandumunda bu toplumun yarısı erdoğan’ın talebine “hayır” dedi. dolayısıyla “sersemletilmiş” dediğiniz toplumdan kastınız, yüzde 50 mi?

  sanıyorum yüzde 50’yi aşan bir orandan söz etmek lazım. 1950’den sonra, 1973-77 istisnası dışında, yapılan seçimlerin hemen hepsinde muhafazakâr partiler yüzde 60-65 oranında oy aldı. şu anda muhafazakâr-sünni kesimin önemli bir kısmının iktidara karşı siyasi bir pozisyon geliştirebilme kapasitesine sahip olmadığı görülüyor. öte yandan akp’ye veya erdoğan’a oy vermeyen chp’nin ulusalcı kısmının da efrîn harekatına karşı olmadığını biliyoruz. elbette, türkiye toplumu heterojen ama savaş yanlılarının sesi çıkarken savaş karşıtlarının sesi çıkamıyor. dolayısıyla kürtlerin dışındaki toplumsal katmanların pozisyonunu okumamız oldukça zor...."

  https://www.gazeteduvar.com.tr/…ye-toplumu-cokuyor/
 • gelenekçidir. beş para etmez.