şükela:  tümü | bugün
 • teee orta asyalardan gelen yüce türk ulusunun kökünü kurutmaya yeltenen adilermiş bunlar. bu hususa açıklık getiren sevgili kardeşlerimize teşekkür ediyor, kendilerine öpücüklerimi gönderiyorum bu vesileyle. yoksa efendim nüfus az olsun ama refah olsun, millet açlıktan ölmesin, bakabilecek kadar çocuğumuz olsun gibi söylemler bildiğin bölücülüktür, topoşluktur. evet aldık canım biz mesajı, sessizce dağılabiliriz.
 • (ehm.. öhöm..)

  esselâmün aleyküm ya ehl-i müslimin!

  bu zevat yanlış yoldadır. onu da şöyle izâh edeyim, müslimân ümmetlerin mubârek aile müessessesinin kudsiyeti bir tarafa, sayıca çoğalmaları şol ahir zemanda son derece elzemdir. silsile-i dıniyyede nüfusun çoğalmasına, imân edenlerin sayısındaki artış içün büyük ehemmiyet verilmişdir. ayrıca beşeri nüfusdaki fevkalâde artış ümmetlerin geleceği içün de hayırlara vesiledir zirâ nüfus artarsa dünyâdaki kaynakların da ebesine daha kolay ve kısa yoldan kayılır, dolayısiyle dünyânın sonu daha çabuk gelir, ilim ve fende ilerlemek gibi dünyevi mes'elelere kafa yormaya gerek kalmaz.
 • nerde çokluk orada bokluk
 • o zevatlardan birisi de benim. türk halkının avantaj gibi duran fakat sorun haline gelen nufüs artışını mantıklı bulmuyorum. kıt kaynaklara sahibiz ve kötü yönetiliyoruz. bunun sürdürülmesi demek felaket demektir.

  nüfusumuz avrupa'nın en büyük devletlerinden olan almanya'ya eş değer sayılarda, belki daha fazla. kaynaklarımız, ekonomimiz, eğitim seviyemiz.... almanya'nın 5'te 1'i kadar bile değil. bizden 5 kat daha büyük bir ülke ile aynı nüfusa sahip olamanın bedeli açlık, yoksulluk, eğitimsizlik, kalitesizlik, kargaşa, terör, cehalet.... ile taçlanıyor. sonuç ise ortadoğu bataklığında yok olan nesiller.

  nüfus bir güç değildir aksine bizim ki gibi bir nüfus bir güçsüzlüktür. nüfus eğitip donatabilirsen bir fayda sağlar, bu şekilde sadece kıt kaynakları azaltan gereksiz bir kalabalık oluşturur. şu an ki yönetimine, okul sayısına, eğitim içeriğine, tarımına, kaynaklarına, sanayisine, üretimine göre değerlendirecek olursak bu ülkeye gerek olan nüfus yarı yarıya azalsa bile fazla.