şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ücret garanti fonunun tanımı

  4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile ücret garanti fonu oluşturulmuştur.

  ücret garanti fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.

  kapsamı

  4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları,

  başvuru

  ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, işkur birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.” ifadesindeki en az biri ile ifadesi çıkarılarak ifadenin “ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, işkur birimine aşağıdaki belgeler ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir

  1- ücret garanti fonu talep dilekçesi,
  2- işverenin ödeme güçlüğüne düştüğünü gösteren belge;

  işveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda; icra dairesinden alınan aciz vesikası veya aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağı,
  işverenin iflası durumunda; mahkemece verilen iflas kararı veya icra ve iflas kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
  işverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya icra ve iflas kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,
  işveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya icra ve iflas kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,

  3-işçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren işçi alacak belgesi,

  hak kazanma şartları

  işçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;

  ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı kanun kapsamında çalışıyor olması,
  işverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesi nedenleriyle),
  işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı kanun kapsamında çalışmış olması,
  5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması,
  gerekmektedir.

  ödeme miktarı

  ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler her halükarda 5510 sayılı kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.

  ücret garanti fonu ödemelerinin yapılması

  başvuru sahipleri işkur’a başvurduktan sonra kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.

  ilgililer, tc kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte her hangi bir ptt şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler.
  detay