şükela:  tümü | bugün
 • bir elit felsefeci-ahmet arslan
  video biraz uzun ancak ahmet arslan konuşmalarında bu konuyu bolca işler. bi bakmak lazım.
 • hmmm şöyle bi düşüniyim düşünemedim herhalde bından
 • cumhuriyetten sonra batıcı oldugumuz nedeniyle öyle sanılmaktadır. aynı zamanda türkler edebiyatta da böyle sanılabilir. biz iyi bir şey yapınca, en fazla ''temsilci'' olabiliyoruz nedense.yani bir yazar iyi bir şey yazar,sonra ülkemizdeki temsilcisi deriz ona.niye temsilci olsun ki,yazmış işte.alman filozoflarını övmek,kapak fotoğrafı yapmak daha havalıdır çünkü. çünkü ahmet,mehmet isimli filozof havalı değildir. friedrich nietzsche ne kadar havalı değil mi? bilim adamı olan ve herkesin dilinde olan,purolu fotoğrafı kapak yapılan sigmund freud ne kadar havalı isme sahip değil mi? fakat kitaplarını okuyunca görürsünüz ki,aslında inanılmaz derece az okunuyor ülkemizde. sadece havalı gözükme kısmıyla ilgileniyor insanlar. yüzlerce filozufumuz var.

  ayrıca,türklerden filozof çıkmaması lafı çok saçma. bu kadar gerizekalıca cümle kurmak bile üzerinde tartışılası bir konu. doktor mu lan bu,filozof cıkmaması ne mk. cıktıysa sana ilan mı etsin kendini. cıkmamasından kastınız popülerlikse,sebebi okumuyor olmamızdır
 • islam diyen cahilleri de görmüş olduk.

  tarihe onlarca büyük filozof kazandırmış, 700 yıl bilim, sanat, kültür, matematik, felsefe, astronomi ve mimaride dünyayı peşinden sürüklemiş (700 ile 1400 yılları arasında) bir medeniyettir islam medeniyeti.

  ahmet arslan sığ bir adamdır. bir kaç kere dinleme şansı buldum. kendi dünya görüşünün açık ara yobazıdır. körlemesine getirdiği yargılarla insanlığa katkısı olamaz. ancak kitap yazar. zekeriya beyaz'ın bile kitap yazdığı dünyada bırakın yapsın.

  edit : aşağıdaki liste islam filozoflarına aittir. çoğu arap asıllı düşünürlerdir.

  türkler arasından islam öncesinde bilim adamı ya da düşünür çıkmadığı doğrudur. ancak islam ile birlikte mimari de dahil bir çok alanda önemli isimler çıkmıştır. burada tetikleyici etken islam'dır. (bkz: müslüman iki türk mimarın elinden çıkan şaheser)

