şükela:  tümü | bugün
 • devlet adamlari ve politikacilar

  5. murad (1840-1904) 33. osmanli padisahi
  sehzade kemaleddin efendi (1847-1905) 5. murad'in kardesi
  sehzade nureddin efendi (1851-1885) 5. murad'in kardesi
  ahmed seyid 5. murad'in basmabeyincisi
  koca mustafa resit pasa (1800-1858) sadriazam
  ali pasa (1815-1871) sadriazam
  keçeci zade fuat pasa (1815-1869) sadriazam
  tunuslu ethem pasa (1818-1893) sadriazam
  hayreddin pasa (1821-1890) sadriazam
  mithat pasa (1822-1884) sadriazam
  ahmet vefik pasa (1823-1891) sadriazam ve yazar
  ibrahim hakki pasa (1863-1918) sadriazam ve yazar
  talât pasa (1874-1921) sadriazam
  m. rasit erer (1868-1952) mâliye, maarif ve evkaf nâziri, ögretmen
  cemal pasa (1872-1922) bahriye nâziri
  cavit bey (1875-1926) mâliye nâziri
  tevfik bey mâliye nâziri (1916-1917)
  ahmet nesimî sayman ( ? - 1958) hariciye nâziri
  ali münif nafia naziri (1917-1918)
  kirkor agaton (1825-1868) posta nâziri
  ethem pertev pasa (1827-1872) devlet adami ve yazar
  prens mehmed abdülhalin pasa (1830-1894) devlet adami ve musikisinas
  prens aziz hasan pasa
  süleyman asaf (1841-1913) devlet adami ve sair
  damat ahmet nami bey (1873- ?) sam valisi, abdülhamid'in damadi
  resit pasa ankara valisi
  mithat sükrü bleda (1874-1956) ittihat ve terakkî firkasi umumî kâtibi
  faik süleyman (1886- ?) mâliye müstesari
  cevdet mâsuk (1895- ?) temyiz mahkemesi âzasi
  ali sefkatî (1872-1896) hürriyet kahramani
  abdullah macid bey (1841-1917) matbuat-i dahiliye müdürü
  azmi polis müdürü
  bedri polis müdürü
  bahattin sâkir ittihat ve terakkî merkez-i umumî azasi
  ebu bekir hâzim politika adami
  ibrahim temo (1865-1945) politika adami
  resneli niyazi (1873-1913) hürriyet kahramani
  suphi hayrettin pasa istanbul sehremini
  cemal pasa (1872-1922) devlet adami ve kumandan
  kâzim özalp (1880-1968) büyük millet meclisi reisi
  hasan saka (1886-1960) basbakan (1947-1948)
  suat hayri ürgüplü (1903-1981) basbakan (1965)
  mümtaz ökmen basbakan yardimcisi, adalet bakani (1946)
  akif iyidogan (1894- ?) basbakan yardimcisi
  ahmet salih korur (1904-1982) basbakanlik müstesari
  bekir sami kunduh (1865-1933) disisleri bakani (1920-1921)
  tevfik rüstü aras (1883-1972) disisleri bakani (1925-1938)
  selim sarper (1899-1968) disisleri bakani (1960-1962)
  mehmet cemil uybadin (1881-1957) içisleri bakani (1925-1927)
  sükrü kaya (1883-1959) içisleri bakani (1927-1938)
  hasan menemencioglu adalet bakani (1941-1943)
  vasif çinar millî egitim bakani (1924-1925)
  mustafa necati (1894-1929) millî egitim bakani (1925-1929)
  hasan ali yücel (1897-1961) millî egitim bakani (1938-1946)
  münir birsel milli savunma bakani (1947-1948)
