şükela:  tümü | bugün soru sor
 • raymond aron'un "paix et guerre entre les nations" daki tanımıyla;

  "j'appelle le systeme international, l'ensemble constitué par des unités politiques qui entretiennent les unes avec les autres, des relations regulieres et qui sont tous susceptibles d'etre impliquées dans une guerre générale"

  açıklaması şöyle olabilir ki;
  aktörlerinin (siyasi birimler) belirlenebilen sınırlar içinde etkileşmekte olduğu, birindeki değişikliğin diğerlerinde de değişikliklere yol açtığı, aralarında düzenli ve kararlı ilişkiler bulunan bir bütündür.

  temel aktörleri egemen devletler, uluslararası örgütler ve "transnasyonel" denilen diğer örgütlenmiş birimlerdir. (günümüzde bu "aktör"lere insanları, halkları da ekleyebiliriz "dünya kamuoyu" başlığı altında)

  aktörlerinin karşılıklı bağlılık ve bağımlılık içinde zincirleme ilişkiler kurduğu ve bu aktörlerin birbirlerinin karar ve yönelimlerini etkileyen kuralları ve süreçleri içinde barındıran, savaş ihtimalinin mevcudiyetini koruduğu ve birimlerin davranışlarında bu savaş ihtimalinin sürekli belirleyici olduğu bir sistem, bir çerçevedir uluslararası sistem.
 • 19.yy'da milliyetçilik, burjuvazinin muhafazakar güçlere karşı(kilise, monarşı hatta aristokrasi) yürüttüğü savaşta temel ideolojisi hâline geldi.

  özellikle 19.yy'ın başlarında liberalizmle ortak yolda yürüyen milliyetçilik akımı iktidarı fiziğe, akla ve mantığa ters düşen çerçeveden çıkararak evrenselleşmesini, rasyonalleşmesini ve millete inmesini temel almaktaydı. özellikle sanayi devriminden sonra oldukça güç kazanan burjuvazi ateşi -ki kıvılcımları fransız devrimi'nde başlamıştır- mutlak monarşilerin gerekliliğini ve halkın temsiline dayanan parlamenter yapıların güçlenmesini ve oluşturulmasını amaçlamıştı. fransız devrimi ile birlikte halkın, kalabalığın etkisiyle birlikte milliyetçiliğin de farkına varılması, döneminde var olan çok uluslu imparatorlukları derinden etkilemiş, bununla kalmayıp neredeyse -kıtadışı dahil- her devleti, bölgeyi sarsmıştır.

  avrupa'da imparatorlukların ulus-devletlere dönüşümünü gerçekleştiren bu akım, daha çok 20.yy'da çok daha yoğun göreceğimiz uluslararası sistemi var etmiştir.

  not : milliyetçilik gibi, çoğu siyasi akım bölgesel ve dönemseldir. örneğin avrupa'da bir liberalin, abd sınırları içerisine girdiğini düşünün.