  îbnü'l-mukaffa' (ö. 139/757)
  el-mukammas, davüd (900-ilk yarı)
  maşa'allah (ö. ykl. 200/815)
  îbnü'l-bıtrîk (yd. ykl. 200/815)
  ebu'l-hüzeyl (ö. ykl. 226/840)
  en-nazzam (ö. 220/835 ila 230/845 arasinda)
  el-hımsî, îbn na'ima (yd. ykl. 215/830)
  el-kindî (ö. 256/870'den sonra)
  îbn îshak, huneyn (ö. ykl. 260/873)
  el-belhî, ebü ma'şer (ö. 272/886)
  serahsî, ebu'l-abbas ahmed b. et-tayyib (d. 286/899)*
  îbn kurre, sabit (ö. 288/901)
  îbn haylan, yuhanna (ö. 297/910)
  îbn huneyn, ishak (ö. 298/910-11)
  ibn lüka, kuşta (ykl. 205/820-300/912)
  el-cübbaî, ebü alî (ö. 303/915-16)
  ed-dımeşkî, ebü osman (ö. erken 4/10. yüzyıl)
  er-razî, ebü bekr (ö. 313/925)
  ebü temmam (4/10. yüzyıl)
  el-belhî, ebu'l-kasım (ö. 319/931)
  el-cübbaî, ebü haşim (ö. 321/933)
  er-razî, ebü hatim (ö. 322/934)
  el-belhî, ebü zeyd (ö. 322/934)
  el-eş'arî, ebu'l-hasan (ö. 324/935-6) ibn yunus,
  ebü bişr matta (ö. 328/940)
  ibnü'l-hammar, ebu'1-hayr (d. 331/942)*
  gaon, saadia (882-942)
  en-nesefî, muhammed (ö. 332/943)
  el-maturîdî, ebü mansür (ö. 333/944)*
  el-farabî (ö. 339/950-1)
  ısraeli, ısaac (ö. 955)
  ıhvanu's-safa (saflık kardeşleri) (4/10. yüzyıl)
  es-sicistanî, ebü ya'küb (ö. ykl. 361/971)
  ıbn 'adî, yahya (ö. 363/974)
  es-sîrafî, ebü sa'îd (ö. 369/979)
  es-sicistanî (el-mantıkî), ebü süleyman (ö. ykl. 375/985)
  el-endelüsî, ıbn cülcül (ö. 377/987'den sonra)
  el-'amirî (ö. 381/991) ıbnü'n-nedîm (ö. ykl. 385/995 veya 388/998)
  ıbn zur'a, ebü alî îsa (ö. 398/1008)
  el-bakıllanî, ebü bekr (ö. 403/1013)*
  eı-kirmanî, hamîdüddîn (ö. ykl. 412/1021)
  abdulcebbar (ö. 415/1024-5)
  ıbnü's-semh, ebü ali (ö. 418/1027)*
  ıbn miskeveyh (ö. 421/1030)
  ibn sîna (avicenna) (370/980-428/1037)
  ıbnül-heysem (alhazen) (ö. ykl. 432/1040)
  ıbnü't-tayyib, ebu'l-ferec (ö. 434/1043')
  el-bîrünî (ö. 430/1048)
  ıbn cebirol, solomon (avicebron) (1021-58 veya 1070)
  ıbn hazm (ö. 456/1064)
  ıbn merzuban, behmenyar (ö. 459/1066)
  ıbn sa'id el-endelüsî, ebu'l-kasım sa'id (ö. 462/1070)
  ıbn mattaveyh (ö. 469/1076-7)
  nasir-i hüsrev (ö. ykl. 470/1077)
  eş-şîrazî, el-müeyyed fi'd-dîn (ö. 470/1077)
  el-cüveynî, ımamu'l-harameyn (ö. 478/1085)
  el-levkerî, ebu'l-abbas (yd. 503/1109-10)
  el-gazalî, ebü hamid (450/1058-505/1111)
  en-nesefî, ebu'l-mu'în (ö. 508/1114-15)
  ıbn bacce (avempace) (ö. 533/1139)
  halevi, judah (ö. 1141)
  eş-şehristanî, ebu'1-feth (ö. 548/1153)*
  el-bağdadî, ebu'l-berekat (ö. 560/1164-5'ten sonra)
  ıbn da'ud, abraham (ykl. 1110-80)
  ıbn tufeyl (ö. 581/1185-6)
  sühreverdî (549/1154-587/1191)
  ıbn rüşd (averroes) (520/1126-595/1198)
  el-bitrücî (yd. ykl. 600/1204)
  maimonides (1135 veya 1138-1204)
  er-razî, fahreddîn (ö. 606/1210)
  el-bağdadî, abdullatîf(ö. 606/1210)