  hulûsi köymen (1891-1965) milli savunma bakani (1951-1952)
  resat muhlis erkmen (1891- ?) tarim bakani (1931-1937) (1939)
  mümtaz tarhan (1908-1970) çalisma bakani (1955-1957)
  zühtü velibese ticaret bakani (1950-1951)
  ahmed dalli ticaret bakani (1969-1970)
  celal tevfik karasapan (1899-1973) bakan, millî emniyet baskani
  cevat abbas gürer (1887- ?) atatürk'ün yâveri, bolu milletvekili
  süleyman asaf (1841-1913) bursa milletvekili
  bekir lütfü (1875-1933) tokat milletvekili
  niyazi ismet gözcü (1884-1966) istanbul milletvekili
  saip özer (1888-1956) çorum milletvekili
  haydar nâfiz antalya milletvekili
  saadettin riza istanbul milletvekili
  mehmet rüstü (1893- ?) bursa milletvekili
  hüseyin izzet (1897- ) afyon milletvekili
  dr. fuat kirklareli milletvekili
  haci mehmet (1882- ?) kütahya milletvekili
  mahmut nedim (1882- ?) malatya milletvekili
  resit kadri (1884- ?) kayseri milletvekili
  kâzim pasa (1878- ?) diyarbakir milletvekili
  lûtfi müfit (1875- ?) kirsehir milletvekili
  hâzim muammer (1893- ?) kirsehir milletvekili
  hayrettin ismail (1887- ?) bilecik milletvekili
  hamdi ismail (1893- ?) konya milletvekili
  dr. yigitoglu galip (1893- ?) antalya milletvekili
  osman nuri (1880- ?) manisa milletvekili
  mükerrem (1885- ?) isparta milletvekili
  dr. ahmet refik (1873- ?) bursa milletvekili
  resit kadri (1884- ?) kayseri millet vekili
  süreyya tevfik (1892- ?) tokat milletvekili
  ahmet remzi (1893- ?) gaziantep milletvekili
  refet pasa istanbul milletvekili
  ahmet riza milletvekili
  esat nuri (1882- ?) amasya millitvekili
  ragipzade hüsnü (1886- ?) milletvekili
  mehmet nuri (1869- ?) milletvekili
  kâzim hüsnü (1863- ?) milletvekili
  ali riza (1887- ?) mardin milletvekili
  menemenlioglu kemal (1883- ?) manisa milletvekili
  dr. mazhar mehmet (1885- ?) aydin milletvekili
  ismail hakki (1876- ?) kütahya milletvekili
  mehmet halit (1883- ?) ankara-burdur milletvekili
  hilmi uran (1886-1957) milletvekili
  nisim masliyah milletvekili
  fikret milletvekili, dr.
  ihsan serif milletvekili, ögretmen
  selim sirri tarcan (1874-1956) milletvekili, egitimci
  muhittin üstündag (1883-1953) istanbul valisi
  lutfi kirdar (1888-1961) istanbul valisi
  nevzat tandogan (1894-1946) ankara valisi
  fatin güvendiren (1873- ?) bursa valisi
  mehmet esref (1879- ?) izmit valisi
  mustafa rahmi aydin valisi
  salih kiliç (1899- ?) ankara emniyet md., vali
  m. resat mimaroglu (1882-1953) sûra-yi devlet reisi, millet vekili
  ali riza sûrayi devlet daire baskani
  ali riza sun temyiz mahkemesi âzasi
  suat muhtar davaz sefir, paris büyük elçisi
  hüseyin râgip moskova sefiri
  kenan ömer öner (1881- ?) avukat, politikaci

