şükela:  tümü | bugün
 • ucuncu ahmet ve mihrişah sultanın oğlu. zamanında istanbulun yarısından fazlasını yıkan büyük deprem* sonrası halka kendi kesesinden yardım etmiş.baron de tott adlı macar uyruklu fransızdan ordudaki ıslahat konusunda yararlanmış.suveys kanalini açtırmayı düşünüyormuş ancak ömrü vefa etmemiş.*
 • kendileri tebdili kıyafet giyip halkını denetlemekten pek hoşlanan bir padişahmış. suçlu gördüklerininin hemen oracıkta infazını buyururmuş. (bilgi: hakim tarihi'nden)
 • sultan üçüncü mustafa 28 ocak 1717 günü istanbul'da dünyaya geldi. babası sultan üçüncü ahmed, annesi mihrişah sultan'dır. sultan üçüncü mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. çok iyi bir tahsil yaptı. astroloji ile meşgul oldu. islam ve osmanlı tarihlerini inceledi.

  sultan üçüncü mustafa son derece dindar, tutumlu, müşfik, çalışkan ve cömert bir insandı. iki dakika süren ve istanbul'un hemen hemen yarıdan fazlasını yıkan büyük depremde evlerini, yakınlarını kaybeden halka kendi kesesinden yardım etti. adaletle hükmeder haksızlıklara asla göz yummazdı. yalandan, riyadan ve rüşvetten nefret ederdi. asla gurura kapılmaz, büyüklük taslamaz, yapamayacağı işleri vaadetmezdi.

  sultan üçüncü mustafa, yenileşmenin gerektiği fikrindeydi ve islahat yapmak istiyordu. prusya kralı ikinci frederik'in ıslahat hareketlerini duymuş, ahmed resmi efendi'yi ona göndermişti. prusya kralı ikinci frederik, sultan üçüncü mustafa'ya ahmed resmi efendi aracılığı ile başarısının üç altın anahtarı dediği öğütlerini gönderdi.

  - bol bol tarih okuyun, eski tecrübelerden faydalanın.

  - güçlü bir orduya sahip olmaya çalışın ve barış zamanında askerlerinizi sürekli eğitime tabii tutun.

  - hazineniz daima parayla dolu bulunsun, ekonomiye önem verin.

  sultan üçüncü mustafa, bu öğütleri dinledikten sonra acı acı güldü. sonra da "biz de bunları yapmak niyetindeyiz, lakin yolu nedir?" diye mırıldandı. memleketine en büyük felaketin rusya'dan geleceğine düşünüyordu. müdafaa için geceli gündüzlü çalışarak her türlü hazırlığı yaptı. savaşlarda kullanılmak üzere hazineyi altınla doldurdu.

  süveyş kanalını bile açtırmayı düşünüyordu. fakat iş başına getireceği yetenekli devlet adamlarının olmaması onu üzüyordu. rus savaşı sırasında üzüntüsünden hastalandı ve kalp yetmezliğinden dolayı 21 ocak 174 günü vefat etti.

  sultan üçüncü mustafa orduda bir yenileşme gerektiği fikriyle hareket ediyordu. askerlere eğitim kuralları getirdi. itirazlara aldırmadan tüfeklere süngü taktırdı. yeni bir tophane kurdurup güçlü toplar döktürdü. bahriye, istihkam ve topçu okulları açtı. yaşlı başlı subaylara bile eğitim mecburiyeti getirdi.

  ordudaki ıslahat konusunda baron de tott adlı macar uyruklu fransız'dan çok yararlandı. baron tott, osmanlı topçu sınıfını yeniden ele alıp modernize etti ve askere avrupa usulü eğitim yaptırdı.

  sultan üçüncü mustafa şair bir padişahtı. cihangir mahlasıyla yazdığı şiirler çok meşhurdur. şiirlere "el fakir mustafa han salis" şeklinde imza atardı. şiirlerinden birisinde şöyle der:

  "yıkılupdur bu cihan sanmaki bizde düzele
  devlet-i çerh-i deni verdi kamu müptezele
  şimdi ebvab-ı saadetle gezen hep hezele
  işimiz kaldı heman merhamet-i lem yezel'e."
 • söylendiğine göre kendi adına bir cami yaptıramadığından yakınan bir padişahtır.yaptırdığı üç cami için "ilkini valide aldı,ötekini ecdad aldı,diğerini de abdal aldı" diye buyurmuştur.şöyle ki üsküdardaki ayazma camiine ismini annesi vermiştir,yıkılan fatih camiinin yerine yenisini yaptırmıştır ve laleli camiini de laleli babaya adamıştır.
 • yamulmuyorsam topkapi sarayi müzesi'nde sergilenen, ağzı açık bıraktıran güzellikteki zırhın sahibi kendisi. o nasıl bir zenginliktir öyle.
 • "gerçekleri tarih yazar tarihi de üçüncü mustafa" mottosu doğrultusunda isminin unutulmaması için kolay yolu seçerek camii yaptırmış fakat adı yaptırdığı hiçbir camide kullanılmayarak tarihin arka odasında unutulan padişah olmuştur.
 • yıldız falına merak sarmış padişahtır. falcılardan birinin "iki camii yaptıracak biri suya diğeri veliye kaptıracak" dediği rivayet edilmektedir. sözlük yazarları olarak murat bardakçı'nın gözlerini belerterek bu konuya açıklık getirmesini istiyoruz.
 • babası padişah olunca 27 yıl kafes hayatı yaşamış, amcaoğlu üçüncü osman ölünce padişah olmuştur. özellikle askeri alanda ıslahatçı bir padişahtır. ayıca sanılanın aksine adına bir camii var. kadıköy'de iskelenin hemen karşısında.

  http://2.bp.blogspot.com/…ynmzay/s1600/img_3273.jpg
 • 27 yıl boyunca kafes kasrında hapis hayatı yaşamıştır. ( 1730 - 1757 )

  tahta çıktığında ( 1757 ) hz. ömer' in kılıcını kuşanan üçüncü mustafa adaletle hükmedeceğini ima etmiştir. bir adaletname yayımlayarak ülkenin şen ve bayındır, halkın refah içinde olması için çalışacağını ilan etmiştir.
  1769 ' da hotin zaferini kazanmış, ikinci hotin zaferinden sonra gazi ünvanını almıştır.
  1770 ' te osmanlı donanmasının çeşme ' de ruslar tarafından yakılması bunalım nedeni olmuş ve yaşamı etkilemiştir. önceki padişahler gibi tek çözümü sadrazam azlinde gören üçüncü mustafa, yenilgilerin ve pahalılığın sorumlusu saydığı sadrazam ivazzade halil paşa' yı azletmiştir.
  ancak rus cephesindeki savaş hazineyi altın ve gümüşle doldurmaya çalışan üçüncü mustafa' ya ciddi bir engel oluşturmuştur.
  1771 ' te kırım ruslar tarafından işgal edilmiştir.
  bu ve benzeri bunalımlar neticesinde üçüncü mustafa' nın sağlığı bozulmuş, 1774 ' te vefat etmiştir.
  saltanatı 1757 - 1774 yılları arasındadır.
  oğlu mehmet küçük yaşta ölmüştür. diğer oğlu selim ( üçüncü ) padişah olmuştur.

  tema :
  (bkz: osmanlı şehzadeleri)

  edit: imlâ
 • beyazıt'tan eminönü'ne inerken adını taşıyan camiye rastladığım padişah
  üçüncü mustafa camisi
hesabın var mı? giriş yap