*

şükela:  tümü | bugün
 • 13 üyeli dev organizasyon.

  * ulusal güvenlik örgütü/merkezi güvenlik servisi (national security agency/central security service - nsa/css )
  * merkezi haberalma örgütü (central intelligence agency - cia )
  * ulusal harita ve görüntü örgütü (national imagery and mapping agency - nima )
  * federal soruşturma dairesi (federal bureau of investigation - fbi );
  * karşı istihbarat örgütü (defense intelligence agency - dia );
  * ulusal keşif ofisi (national reconnaissance office - nro );

  * enerji bakanlığı (department of energy - doe );
  * askeri istihbarat (army intelligence );
  * hava kuvvetleri istihbaratı (air force intelligence );
  * deniz kuvvetleri istihbaratı (navy intelligence );
  * deniz piyadeleri istihbaratı (marine corps intelligence ) ;
  * hazine bakanlığı (department of treasury );
  * devlet müsteşarlığı (department of state ).
 • bu bir aile değil, birliktir. uzun ismi united states intelligence communitydir. meâl-i şerîfi; "birleşik devletler istihbarat topluluğudur". kısaca "ic" olarak bilinir, ki işbu entâride bundan sonra da "ic" olarak anılacaktır.

  ic, 13 üyeden değil, 17 istihbarat merkezinin katılımından oluşur. bu 17 merkezden biri ve dahi ic'nin en baş üyesi "director of national intelligence" dır. yâni ulusal istihbarat örgütü yöneticisi ve dahi onun makamı, yazıhânesi, bürosudur. bu director, birleşik devletler hükümetinin de güzîde üyelerinden biridir ve idâre ettiği ve sorumlu olduğu tüm birleşik devletler istihbarat kurumları adına doğrudan birleşik devletler başkanı mr. president'a bağlıdır ve hesâbını mr. president'a verir.

  geriye kalan 16 örgütün ilki, meşhûr 'dir, yâni central intelligence agency'dir, yâni merkezî haberalma teşkilat'dır. ki cia, diğer haberalma örgütlerinde, müstakil ve özerk bir kurum olması hasebiyle ayrılır.

  ardından birleşik devletler savunma bakanlığı'na bağlı örgütler vardır. bu çatı altındaki en önemli organizasyon "defense intelligence agency"dir, ki "savunma amaçlı haberalma teşkilâtı" olarak tercüme edebiliriz, ki bu örgütler sırasıya us air force intelligence agency, yâni birleşik devletler hava kuvvetleri haberalma teşkilatı'dır.

  sonra "united states army intelligence", "marine corps ıntelligence activity" ve "office of naval ıntelligence" gelir. bunların hepsi yine savunma bakanlığı çatısı altında vazıfe ifâ eder.

  sonra bir "national geospatial-ıntelligence agency" vardır. türkçesi ile "ulusal mekansal-istihbarat teşkilatı" olan bu örgüt, diğer tüm haberalma teşkilâtlarının her türlü harita, kroki, şema ve coğrâfihesaplama, konumlama, işaretleme gibi hizmetlerini görür.

  misâl bir de "national reconnaissance office" vardır. türkçe "ulusal keşif ofisi" gibi bir mânâya gelir. 1961'de kurulan bu örgüt de askerî bir kurumdur, ama teorik olarak cia'ya bağlıdır. uydularla ilgili aklınıza gelebilecek her türlü haberalma faaliyeti bu örgütün sorumluluğundadır. kim ne şekilde silahlanıyor, nerede nükleer var, nerede atom var, nerede hareket, nerede bereket var hep bu nro gözetler.

  sonra "national security agency" gelir. ulusal güvenlik kurumu. nsa'nın asıl olayı elektronik haberleşmeyi gözetlemesidir. esâs faaliyet alanı abd dışıdır.

  sonra birleşik devletler enerji bakanlığı'nın istihbarat organı, "office of ıntelligence and counterintelligence" gelir. atom, nüklerr, hidrojen her türlü bomba, reaktör, enerji üretim merkezi, santırali bunlarda sorulur.

  sonra birleşik devletler dışişleri bakanlığı'nın istihbarat organı "bureau of intelligence and research" vardır. bu örgüt adından da anlaşılacağı üzere dış ülkelerde vazife yapr. her türlü politik istihbarat bu ağa takılır. diğer örgütlerin yurtdışı planlaması ve düzenlemesini de bunlar yapar.

  hazine bakanlığı'nın istihbaratı "office of ıntelligence and analysis"dir. bu kurumum aslî vazifesi amerikan ekonomisi lehine her türlü istihbarâtı derlemek, toplamaktır. küresel hayatımızda ekonominin bağlı olmadığı bir alan kalmadığına göre, bu örgüt de hemen hemen her alanda aktiftir diyebiliriz.

  sonra bir "united states department of homeland security" var. birleşik devletler'in "iç güvenlik bakanlığı". 11 eylül'den sonra kuruldu. bir nevi terörle mücadele bakanlığı'nın daha light paketlenmiş hâli. bu kurumun çatısı altında bir "united states coast guard ıntelligence" örgütü daha var; kamu güvenliğinden sorumlu istihbarat birimi, bir de "office of ıntelligence and analysis" var; bu da iç işleri bakanlığı'nın istihbarat kalemi.

  son olarak birleşik devletler adalet bakanlığı'na bağlı iki istihbarat örgütü var, ki bunların biri meşhur fbi, "federal bureau of ınvestigation", kahrolası federaller. diğeri de "drug enforcement administration", ki bu kurumu nüstakil ve özerk bir "narkotik şube"nin kurumlaşmış hâli olarak nitelendirebiliriz.

  eveett; kaç etti?
  boşver beni, mühim değilim.
  daha 17...