  askerler

  humbaraci ahmet pasa (1675-1742)comte de bonneval, topçulugu islah eden
  hobart pasa (1822-1886) ingiliz amirali, türk müsiri
  namik pasazade hüseyin cemil pasa abdülaziz'in basmabeyincisi (1830-1890)
  mehmet rauf pasa abdülaziz'in basyaveri
  gazi osman pasa (1832-1900) plevne kahramani
  fuat pasa (deli) (1835-1931) müsir
  faik süleyman pasa (1886- ?) 1.cihan harbinde kafkas cephesinde sehit olmustur
  hüseyin hüsnü pasa (1850-1926) erkâniharp pasasi
  ali ihsan sâbis pasa (1882-1957) birinci ordu kumandani
  ali kemal sariay pasa (1875-1965) jandarma umum kumandani
  ali remzi yigitgüder pasa (1883-1965) topçu erkâni harbi
  zeki dogan pasa (1896-1961) hava kuvvetleri kumandani
  yümni üresin pasa (1897- ?) münakalat vekili
  esref manas pasa (1896-1963) y.s. üyesi

  bilginler ve profesörler

  münif pasa (mehmet tahir) (1828-1919) bilgin ve devlet adami
  antranik gircikyan pasa tip doktoru
  selim sâbit efendi (1829-1910) memlekette yeni usul maarifi kuran
  mehmet ali baba (1853 - 1943) kizilay ve çocuk esirgeme kurumu'nun kurucularindan
  hüseyin kâzim kadri (1870-1934) lügatçi, yazar
  hasan cemil çambel (1877-1967) t.t.k. baskani
  mustafa zühtü inhan (1881-1970) iktisat profesörü
  samim gönensay hukuk profesörü
  neset ömer irdelp (1882-1952) tip profesörü
  faik sabri duran (1882-1943) cografya profesörü
  mustafa sekip tunç (1886- ?) psikoloji profesörü
  mustafa inan (1911-1697) i.t.ü. rektörü
  m.kemal öke (1884-1955) tip profesörü
  vasfi rasit sevig (1887-1971) hukuk profesörü
  besim ömer akalin (1862-1940) tip profesörü, rektör, milletvekili
  niyazi ismet gözcü (1884-1966) tip profesörü
  hüsnü hâmit (1887- ?) fen fakültesi reisi
  mustafa hulki erem (1888-1956) profesör, rektör
  suphi kâmil (1889- ?) y.müh., rektör
  burhanettin toker (1890-1951) hekim, ord. prof.
  salih murat uzdilek (1891-1967) fizik profesörü
  fahri arel (1894- ?) hekim, ord. prof.
  muzaffer sevki (1897- ?) tip profesörü
  kerim erim (1894-1952) matematik profesörü, dekan
  cevat memduh altar (1902-1995) müzikolog
  kâzim ismail gürkan (1905-1972) tip profesörü, rektör
  mehmet ali özeken (1905-1953) iktisat profesörü
  enver ziya karal (1906-1982) tarih profesörü, t.t.k baskani
  mukbil gökdogan (1908-1992) dr.y.müh.mim., bayindirlik bakani (1960-1961)
  hayrullah örs (1901-1977) egitimci, topkapi sarayi müzesi müdürü
  hamdi peynircioglu (1908-1982) ord. prof. dr., rektör
  macit erbudak (1912-1981) harita profesörü
  ziya umur (1916-1990) hukuk profesörü
  yusuf râzi y.müh. mektebi müderrisi
  suphi kâmil topografya hocasi, y.müh. m. direktörü
  sedat tavat hekim, ord. prof.

  sairler ve yazarlar

  sinâsi (1824-1871) gazeteci, yazar
  ziya pasa (1829-1880) sâir, devlet adami
  teodor kasap (1835-1905) gazeteci ve yazar
  namik kemal (1840-1888) büyük vatan sâiri
  güllü agop (yâkup) (1840-1891) tiyatrocu ve yazar
  mehmet emin bey (1844-1874) yazar
  diran kelekyan (1862-1918) lügatçi, yazar
  ahmet rasim (1864-1932) yazar, gazeteci
  kâzim nâmi duru (1867-1967) yazar, ögretmen
  mehmet emin yurdakul (1869-1944) millî sâir
  riza tevfik (1869-1949) yazar, filozof
  refik nevzad (1873-1953) yazar, gazeteci
  hüseyin cahit yalçin (1874-1957) yazar, gazeteci
  ziya gökalp (1876-1924) yazar, sosyolog
  ahmet mithat efendi (1884 - 1912) maarifçi, yazar, gazeteci
  fazil ahmet aykaç (1884-1967) yazar
  mithat cemal kuntay (1885-1956) sâir, noter
  ibrahim necmi dilmen (1887-1945) yazar, dilbilimci
  ahmet emin yalman (1888-1973) yazar, gazeteci
  resat nuri güntekin (1889-1956) yazar, ögretmen
  ömer riza dogrul (1893-1952) yazar
  veli boland yazar, ögretmen
  agâh sirri levend (1894-1978) yazar, gazeteci
  kadircan kafli (1899-1969) yazar, gazeteci
  nurettin artam (1900-1958) yazar
  kemal salih sel (1900-1975) yazar, gazeteci
  mümtaz faik fenik (1904-1974) yazar, gazeteci

  sanatkarlar

  sükrü senozan (1875-1954) müzisyen
  ali sami boyar (1880-1967) ressam
  nazmi ziya güran (1881-1937) ressam
  namik ismail (1890-1935) ressam, g.s.a. müdürü
  behzat butak (1891-1963) sahne sanatkâri
  i.galip arcan (1893-1974) sahne sanatkâri
  ramiz gökçe (1900-1953) karikatürist, ögretmen
  nurullah sevket taskiran (1901-1952) opera sanatkâri
  mesut cemil tel (1902-1963) müzisyen
  mithat fenmen (1915-1982) piyanist
  ayhan isik (1929-1979) sinema sanatçisi
  orhan tanrikulu (1932-1989) orkestra sefi
  halûk tezonar (1942-1994) heykeltras

