şükela:  tümü | bugün soru sor
  • xi. yüzyıldan beri var olmasına rağmen, xix. yüzyılda roma kilisesi içindeki papalık kurumunun politikalarına işaret eder. ultramontanistler bir politika oluşturmak adına papaya piskoposlardan daha çok önem verir ve onun sözünü kanun sayarlar. ultramontanizm, bütün katoliklerin politik, entelektüel ve dinsel tutumlarının roma tarafından belirlendiği bir düşünceyi savunur. herhangi başka bir iman ikrarına karşı hoşgörüsüzdür. ulusal katolik duygular, ultramontanizme hazır bir düşman olarak görülür. ulusal ve yerel bağımsızlığa karşı, papalıkta otoritenin merkezileşmesini savunur. özellikle xvii. ve xviii. yüzyıllardaki liberal hareketlere ulusal nitelikli akımlara karşı geliştirilmiş olan bu doktrin, cizvit tarikatının kurulmasında ve i. vatikan konsilinde papanın yanılmazlığının vurgulanmasında etkili olmuştur.
  • papanın nüfuz ve egemenliğinin arttırılması yanlısı akım.
    ayrıca karıştırılmaması için (bkz: ultramontain)
  • papa'nın yetkilerinin, etkilerinin ve egemenliğinin arttırılmasını savunan bir akımdır.
  • biraz önce dostoyevski'nin karamazov kardeşler romanında karşıma çıkan ve anlamı "papanın yetkilerini arttırmayı amaçlayan akım" anlamına gelen kelime
  • wiki'ye göre kelime anlamı 'across the mountains (the alps)' demekmiş. papa'nın otoritesine gönderme var muhtemelen. 17. yüzyılda ulusal monarşilerin ve ulusal kiliselerin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan gallicanizm doktriniyle cebelleşmiştir.