şükela:  tümü | bugün
 • deyim yerindeyse bu uhrevi piramide "ricalü'l gayb" denir. literatürde allah adamları olarak da bilinir. bu zat-ı şahaneler, kimsenin bilmediği sırlara vâkıf oldukları ve kimseye görünmedikleri içün böyle bir erenler silsilesine halka olmuşlardır. hatta bir araya geldiklerine görünmeyen bir velayet tabakası da oluşturmuşlardır kendi aralarında. kainatın düzeninin de, işbu tabakadan örülü olduğuna hükmetmişlerdir bazı bazı...

  ricalü'l gayb, saniyenin dokuz yüz yetmiş yedi (977) milyonda birinde, denizleri dağları aşarak bir araya gelebilirler. zaman ve mekânda tayy edebilirler. tayy-ı mekân ve tayy-ı zaman, yani zaman-mekânın üzerinde/dışında uçmak hak erenlerin özelliklerindendir. ricalü'l gayb silsilesinin başında kutb vardır. askeriyeden aşina olduğumuz (askeriye düzeninin, gayb erenlerinin bu bâtın piramidinin arzdaki izdüşümü olduğu söylenir) bu hiyerarşik yapı şöyledir:

  kutb, imameyn, evtad, abdal, niceba, nukaba. bu sıralama, necmettin kübra'nın sıralamasıdır. hücvîrî'nin sıralaması ise, kutb, nukaba, evtad, ebrar, abdal, ahyar'dır. üçler yediler kırkların, yüzler üç yüzler yedi yüzler, binler vd. olarak devam ettiği de söylenegelmiştir.

  düzeltme ve ek: melami piri seyyid muhammed nurül arabi (ks), noktatü'l-beyan adlı eserinde şöyle anlatmış: "hakk teâlâ hazretleri zamanın kutbundan tam olarak tecelli eder. arşın gönlü, kalbi kutuptur. kutbun yardımcıları kutup dahil 356 evliyaullahtır. kıyamete kadar bunların varlığı devam eder. üç yüzü bir bölüktür, kırkı bir bölüktür, yedisi bir bölüktür, beşi bir bölüktür ve üçü bir bölüktür. ve birisi kutuptur ki geri kalanların kıblesidir. çünkü hakk'ın mazhar-ı tammı kutuptur. ne zaman kutup bu âlemden âlem-i ahirete geçerse yerine üçlerin biri lâyık olur ve üçlerin biri yerine beşlerin biri gelir ve beşlerin biri yerine yedilerden biri gelir ve kırklardan biri yedilere geçer ve üç yüzlerden biri kırklara katılır. üç yüzlere de salih ve sülehadan birini katarlar. tâ kıyamete kadar bu çark böyle devam eder. kıyametin kopması yaklaştığında bütün mahlûkat tükenir, bunlar kalır. sonra bunlar da birer birer gider, kutup yalnız kalır. allah tecellisini âlemden çekmek dileyince kutup da gider, o zaman yerler yıkılır, gökler çöker. hakk'ın vechi kalır."

  "allah'ın vechi hariç her şey yok olucudur." kasas, 88.
 • alevi inancına göre;
  üçler allah, muhammed ve ali'dir.
  yediler için iki farklı liste vardır. birincisi, üçler artı hasan, hüseyin, fatma ve hatice; ikincisi ise nesimi, fuzuli, hatayi*, pir sultan abdal, virani, yemini ve kul himmet'ten müştekil ozan tayfasıdır.
  peki efendim kırklar kimdir, kimlerdendir? işte bunu bir allah bir de kendileri bilir. ancak deryaya dalıp sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan nice erenlerin bu kırklara karıştığı ve kırkı binkırk ettikleri söylenegelmiştir.
 • dağlar türküsünde üçler kırklar yediler şeklinde söylenmektedir. türkü mürvete geldim yalınız sözleri ile biter..

  derdimi üç gün üç gece söylerim bitmez yalınız of be of..

  erkan oğur ismail hakkı demircioğlu yorumu için:
  http://www.youtube.com/watch?v=u0jo85ln9xy
 • cem karaca'nın allah yar isimli şarkısının sözlerinde de geçer. şarkıda aşağıdaki şekilde geçer:

  üç var
  yedi var
  on iki var
  kırk var
  altıbinaltıyüzaltmışaltı inen var
  allah yar yar, allah yar yar, allah yar yar, allah yar
 • (bkz: kutub)
 • ali can meydan inanılmaz güzellikte resmetmiştir

  link
 • bir mustafa necati sepetçioğu kitabı adıdır. dünki türkiye dizisinin 6. kıtabıdır.
 • "yardımcıdır bize kırklar yediler" sivastopol marşında geçen devrik cümledir.