  din adamlari

  mahmut esad efendi (1857-1917) müderris
  musa kâzim efendi (1858-1918) seyhülislâm
  hayri efendi (1867-1927) seyhülislâm
  mustafa hâfiz sükrü (1871- ?) berlin sefareti bas imami
  hasim veli (1875- ?) sefaret imami

  nobel ödülü

  dunant, jean henri (1828-1910) 1901 baris ödülü
  ducommun, elie (1833-1906)1902 baris ödülü
  carducci, giosue (1851-1925)1906 edebiyat ödülü
  roosevelt, theodore (1858-1919)1906 baris ödülü
  kipling, rudyard (1865-1936) 1907 edebiyat ödülü
  ostwald, wilhelm (1853-1932) 1909 kimya ödülü
  fried, alfred (1864-1921) 1911 baris ödülü
  richet, charles (1850-1932) 1913 tip ödülü
  lafontaine, henri (1854-1943) 1913 baris ödülü
  bourgeois, l. victor auguste (1851-1925) 1920 baris ödülü
  stresemann, gustav (1878-1929) 1926 baris ödülü
  churchill, winston (1874-1965) 1953 edebiyat ödülü

  devlet baskanlari - hükümdarlar

  almanya imparatoru wilhelm i (1797-1888)
  hannover krali ernest august (1771-1851)
  prusya krali büyük friedrich (1712-1786)
  prusya krali friedrich wilhelm ii (1859-1941)
  ve 28 hükümdar

  afganistan
  habibullah han (1872-1919)
  muhammed han

  belçika
  leopold i (1750-1865)

  brezilya
  imparator dom pedro i (1798-1834)

  bulgaristan
  alexander von battenberg (1857-1893)

  java
  peorbohadi ningrat

  danimarka
  friedrich vi
  christian vii (1786-1848)
  friedrich vii
  christian x (1870-1947)

  fransa
  napoléon i (1769-1821)
  charles x (1757-1836)
  louis xviii (1755-1824)

  hawaii
  kamehameha iv (1779-1874)
  kalakaua i (1836-1891)

  hindistan
  tippu sahib
  bjalwapur

  hollanda
  louis bonaparte (1778-1846)
  wilhelm ii

  ingiltere
  george iv (1762-1830)
  wilhelm iv
  edward vii (1841-1910)
  edward viii (1892-1972)

  ispanya
  joseph bonaparte (1768-1844)

  isveç
  gustaf iii (1746-1792)
  gustaf iv (1778-1837)
  karl xiii (1748-1818)
  karl xiv, bernadotte (1763-1844)
  oskar i (1799-1859)
  karl xv (1826-1872)
  oskar ii (1829-1907)
  gustaf v (1858-1950)
  gustaf vi (1882-1973)

  misir
  tevfik pasa (1767-1815)

  napoli
  joachim murat (1767-1815)

  norveç
  haakon vii (1872-1957)

  polonya
  stanislas i (1704-1766)
  stanislas ii (1732-1798)

  rusya
  petro iii (1728-1762)
  paul i
  alexandre ii (1818-1881)

  ürdün
  hüseyin (1935-)

  yunanistan
  kral george i (1845-1947)

  devlet baskanlari - cumhurbaskanlari

  a.b.d.
  washington (1732-1799)
  monroe (1758-1831)
  jakson (1767-1845)
  polk (1795-1849)
  buchanan (1791-1868)
  a. johnson (1808-1875)
  garfield (1831-1881)
  mckinley (1843-1901)
  th. roosevelt (1858-1919)
  harding (1865-1923)
  f.d.roosevelt (1882-1945)
  truman (1884-1972)
  nixon (1913-)
  l.b. johnson (1908-1973)
  ford (1913-)

  arjantin
  miranda
  alvear (1868-1942)
  mitre rivadiva (1780-1845)
  lopez
  urquiza (1800-1870)
  samienti (1811-1888)

  bolivya
  sucre (1795-1830)

  brezilya
  fonesca

  çin
  sun-yat-sen (1866-1925)
  çang-kay-sek (1887-1975)

  fransa
  carnot sadi (1837-1894)
  félix fauré (1841-1899)
  paul doumer (1857-1932)