  el-amidî, seyfeddîn (ö. 631/1233)*
  îbn arabî (560/1165-638/1240)
  îbn yunus, kemaleddîn (ö. 639/1242)
  îbnü'l-kıftî (ö. 646/1248)
  el-hünecî, efdaluddîn (ö. 646/1249)*
  el-ebherî, esîruddîn (ö. 663/1264)
  el-urmevî, siraceddîn (ö. 682/1283)*
  falaquera, shem-tov (ö. ykl. 1295)
  îbn ebî usaybi'a (ö. 668/1270)
  et-tüsî, nasîruddîn (ö. 672/1274)
  el-katibî, necmeddîn el-kazvînî (ö. 675/1276)
  ıbn kemmune, sa'deddîn (ö. 1277)
  el-beydavî (ö. 685/1286 veya 691/1292)
  eş-şehrezürî, şemseddîn (ö. 688/1289'dan sonra)
  aıbalag, ısaac (geç 13. yüzyıl)
  et-tüsterî, bedreddîn (ö. 707/1306)*
  eş-şîrazî, kutbuddîn (ö. 710/1311)
  eı-hillî, el-allame (ö. 726/1325)
  ıbn teymiyye (ö. 728-9/1328;
  gersonides (levi ben gerson) (1288-1344)
  el-ısfahanî, mahmüd (ö. 749/1348)
  el-îcî (ö. 756/1355)
  el-tahtanî, kutbuddîn (ö. 766/1364)*
  îbnü'l-hatîb (ö. 776/1375)
  et-taftazanî, sa'deddîn (ö. 792/1390)
  ıbn haldun (732/1332-808/1406)
  crescas, hasdai (ö. ykl. 1411)
  kadîzade rumi (ö. 815/1412)*
  el-cürcanî, seyyid eş-şerîf(ö. 816/1413)*
  molla fenarî (ö. 834/1431)*
  ısfahanî, tbn. torkeh (samüddîn) (ö. ykl. 836-7/1432)
  ali kuşçu (ö. 849/1474)*
  alaaddîn tüsî (ö. 887/1482)*
  hocazade, muslihuddîn (ö. 893/1487)*
  deştekî, sadreddîn (ö. 903/1497)
  devvanî, celaleddîn (ö. 907/1501)
  ed-dımeşkî, muhammed b. mekkî şemseddm (ö. 937/1531)
  kemalpaşazade (ö. 940/1534)*
  deştekî, giyaseddîn mansür (ö. 949/1542)
  kemahzade ali (ö. 979/1572)*
  mîr damad (ö. 1041/1631)
  molla sadra (sadreddîn eş-şîrazî) (979/1571-1050/1640)
  cavnpürî, mahmud (ö. 1062/1652)*
  siyalkutî, abdulkerîm (ö. 1067/1656)*
  el-lahîcî (ö. 1072/1661)
  es'ad yanyavî (ö. 1143/1730)*
  sebzivarî (ö. 1289/1872)
 • (bkz: dücane cündioğlu)
  (bkz: güven güzeldere)
  (bkz: ahmet arslan)
  tamam zoolog ama bence filozof tarafi da oldugu için bonus (bkz: ali demirsoy)

  yetmez ama bu bataklıktan bazen güller çıkabiliyor.
 • türk filozofları çok sessiz, çok derindir ve söylediklerini sazlı sözlü ozanlar da yaymıyor veya kendileri saz veya söz ile yaymamışlarsa ardından gelenler de pek yayıncılık kültürüne sahip olmadığından bilinmezler, o yüzdendir. onun dışında anadolu ve ege kıyıları filozoflardan geçilmez. ancak önemli filozoflar her çağda ve her toplumda ya öldürülür ya da sürülürler ve tabi türk filozoflar da buna dahildir. durum buna göre düşünülmelidir.
 • aklının yetmediği yerde “allah” demesinden kaynaklanıyor olabilir.
 • bir tane filozof olma yolunda ilerleyenine şahit oldum. okuyan, sorgulayan biriydi. bizim gördüğümüz çiçeği, böceği bile öyle farklı değerlendirirdi ki. sonra geçirdiği evrime hayret ettim. yüzüne karşı da demişliğim vardır. bir insan okuyarak ancak bu kadar cahilleşebilirdi çünkü.