şükela:  tümü | bugün
13 entry daha
 • rivayete göre, gladstone şöyle demiş: "so long as there is this book there will be no peace in the world." bu ifade, türkçeye şöyle çevrilebilir: "bu kitap varolduğu müddetçe, dünyada barış olmayacak."

  günümüzde sadece batıda değil dünyanın her yerinde pek çok ateist, gayrimüslim ve eski-müslümanın da aynı çerçevede değerlendirilebilecek sözlerine rastlamak çok zor değil. bu sözler kabul edilebilir ya da eleştirilebilir. ama kimi müslümanların söylemlerine, kullandıkları yöntemlere ve bütün bunları yaparken sürekli kuran'a atıfta bulunmalarına biraz dikkat edilecek olursa, neden böyle bir yaklaşımın bugünlerde daha popüler hale geldiğini anlamak herhalde zor olmaz.

  ne var ki, bu, problemin sadece birinci kısmı. problemin ikinci kısmında ise, böyle bir cümleyi tutup da "türklerin elinde kuran bulunduğu müddetçe onları yenemeyiz" mealinde yansıtarak aradan bir asır geçtikten sonra dahi müslümanları öfkelendirebiliyor ve hatta mobilize edebiliyor olmak. bu ikinci sorun, muhtemelen birinciden daha büyük. zira, böyle bir psikolojinin yaygınlığı, türkiye'de islami (ve daha geniş anlamda da milliyetçi) kesimde bilgi kavramına karşı son derece köklü bir yabancılığın varolduğunu ima ediyor.

  belli ki, ortada bir çarpıtma var. "ingiliz emperyalizmi" ya da "ingiliz propagandası" gibi çerçevelerde sunulan pek çok şeyi sorgulama gereği dahi duymadan kabul etmekte zorlanmayan bazı insanlar, zihinlerindeki kalıplara uygun olan argümanları kolaylıkla kabul edebiliyorlar. ancak aynı insanlar, "osmanlı propagandası" ya da "türk zulmü" gibi ifadelere ise adeta bir oksimoron duymuşçasına tepki veriyorlar.

  doğaüstü olaylardan söz ederken "doğanın kanunlarının askıya alınması" (suspension of nature's laws) ifadesi sıklıkla kullanılır. belli ki, bazı insanlara göre de, söz konusu olan osmanlı devleti ya da türkiye olunca siyasetin kanunları askıya alınıyor. yani ortada bir devlet bulunsa ve devletlerin tarih boyunca ne şekillerde faaliyet gösterdikleri açık olsa da, söz konusu olan devlet bizim devletimiz olduğunda, o kurallar bir anda geçerliliklerini yitiriveriyor. mesela, bizim devletimiz kesinlikle vatandaşlarını kandırmıyor, hiç kimseye zulmetmiyor, ve hatta dünyaya adalet götüren, aşağılık barbarlara insanlık öğreten bir misyonu temsil ediyor.

  tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
4 entry daha