  haiti
  boyer (1776-1850)
  hyppolite
  petion (1770-1818)

  honduras
  barahona
  tosta

  isviçre
  borel
  frey (1878-1922)
  furrer (1805-1861)
  lachenal (1849-1918)
  ruchet
  ruchonnet (1834-1893)

  kolombiya
  bolivar (1783-1830)
  caldas
  narino (1750-1823)
  satander (1792-1840)

  küba
  palma
  gomez
  machado y morles

  meksika
  victoria (1786-1843)
  guerrero (1783-1831)
  pedraza
  echeverria (1922-)
  bravo
  juarez garcia (1806-1872)

  diaz (1830-1915)
  madero (1873-1913)
  calles (1877-1945)
  portes gil (1891-1958)
  ortiz rubio

  peru
  santander
  legua
  san roma

  sili
  o'higgins (1787-1862)
  martinez de rozas
  enriquez
  allende (1908-1973)

  venezuella
  paéz (1790-1973)

  devlet adamlari ve politikacilar

  a.b.d.
  istiklâl beyannamesini imza eden 56 kisinin 53'ü ilk kurucu meclisin 55 üyesinden 50'si
  ilk kurulan 13 devletin bütün valileri
  washington'un 29 generalinden 20'si, 106 subayindan 104'ü
  almanya
  carolath, heinrich (1852-1920), meclis baskani
  dönyoff, ludwig (1742-1803), prusya devlet adami ve maresal.
  görres, josef (1776-1848), alman devlet adami
  hardenberg, karl august (1750-1822) prusya disisleri bakani.
  haukwitz, christian (1792-1804) prusya devlet adami ve bakan.
  kaempf, johannes - 19912-1918 yillari arasinda almanya millet meclisi baskani.
  lasker, eduard (1829-1884) alman nasyonal liberal partisini kuran, yöneten ve bismark politikasina karsi çikan politikaci.
  list, friedrich (1789-1846) alman iktisatçisi ve milletvekili.
  schacht, hjalmar (1877-1970) ünlü alman maliyecisi.
  stein, henrich friedrich karl, baron von (1757-1831) prusya devlet adami, maliye bakani, köylülerin kurtaricisi.
  stresemann, gustav (1878-1828) alman halk partisi baskani ve basbakani.

  fransa
  arago, emanuel (1812-1896) bakan
  choiseul, etienne fraçois duc de (1719-1785) fransiz devlet adami.
  danton, georges jaques (1759-1794) fransiz ihtilâli önderlerinden.
  desmoulins, camille (1760-1794) fransiz politika yazari ve politikaci.
  gambetta, léon (1838-1882) 1870-71'de parisi kurtarmak için çaba harcayan siyaset adami ve avukat.
  guyot, yves (1843-1927) sömürgecilikle savasan hürriyet taraftari politikaci ve iktisatçi.
  la fayette, marie joseph, marquis de (1757-1834) fransiz generali ve politikacisi. amerika kurtulus savaslarina katildi.
  la rochefoucauld, fraçois alexandre, duc de (1747-1827) fransada ilk tasarruf sandiklarini kuran politikaci.
  marat, jean-paul (1743-1793) doktor ve fransiz ihtilâlinin ileri gelen politikacilarindan.
  mirabeau, victor riqueti, marquis de (1715-1789)
  mirabeau, honoré - gabriel (1749-1791) yazar ve fransiz ihtilâli hatiplerinden.
  d'orleans, louis philippe (1747-1793) 16.louis'nin kuzeni fransiz ihtilâline karisti.
  proudhon, pierre - joseph (1809-1865) sosyalist filozof ve yazar.
  robespierre, maximilien de (1758-1794) avukat ve politikaci.
  talleyrand - perigord, charles - maurice de, prince de bénévent (1754-1838) devlet adami ve diplomat.
  viviani, rené (1863-1925) devlet adami, gazeteci, adliye ve millî egitim bakani.

  ingiltere
  churchill, winston s. (1874-1965) ingiliz politikacisi ve yazari.

  italya
  cavour, camillo (1810-1861) italya birligini yapanlardan; basbakan.
  misir
  halim pasa (1831-1894) osmanli devlet surasi baskanligi yapmistir. misir büyük locasinin kurucusudur.
  zaglul pasa (1850-1927) misirda ingiliz hakimiyetine son vermege çalismis ve "misir milletinin babasi" ünvanini almistir.

