şükela:  tümü | bugün soru sor
  • küresel emperyalist sömürü mekanizmasına bağımlı türkiye kapitalist üretim sistemini tasfiye etmek. çünkü ülkemizin ana sorunu dış ticaret açığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan finansman sorunudur. oysa açığın temel nedeni büyüme için ihtiyaç duyulan üretim mallarının gelişmiş kapitalist ülkelerden halen ithal edilmesi zorunluluğudur. ancak bunun için bir geçiş aşamasından geçilmesi gerekiyor. ilk olarak petkim, tüpraş, tekel vb. önceden özelleştirilmiş olan kuruluşlar kamulaştırılmalı. kamulaştırılan kuruluşların yönetimleri burada çalışan işçilere ait vakıflarca belirlenmeli ve özerk olmalı, danıştay denetleme yapabilmeli, ancak genel müdürünü, yönetim kurulunu hükümet belirleyememeli. büyük sermaye çevrelerinin kârlarına ve varlıklarına el konularak bir kalkınma fonuna aktarılmalı. kalkınma fonunda biriken parayla endüstriyel robotlar, sanayi makinaları, motor gibi ülkemizde yeterince üretilmeyen ve üretken bir büyüme için ihtiyaç duyulan ara mallarının üretimine yönelik tesisler kurulmalı. bunlar yapılırken küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mülkiyetine ve tarımsal alanda özel mülkiyete bir süre dokunulmamalı. daha sonra kademe kademe tüm mülkler tüm halkın mülkiyetine geçirilerek ekonomi merkezî planlama teşkilatının yönetimine alınmalı. bütün bankalar kamulaştırılarak tek bir banka bünyesinde toplanmalı. bütün ekonominin operasyon işlemleri, söz gelimi yurttaşların maaşları, işletmelerin mal alış-verişlerinin bedellerinin transferi gibi tüm işlemler bu banka aracılığı ile yapılmalı. ekonominin bütününü takip etmek için mevcut telekom ağ altyapısı kullanılarak tüm dükkanların, fabrikaların ve işletmelerin üretim, tüketim ve dağıtım verilerini eşanlı olarak merkezî planlama teşkilatının operasyon merkezine aktaran bir sistem kurulmalı (bu sistemin çok daha ilkel bir şekli vakti zamanında şili'de kuruldu ve çok başarılı oldu bkz: project cybersyn) söz konusu sistem sayesinde zaten halkın iktidarına ait olan işletmelerde ne ne kadar üretilmiş, ne ne kadar tüketilmiş, bütün stok değişimleri ve tüketim eğilimleri anında öğrenilip buradan talep setleri kolayca oluşturulabilir. her vatandaşa bir kart verilir. para yerine herkes kartlarını kullanarak alışverişini yapabilir. böylece tüketim verileri anlık olarak istatistik veri tabanına ve operasyon merkezine ulaşır. bu şekilde plan hedefleri belirlenir. ayrıca bankamatikler kanalıyla yurttaşlar planlama süreçleri ile ilgili ek talepleri olduğunda anında planlama merkezine iletebilirler. böylece tüm halkın demokratik katılımına dayalı bir sosyalist planlama mekanizması kurulmuş olur. bütün üretim ve değişim araçları da tüm halkın iktidarının elinde olacağından iktsadi birikim bir grup para babası azınlığın elinde birilerinin saraylarına, yatlarına değil tamamen halkın ihtiyaç duyduğu fabrika, okul, hastane gibi yatırımlara harcanabilir. üstelik bu sistemde birikim o kadar rasyonel şekilde değerlendirilebiliyor ki, elektrik, su ısınma ve barınma ihtiyacı kamu tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

    (bkz: project cybersyn)
    (bkz: sosyalizm/#14955850)