• universalism, bir kavram olarak, tüm insanların ortak değerler ve haklarının olduğuna inanılan bir düşünce sistemidir. universalist anlayış, insan hakları, eşitlik, adalet ve insanlar arasındaki ortak değerlerin önemine vurgu yapar ve bu değerlerin tüm insanlar üzerinde eşit şekilde uygulanmasını savunur. universalist anlayış, ayrımcılık, eşitsizlik ve adaletsizlik gibi olumsuz toplumsal durumların ortadan kaldırılması için çalışır ve tüm insanların eşit haklarının korunmasını hedefler. universalism, tüm insanların ortak değerleri ve haklarının korunmasını amaçlayan bir düşünce sistemidir ve bu anlayışın temelinde insan hakları, eşitlik ve adalet gibi değerler yer alır.
hesabın var mı? giriş yap