  askerler

  a.b.d.
  austin, stephen (1793-1836) özgürlük savasinda yararligi görülen general.
  dewey, george (1837-1917) ispanyol amerikan savasinda ispanyol donanmasini yok eden amiral.
  farragut, david (1801-1870) a.b.d.'nin ilk amirali. ingiltere ile yapilan savaslarda ün yapmistir.
  green, nathaniel (1742-1786) washington ordusu komutanlarindan.
  lee, henry (1756-1818) amerikan özgürlük savasi generallerinden, kongre üyesi.
  steuben, friedrich von (1730-1794) büyük friedrich'in komutanlarindan iken amerikaya gitmis ve washington ordusunu organize etmistir.

  almanya
  blücher, gebhard leberecht, wahlstadt prensi (1742-1819) waterloo, feldmaresal.
  gneisenau, august neldhart, kont (1760-1831) von blücherin kurmay baskani.
  kleist, friedrich heinrich ferdinand, nollendorf kontu (1762-1823) nollendorf savasinda fransizlari yenen general.
  scharnhorst, gerhard (1755-1813) prusya ordusunu organize eden general, genel kurmay baskani.
  tirpitz, alfred von (1849-1929) alman büyük amirali, alman savas donanmasi kurucusu.
  wegner, adalbert (1848-1916) 1. dünya savasinda kowno kalesi komutani.

  güney amerika
  bolivar, simon (1783-1830) birçok güney amerika ülkesinin kurucusu. bolivya devleti onun adini almistir.

  cezayir
  abdülkadir (1808-1883) kuzey afrikali arap emiri, fransanin en cesur düsmanlarindan biri. savaslarda daima insanligini göstermesi ile de taninmistir.

  çekoslovakya
  stefanik (1880-1919) astronom 1. dünya savasinda gönüllü olarak çek lejyonuna girmis ve önder olmustur. çekoslovakyanin kurulusda savunma bakani.

  fransa
  beauharnais, vicomte alexandre de (1760-1794) ren ordusu komutani, general.
  beauharnais, eugène de (1781-1824) napolyonun üvey oglu italyada kral naibi olmustur.
  bernadotte, jean (1763-1844) napolyonun maresallerinden. isveç krali oldu (charles xiv).
  joffre, joseph (1852-1931) fransiz maresali. 1916'ya kadar fransiz ordulari baskomutani.
  massena, andré, duc de rivoli, prince d'essling (1758-1817) napolyonun ünlü komutanlarindan, maresal.
  mellinet, emile (1798-1874) kirim savasina istirak etmis ve yaralanmis fransiz generali, senatör.
  ney, michel, duc d'elchingen, prince de la moskova (1769-1815) napolyonun "yigitlerin yigidi" dedigi ünlü fransiz generali.
  sebastiani, horace, kont (1772-1851) fransiz maresali. istanbulda sefirlik yapmistir.

  ingiltere
  haig, douglas (1861-1928) ingiliz feldmaresali. 1. dünya savasinda fransadaki ingiliz ordusu komutani.
  grant, alfred (1861-) ingiliz amirali.
  kitchener, horatio herbert, hartum ve aspell kontu (1850-1916) ingiliz feldmaresali.
  nelson, horatio, bronte dükü (1758-1805) abukir'de napolyonun donanmasini yok eden ve ingilizlere deniz hakimiyetini saglayan ünlü ingiliz amirali.
  shackleton, ernst henry (1874-1922) scott'la beraber güney kutbu kâsifi, deniz subayi.
  wellington, arthur (1769-1852) waterloo galiplerinden, basbakan.

  italya
  garibaldi, giuseppe (1807-1882) italya birligi kurucularindan, milli kahraman.
  ameglio, (1854-1922) italyan generali ve senatörü.
  bixio, girolamo (1821-1873) italyan özgürlük savasinda avusturyalilara karsi savasi plânlayan general.
  capello, luigi (1859-1930) italyan generali, 1. dünya savasinda 2. ordu komutani.

  rusya
  kutuzof, michael (1745-1813) napolyonun istilâsindan rusyayi kurtaran rus generali.

