şükela:  tümü | bugün soru sor
  • yeni sistemdeki algıyla birlikte ortaya çıkmaya başlamış bir durumdur. şöyle ki:

    birçok insan başıma bir iş gelir diye doğrunun veya yasanın yanında durmaktan çekiniyor, kodlanan yeni kültüre göre, her kurumda "başta"kinin emri yasa kabul ediliyor. ve insanlar susma ya da güçlünün yanında alma eğilimi gösteriyor.

    gazetecisinden akademisyenine, memurundan hukukçusuna "onurlu" olmaktan çok "itaat" kavramı öne çıkarılıyor. kuvvetler ayrılığının kaldırılmasıyla birlikte çoğu insan da işten atılma korkusuyla, yanlış kararlara karşı sesini çıkaramama ve düzene uyma eğilimine mecbur kalıp, bunları dile getiremiyor. çünkü karşı gelmek ihanetle suçlanıyor.

    hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkesi olan bu hak güvencede olmayınca, insanlar "koyun"laşıyor.

    nihayetinde, milletimize onurlu birer vatandaş ve birey olma öğretisinden çok itaate dayalı; şiddet, cinsellik, kadın erkek eşitsizliği, cemaat ve dinlerle bulanmış reaya kültürü yükleniyor. onur ve erdem kavramları ikinci plana itiliyor.