şükela:  tümü | bugün
 • helstar'ın "a distant thunder" albümünde yer alan harika parça:

  tyrannicide

  the silence is broken, by nightmarish dreams
  you have been chosen to finish the deed
  our tyrant is falling, we must make a stand
  you have the calling to take his command
  once he was strong, he conquered the weak
  now he is gone, it is he who we seek
  he is in hiding, protecting his soul
  he's tired of fighting, so go for his throat
  and then cut out his heart, you'll take over his throne
  and from there you will start
  fall of the tyrant. death to the tyrant
  kill the old tyrant. tyrannicide

  once you have found him, the task is half done
  you should surround him, so he cannot run
  pull out your dagger and give him a slice
  laugh as he staggers, yes laugh as he dies
  you will be bound to do unholy things
  you drink the nectar the blood of your queens
  fall of the tyrant, death to the tyrant
  kill the old tyrant. tyrannicide

  a faceless leader you shall be
  pittiless and cold, the epitome of tyranny
  the world you will control
  you will live to kill and they will live to die
  no one escapes the tyrants grasp
  not them, nor you, nor i

  now your alone, decrepit and old
  you won't be dethroned, your the last living soul
  you destroyed all of those who once bowed at your feet
  now the question you pose, who is left to defeat?
  day after day, you pray for the end
  no one hears what you say, you're your only best friend
  you've past the point of insanity
  now the world's your asylum
  but you won't be set free
  you'll wait for the end of time
  then you'll be cast into the ominous silence of death
 • "zorba bir hukumdari oldurmek" anlamina gelen ingilizce sozcuk.
 • antik yunan'da demokrasiyi oligarşiden ve tiranlıktan korumak için kullanılan bir araç. bununla ilgili ilk yasa atinalılarca m.ö. 410 temmuzunda dört yüzler darbesinin ardından demokrasi tekrar sağlanınca çıkarılmıştır ve "demophantos kararnamesi" olarak bilinir. bu kararname, tüm atinalilara "atina'daki demokrasiyi deviren veya demokrasi ortadan kaldırıldığında yönetim pozisyonunda bulunanların" öldürülmesi sorumluluğunu yüklemiştir.

  tirankatli yasalarından bir diğeri eretria'da m.ö. 341 yılında, atinalılar makedonya yanlısı tiranlığı devirip bu şehirde demokrasi tekrar kurulunca çıkarılmıştır. yine atinalılar m.ö. 336 baharında "eukrates yasası" olarak bilinen tiran öldürme yasasını çıkarmıştır. üçüncü bir tirankatli yasası da m.ö. 280 civarında troya'da çıkarılmıştır. bu yasaların hepsi de demophantos kararnamesi'nden içerik olarak etkilenmiştir ve benzer bir dil kullanmışlardır. hepsi de "bir tiranı öldürene" ödül verilmesini buyurur ve hepsinin de amacı demokrasinin korunmasıdır.

  tyrannicide ve antik yunan'la ilgili daha geniş sosyolojik bir çalışma için kaynak.