  "bilginler ve profesörler

  a.b.d.
  franklin, benjamin (1706-1790) paratoneri bulan amerikali devlet adami ve fizikçi.

  almanya
  brugsh pasa (1827-1894) ejiptolog
  fichte, johann gottlieb (1762-1814) jena'da profesör ve filozof.
  klaproth, martin heinrich (1743-1817) titanium ve uraniumu bulan kimyaci.
  schliemann, heinrich (1822-1890) ilk arkeologlardan, troya'ya kazan.

  fransa
  alembert, jean, le rond d'(1717-1783) fransiz yazar, filozof ve matematikçisi.
  arago, françois (1786-1853) fransiz fizikçi ve astronomu.
  condorcet, antoine caritat, marquis de (1743-1794) fransiz matematikçi, iktisatçi ve filozofu.
  diderot, denis (1713-1784) fransiz ansiklopedistlerinin temeli, hürriyet fikrinin yayincisi , filozof.
  helvetius, claude, adrien (1715-1771) fransiz filozofu ve ansiklopedisti.
  lalande, joseph - jérome lefrançois de (1732-1807) fransiz astronumu.
  littre, emil (1801-1881) fransiz filozfu ve ünlü lügat yazari.
  montesquieu, charles de secondat, baron de la brede et de, (1689-1755) fransiz yazari ve filozofu.
  montgolfier, etienne (1745-1799) kardesi ile birlikte ilk sicak hava balonunu bulan.

  ingiltere
  gibbon, edward (1737-1794) ingiliz tarihçi ve yazari.

  italya
  baccelli, guido (1832-1916) büyük italyan fizikçisi.
  romagnosi, giovanni (1761-1835) italyan hukuk bilgini ve ünlü filozof.
  villari, pasquale (1827-1917) italyan tarihçisi
  vivante, cesare (1855-) ünivertise profesörü

  doktorlar ve tabiat bilginleri

  a.b.d.
  mayo, charles (1865-1939) ünlü mayo klinigini kuran ve tibbî arastirmalar için bir buçuk milyon dolar bagislayan amerikali cerrah.

  ingiltere
  jenner, edward (1749-1823) çiçek asisini bulan ve ilk defa uygulayan doktor.
  richardson, sir ward benjamin (1828-1897). ilk defa mevzii anesteziyi uygulayan doktor.

  sairler ve yazarlar

  a.b.d.
  twain, s. l. clemens, mark - denir (1835-1910)

  almanya
  goethe, wolfgang (1749-1832)
  herder, johann gottfried von (1744-1803)
  iffland, august wilhelm (1759-1814)
  kleist, heinrich von (1777-1811)
  schlegel, wilhelm (1767-1845)
  wieland, christoph - martin (1733-1813)

  fransiz
  about, edmond (1828-1885)
  beaumarchais, pierre - augustin caron de (1732-1799)
  chenier, andré (1762-1794)
  gautier, théophile (1811-1872)
  nerval, gérard de (1808-1855)
  prevost, marcel (1862-1941)
  mendes, catulle (1841-1909)
  stendahl, henri beyle (1783-1842)
  voltaire, françois - marie arouet (1694-1778)

  ingiltere
  doyle, arthur conan (1859-1930)
  kipling, rusyard (1865-1936)
  scott, walter (1771-1832)
  swift, jonathan (1667-1745)
  dickens, charles (1812-1870)

  ispanya
  blasco ibanez, vicente (1867-1928)

  isviçre
  dunant, henri (1828-1910)

  italya
  alfieri, vittorio (1749-1803)
  manzoni, alessandro (1785-1873)
  carducci, giosue (1835-1907)

  rusya
  puskin, alexandre (1799-1837)
  tolstov, leon (1828-1910)

  müzisyenler

  a.b.d.
  berlin, irving (1888 - )
  cadman, charles wakefield (1881 - )
  sousa, johnn, philipp (1856 - )

  almanya
  abt, franz (1819 - 1885)
  damrosch, leopold (1832-1885)
  david, ferdinand (1810-1873)
  dörffel, alfred (1821-1905)
  gleitz, karl (1862-1920)
  kayser, philipp christoph (1755-1823)
  lindpaitner, peter joseph (1791-1856)
  litolff, henry charles (1818-1891)
  loewe, carl (1796-1896)
  lortzing, gustav adolf (1801-1851)
  naumann, johann gottlieb (1741-1801)
  neefe, christian gottlieb (1748-1798)
  reichardt, johann friedrich (1752-1814)
  reissiger, c.g. (1798-1859)
  romberg, andreas (1767-1821)
  scheibe, johann adolf (1708-1776)
  schneider, johann christian friedrich (1786-1853)
  schneider, johann gottileb (1809-1864)
  speyer, wilhelm (1790-1878)
  spohr, ludwig (1784-1859)
  stegmann, karl david (1751-1826)
  tschirch, wilhelm (1818-1892)
  wilhelm, karl (1815-1873)

