şükela:  tümü | bugün
 • 6.3.1919'da kurulmu$ oldugu soylenir
 • dünya devrimini örgütleme maksadıyla kurulan dünya devriminin partisidir. birinci paylaşım savaşı'nda kendi burjuvazilerini destekleyerek işçi sınıfına ihaneti belirginleşen ikinci enternasyonal oportünizminden kopuş olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

  tüzüğünde belirtildiği üzere, "bütün ülkelerin proleterlerinin tek ve aynı hedef doğrultusunda toplam eylemini örgütlemek amacıyla" kurulmuştur. bahsi geçen hedef ise; "kapitalizmi yıkmak, sınıfların tamamen ortadan kaldırılmasının ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleşmesinin önünü açacak olan proletarya diktatörlüğüyle, bir uluslararası sovyetler cumhuriyetini kurmaktır".

  en yüksek organı bağlı örgütlerin buluştuğu ve 1922'ye kadar her yıl alınan, daha sonrasında ise kendi tüzüğü ihlal edilerek giderek azalan sıklıkta alınan kongreleridir. bunun sonucu olarak 1919, 1920, 1921, 1922 kongrelerinin ardından 1924, 1928, 1935 kongreleri alınmıştır. 1943 yılında da tasfiye edilmiştir. kongrelerin aralarındaki zaman diliminin açılması salt biçime dair birşey değil, demokratik merkeziyetçilik ilkesine göre işleyeceği düşünülen bir örgütün bu ilkeyi koruyamadığının göstergesidir. zira giderek nadir alınan kongreler, enternasyonale bağlı örgütlerin, komünist enternasyonal yürütme kurulunu giderek daha az denetleyebildiği ve örgütün giderek keyfi bir merkeziyetçiliğe kaydığı anlamına gelir.

  bugünden bakılınca, eksikliği kuranlarla tasfiye edenleri aynı kefeye koymamanın gerekliliğini gösteren örgüttür.
 • bu enternasyonale dair belgeler jane degras tarafından 3 koca cilt halinde derlenmiş ve "the communist international documents 1919-1943" adıyla ingilizce olarak oxford university press tarafından yayımlanmıştır, yıl 1965. hey gidi...
 • (bkz: komintern)
 • (bkz: lenin'den sonra üçüncü enternasyonal)

  orjinali: "lenin'den sonra üçüncü enternasyonal: komüntern program taslağının eleştirisi" olacaktı

  (bkz: http://www.marksist.com/kitaplik/onlinekitap/lsue/)
 • (bkz: tatlin kulesi)
 • son büyük toplantısını 1935'de yapmıştır. bunun geleneğini devam ettiren dördüncü enternasyonal değil, kominform'dur.