şükela:  tümü | bugün
 • metin aydoğan'ın yazdığı iki ciltlik atatürk biyografisidir.

  ilk cilt mustafa kemal ve kurtuluş savaşı adını taşımaktadır.

  "bilinen bir gerçektir ki, tarih bir milletin; kanını, hakkını ve varlığını hiçbir zaman inkar edemez. bu nedenle, örtülerle gizlenerek vatanımız ve milletimiz aleyhine verilen hüküm ve kanaatler, muhakkak iflasa mahkumdur. bütün iğrenç zulümlerden, bedbaht acizlerden ve tarihimize reva görülen haksızlıklardan üzüntü duyan milli vicdan, sonunda uyanış haykırışını yükseltmiş; müdafaa-i hukuk, muhafaza-i hukuk-u milliye, müdafaa-i vatan ve reddi ilhak'larla örgütlenmiştir. mukaddesatın korunmasını sağlamak için beliren milli cereyen, artık, bütün vatanımızda bir elektrik şebekesi haline girmiş bulunuyor. işte bu kararlı şebekenin oluşturduğu yiğitlik ruhudur ki, mübarek vatanı ve milletin kutsal varlığını kurtarma ve korumaya dayanan son sözü söyleyecek ve kararını uygulattıracaktır.
  mustafa kemal/erzurum 1919"(arka kapaktan)

  ikinci cildin adı ise atatürk ve türk devrimidir.

  "kitaptan çıkarılan yalın sonuç, bana göre; türkiye'nin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan kurtulmak için yapılacak olan her girişimin ve başarı şansına sahip uygulanabilir her önerinin, kaçınılmaz olarak atatürk politikalarına gideceğidir. atatürk'ü ve uyguladığı politikayı incelemek yalnızca, yakın geçmişimizi öğrenmek değil, onunla birlikte, geleceğimize yön verecek kurtuluş yöntemini saptamaktır. 1923-1938 arasını örnek alıp günümüze uyarlamak, çıkışı olan tek çözümdür. çünkü, bu yolun başarıları, kesin ve net biçimde kanıtlanmıştır. içinde oluştuğu dünya koşulları öz olarak değişmemiştir. 2o.yüzyıl başlarıyla günümüz arasında; teknolojik gelişme, mal ve hizmet dolaşımı, kâr transferi, mali sermaye egemenliği alanlarında büyük ilerlemeler yaşandı, ama bu ilerleme, dünya siyasetine yön veren temel işleyişte, niteliksel bir dönüşüm yaratmadı. küresel şirket faaliyetleri, pazar paylaşım gerilimleri, aşırı güç kullanımı, ülkeler arasındaki gelişmiş-azgelişmiş, varsıl-yoksul, kuzey-güney farklılıklarında bir değişiklik yok. güçlenip kendini dışa karşı koruyanlar ayakta kalıyor, bunu başaramayanlar dağılıyor. dünyanın paylaşımı için mücadele eden büyük güçler, insanlığa acı çektirmeyi, üstelik aynı yöntemlerle sürdürüyor.

  benzer koşullarda emperyalizmi yenerek, ona ilk darbeyi vuran kemalizm bu nedenle güncel. güncelliği, üstelik yalnızca türkiye için değil, yine tüm ezilen uluslar için de geçerli. belli ki, emperyalizm var olduğu sürece, ona karşı başarılı ilk örnek olarak, atatürkçü uygulama da güncelliğini sürdürecektir." (ön sözden)

  "devlet, halkın huzurunu, ülkenin asayiş ve müdafaasını sağlamak için; demiryolları, limanlar, deniz araçları, telgraf ve telefon, tarım ve hayvancılık, her türlü nakliye araçları, sanayi ve ülkenin yer altı yerüstü servetiyle yakından ilgilenmeli, onları korumalıdır. bu değerlerin korunması, ülke yönetiminde ve savunmasında, toptan, tüfekten ve her türlü silahtan daha önemlidir..devlet ve millet, hayat ve bağımsızlığını, kendi kaynağına, yani kendi üretimine dayandırmalıdır. işte, asıl büyük önlem budur. millet, kendi üretiminden daha çok tüketmemek ve ihtiyacından fazla istememek zorundadır. bin belaya karşı koyup, bin musibetle meydana çıkan milli varlık, yalnızca milli geçimini düzenleyememek yüzünden, bir daha tehlikeye düşürülmeyecektir. büyük bir devrim yaptık. ülkeyi bir çağdan yeni bir çağa götürdük. birçok eskimiş kurumu yıktık. bunların binlerce taraftarı olduğu ve fırsat bekledikleri, unutulmamalıdır..devrimin yasası, var olan bütün yasaların üzerindedir. bizi öldürmedikçe, bizim düşüncelerimizi boğmadıkça, başladığımız devrim bir an bile durmayacaktır. devrimin, içerden ve dışardan gelecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi güçlerin bir yerde toplanması gerekir.
  mustafa kemal atatürk"(arka kapak)

  kanımca atatürk'ü en güzel anlatan yapıtlardan biridir.
 • her türk gencinin okuması gereken kitap dizisidir. bilgi inanılmaz derecede ulaşılabilir, bu çağda bile, kulaktan dolma bilgiler ile kendini gülünç duruma düşürebilen bir genç nüfus ile karşı karşıyayız. bir çoğu ülkesine bir bağ ile bağlı değil. çok üzülüyorum. fakat geç değil, ne olur okuyun. okuduğunuz tarih kitaplarının, öznel değil, nesnel ve referanslı olmasına dikkat edin. yeri geldiğinde altını çizin araştırın.