  avusturya
  brüll, ignaz (1846-1907)
  haydn, franz josef (1732-1809)
  hummel, johann nepomuk (1778-1837)
  mozart, leopold (1719-1787)
  mozart, wolfgang amadeus (1756-1791)
  beethoven, ludwig van (1770-1827)

  belçika
  benoit, peter léonard léopold (1834-1901)
  campenhout, françois van (1779-1848)
  sevais, adrien françois (1807-1886)
  vieuxtemps, henri (1820-1881)

  çekoslovakya
  kocian, jaroslav (1884 - )
  nedbal, oscar (1874-1930)

  danimarka
  berggreen, andreas peter (1801-1880)
  lassen, eduard (1830-1904)

  finlandiya
  sibelius, jahn (1865-1957)

  fransa
  boieldieu, françois - adrien (1775-1834)
  dalayrac, nicolas (1753-1809
  dupont, pierre (1821-1870)
  mehul, etienne (1763-1817)
  meyerbeer, giacomo (1791-1864)
  naudot, jean jacques ( - )
  rameau, jean philippe (1682-1764)

  ingiltere
  alcock, john (1715-1806)
  attwood, thomas (1765-1838)
  barrett, alexander (1836-1891)
  boyce, william (1710-1779)
  carey, henry (1690-1743)
  cooke, thomas simpson (1782-1848)
  costa, sir michele (1809-1884)
  cummings, william hayman (1831-1915)
  cusins, sir william george (1833-1893)
  faning, eaton (1850-1927)
  gadsby, maurice (1696-1755)
  hatton, john l. (1809-1886)
  immyns, john (1764 - )
  landon, sir ronald (1873 - )
  lloyd, charles (1849-1919)
  mornington, garrett colley wellesley (1735-1781)
  sawyer, frank joseph (1857-1908)
  smart, sir george (1776-1867)
  smith, johns stafford (1750-1836)
  sullivan, sir arthur seymur (1842-1900)
  wallace, william vincent (1815-1865)
  webbe, samuel (1740-1816)
  wesley, samuel (1766-1837)

  ispanya
  clave, josé anselmo (1824-1874)

  italya
  boito, arrigo (1842-1918)
  cherubini, maria-zenobio-salvatore (1760-1842)
  geminiani, francesco xaverio (1674-1762)
  lablache, luigi (1794-1858)
  mingotti, pietro ( - 1759)
  puccini, giacomo (1858-1924)
  sarti, giuseppe (1729-1802)

  macaristan
  liszt, franz (1811-1886)

  norveç
  bull, ole bornemann (1818-1880)

  polonya
  elsner, joseph (1769-1854)

  yugoslavya
  mokranjac, stevan (1855-1914)

  plastik sanatlar, resim

  almanya
  chodowiecki, daniel (1726-1801)
  corinth, lovis (1858-1925)
  natter, joh. lorenz (1705-1763)

  belçika
  dillens, adolphe (1821-1877)
  godecharles, guillome (1750-1835)
  lens, andré-corneille (1739-1822)

  danimarka
  thorwaldsen, bertel (1770-1844)

  fransa
  bartholdi, frederic auguste (1834-1904)
  boucher, françois (1703-1770)
  david, jacques louis (1784-1825)
  greuze, jean baptiste (1725-1805)
  houdon, jean-antoine (1741-1828)
  millet, jean-françois (1814-1875)
  moreau, jean-michel (1741-1814)
  prud'hon, pierre-paul (1758-1823)
  vernet, joseph (1714-1789)
  viollet-le-duc, eugène (1814-1879)

  ingiltere
  bell, andrew (1726-1809)
  hogarth, william (1697-1764)
  sandby, thomas (1721-1798)

  italya
  bartolozzi, francesco (1728-1813)

  sinema sanatkarlari

  douglas fairbanks
  harold lloyd
  oliver hardy
  clark gable
  john wayne

  isimler www.mason.org.tr den alinmistir
 • http://www.mason.org.tr/ sitesinden tüm detaylara ula$ılabilen uzuuuuuun liste.