şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: allah'ım sen konuyu biliyorsun)

  ıspanyolca da bilmiyoruz ona bakarsan.
  hadi öykünelim.
 • eğer siz türk yavrusunu, o küçücük yaşlardan itibaren şeriât eğitimine tabi tutar ve yoğurursanız ve örneğin şeriât hükümlerini kafasına ve ruhuna sokacak olursanız, sonuç sizi şaşırtmamalıdır. bu eğitimden geçireceğiniz yavrularımızdan yakın bir gelecekte, sayısız mustafa sabri'ler ve ahmed naim'ler ve abdülhamid'ler çıkacağı muhakkaktır. şeriât'ın bir yandan 'araplık ruhu' aşılayan ve diğer yandan insan kafasını işlemez hale sokan ve insanlığa düşman kılan eğitimine tabi tuttuğunuz türk yavrusuna siz bir de arapçayı öğretiniz ve bakınız nasıl bir insan tipi oluşturursunuz. bu dile vakıf olarak o, eline geçireceği arapça kitapları, yani türk'ü hem arap'a ve hem de dış aleme ve özellikle batı'ya karşı 'uygarlık düşmanı' ya da 'ayağını bastığı yeri kurutan' ya da 'islâm'ı uygarlıktan uzaklaştıran' ya da buna benzer olumsuz tanımlamalarla dolu kitapları okusun ve bu kitaplardaki yalanlara karşı çıkabilecek bilgilerden yoksun kalsın da, görünüz bakınız nasıl bir kuşak yetiştirmiş olursunuz. şeriât eğitimine 'paydos' diyebilen atatürk'ün büyüklüğünü biz bugün inkâr ededuralım. fakat şunu bilelim ki yakın bir geleceğe kalmayacak, şeriâtçının ellerine terk ettiğimiz yavrularımız, çağdaş uygarlık anlayışından, akılcılıktan ve millî benlik duygusundan yoksun olarak karşımıza dikilecek ve bizlere atatürk ilkelerine bağlılığın suç olduğunu haykıracaklardır.
  şu muhakkak ki, biz türkler, şeriat bataklığına saplandıktan bu yana özellikle iki güzel niteliğimizi yitirmişizdir ki, bunlardan biri "akılcılık" ve diğeri de "kadına saygı"dır.

  yeryüzünde bir başka toplum gösterilemez ki, biz türkler kadar öz benliğini yitirip mensup bulunduğu din içerisinde erimiş olsun. bir başka müslüman toplum yoktur ki, biz türkler kadar ulusal gelenek ve niteliklerini, dilini, tarihini ve her şeyini islâmiyet adına unutsun ve kendinden olmayan bir kılığa bürünsün. ve üstelik bununla da kalmayıp, dini uygulayacağım diye kendi öz ceddinin ruhuna tükürsün.

  araplardaki atatürk düşmanlığının nedenlerini anlamak şüphesiz ki kolaydır. 1400 yıl boyunca şeriât ninnileriyle uyutulan halkların hür düşünce ve 'hür akıl' yoluna girmeleri halinde şeriât çıkarlarının neler kaybedeceği ortadadır. halkı kul ve köle gibi ve tanrı'dan geldiği iddia olunan hükümlerle yönetmeye alışmış ve yeryüzünü halka cehennem, (ya da yoksulluk ve sabır yeri), fakat kendilerine cennet yapan müslüman yöneticilerin en büyük huzursuzluğu elbette ki bütün bu yalanlara 'hayır' diyebilecek kafa yapısının oluşabilmesidir. gökten inmiş gibi gösterilen emirleri ve hükümleri kafası aydınlanmış ve cehalet uykusundan uyandırılmış insanlara kabul ettirmenin olanağı yoktur. sosyal düzenin sağlanması ve devlet yaşamlarının sürdürülmesi bahaneleriyle dağarcığında yalan'dan gayrı bir şeyleri bulunmayanlar için halk yığınlarını cehalet içerisinde oyalamak en sağlam, en güvenilir bir yoldur. müspet eğitim görmüş ve akıl rehberliği yolu ile yaşamlarını düzenlemesini öğrenmiş halkları tanrıkorkusu, peygamber umacılığı ile değil akla yatkın ve belli bir zümrenin çıkarlarına değil toplum çıkarlarına uygun usullerle yönetmek mümkündür. işte atatürk'ün getirdiği şey akıl rehberliği yoludur; o, bu yoldan kişilere ve topluma, müspet eğitim yolu ile gelişmiş akıl sayesinde yeryüzü mutluluklarını sağlama formülünü vermiştir. bu formül ise, petrol kaynaklarından gelen sınırsız zenginlikleri bir aile şirketi gibi paylaşıp halkı ilkellikler, cehaletler, gerilikler ve yoksulluklar içerisinde yönetmeyi sırf din sömürüsü sayesinde becerebilen arap liderlerine elbette ki cazip bir formül görünemezdi.atatürk'e düşmanlık beslemeleri bu bakımdan onların kendi ahlâk doğrultularında olan bir şeydi. bizim şeriâtçımızın da atatürk düşmanlığı davranışlarının altında aynı nedenler yatar. ve esasen bizim gericilerimiz, arap çevrelerin de etkisi ve itişi ve maddî yardımlarıyla kendi öz ülkelerinde âdeta arap şeyhlerinin birer ajanı gibi hareketle atatürk sevgisini bu ülkeden yok etmenin çabası içerisindedirler.

  (bkz: ilhan arsel)
  (bkz: arap milliyetçiliği ve türkler)
 • din sosuna bulanmış arap adetleriyle asimile edilmiş olmasıdır. islamın ilk şartı ve diğer tüm dinlerden farkı etkilediği toplumu kendi kültürüne karşı düşmanlaştırıp yabancılaştırmasıdır. kültürler üzerinde atom bombası etkisi yapıyor. çünkü süslenmiş sümer masallarından, saf arap adetlerinden ve geleneklerinden oluşuyor.
 • asagi yukari onlarla ayni olmasidir.
 • zeka gerilimi algı geriliği bilinç geriliği bilimum gerilik bunun sebebidir. arabın kendisi kendi kültüründen kaçıyor ! sen niye onlara hangi kafayla öykünüyorsun! batıyı sapık ahlaksız görüp de arapları ahlaklı sanıyorsan kardeşim arabistana libyaya gidip yaşamış biri olarak sana söyleyeyim hatta orada yaşayan başkalarına da sor istersen, kadın erkek ayrı tutmak için yapılan yasak ve baskıdan dolayı ülke eşcinsel erkek kaynıyor.genc erkekler ilk deneyimlerini birbiri üzerinde deniyor. bunun yanısıra küçük kızlar çocuk yaşta yaşlı başlı adamlara veriliyor bir nevi çocuk istismarı ama tabii ülkede kimse yanlış giden bir şeye itiraz edemiyor çünkü kral onu ve ailesini komple yok ettirebiliyor. işte böyle bir kültüre devlete özeniyor bizim halk. bu cehaletin verdiği zeka yetmezliğidir. arabistan hakkında fikirleri olmadığından dini bile tam olarak bilmediklerinden kuranda ne yazar çoğunun haberi olmadığından şeriat düzeninde yaşayınca hemen cennete gidileceğini sanıyor bizim insanımız.acaba hiç düşünüyorlar mı dünyadaki müslümanların en kaliteli yaşam sürdüğü ülkeler, müslüman olmayan ülkeler. yani şeriat düzeni falan değil insanların aradığı. her şey net değil mi daha arabistanın nesine özenebilir ki insan ?